ŽŪIKVC – kreivų veidrodžių karalystė

Žemės ūkio technika prekiaujančių įmonių turimi ir viešai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenų bazėje pateikiami traktorių registravimo duomenys dažnai taip skiriasi, kad pardavėjai stveriasi už galvų. Maža to, kad duomenys yra netikslūs, analizuodami rinką Žemės ūkio ministerijai priklausančios valstybės įstaigos informacija naudojasi ne tik technikos pardavėjai, ja remiasi žiniasklaida, o pastarąją sekantys žemdirbiai net neįtaria, kaip smarkiai kartais jie klaidinami. AB „Lytagra“ generalinis direktorius Erinijus Aksomaitis ir komercijos direktorius Ugnius Stančiauskas išdėstė, kokia rimta, apmaudą kelianti situacija susiklostė vien todėl, kad ŽŪIKVC duomenų bazėje žemės ūkio technikos pardavimo skaičiai teikiami remiantis logiškai sunkiai paaiškinamais kriterijais.

E. Aksomaičio teigimu, netiksli ir klaidinanti informacija sklinda nuolat ir tai neigiamai atsiliepia verslui. „Kas ketvirtį su bankininkais analizuojame rinką. Pastarieji, remdamiesi duomenimis iš ŽŪIKVC, mūsų klausia, kodėl lizingu parduotos naujos technikos yra tiek ir tiek, o užregistruota mažiau. O taip atsitinka todėl, kad dalis naujų traktorių ir kombainų kažkodėl tampa naudoti.

AB „Lytagra“ generalinis direktorius Erinijus Aksomaitis įsitikinęs, kad problemą spręsti turi imtis ŽŪM, o ne žemės ūkio technikos pardavėjai.

Mūsų santykiai su bankais yra vienas dalykas, viską galime išsiaiškinti, tačiau kaip paaiškinti situaciją potencialiems pirkėjams, kurie daro išvadas, vadovaudamiesi ŽŪIKVC viešai skelbiamais ir daugelio žemės ūkio temomis rašančių žiniasklaidos priemonių, besiremiančių oficialiais, tačiau, deja, klaidinančiais, duomenimis? Pavyzdžiui, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, 2016 m. parduota 16 naujų „New Holland“ javų kombainų ir 127 nauji „New Holland“ traktoriai, tačiau realiai per praėjusius metus buvo parduota ir registruota 39 nauji ir nenaudoti „New Holland“ javų kombainai ir 145 nauji ir nenaudoti „New Holland“ traktoriai, – konkrečius faktus dėstė generalinis direktorius. –
Yra buvę atvejų, kai ūkininkas, nusipirkęs naują nenaudotą traktorių ir jį užregistravęs, po kurio laiko skambina ir klausia, kodėl jo pirkinys neatsispindi ŽŪIKVC sistemoje, kur jis dingo. Nes eilutėje prie konkretaus pavadinimo žymimas nulis, nors mes puikiai žinome, kad tokios technikos prieš mėnesį ar du parduoti šeši vienetai. Pradedame ieškoti ir analizuoti savo ir ŽŪIKVC ataskaitas ir randame, kad skaičiai tiesiog įrašyti ne toje grafoje. Tokiu būdu mūsų vos prieš mėnesį parduota nauja ir nė vienos motovalandos „neprisukusi“ technika įvardijama kaip naudota. Ir tokia, absurdu tapusia informacija, remiasi bankų sektorius, rinkos analitikai, žemdirbiai, mūsų potencialūs pirkėjai.“ Todėl, pasak E. Aksomaičio, trūkus kantrybei, AB „Lytagra“, remdamasi konkrečiais faktais ir skaičiais, kreipėsi į Lietuvos žemės ūkio technikos asociaciją (LŽŪTA), kad ši savo vardu paprašytų ŽŪIKVC oficialaus atsakymo dėl susidariusios situacijos ir kad visos klaidos būtų ištaisytos, o duomenys atnaujinti ir su technikos registravimu susijusios problemos pašalintos.
ŽŪIKVC atsakymas, pasirašytas generalinio direktoriaus Sigito Puodžiuko, buvo gautas, tačiau, kuo įsitikino ir „Ūkininko patarėjas“, jis prilygsta dar didesniam absurdui nei ne vietoje įrašyti skaičiukai registro ataskaitose. Pirmiausia rašte pažymėta, kad ŽŪIKVC žemės ūkio technikos neregistruoja, nes tai savivaldybių administracijų pareiga, o tik tvarko (?!) ir kaupia nuostatais numatytus pateikti duomenis. Toliau raštą verta pacituoti: „Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Nuostatų 19 punktu, Registre nėra tvarkoma ir kaupiama informacija apie traktorius, pažymint, ar jie yra nauji, ar naudoti. […] Teisės aktuose sąvoka „naujas“ ar „naudotas“ aiškinama labai įvairiai, sąvokų aiškinimas priklauso nuo teisės akto taikymo srities ir paskirties.“
Kyla klausimas, kodėl ŽŪIKVC informacinėje sistemoje tai iš viso žymima, maža to, visiškai laisvai improvizuojama, kur ir kokį skaičių įrašyti. Toliau dar smagiau: „…Atsižvelgdami į pateiktą informaciją norėtume atkreipti dėmesį, kad informacija apie traktoriaus naujumą Registre nėra kaupiama, nes sąvoka „naujas“ – laikina traktoriaus būsena, todėl kaupti tokį duomenį būtų neracionalu. Be to, jis teisės aktuose suprantamas ir vertinamas skirtingai.“
Perskaičius visą raštą, galų gale tampa lyg ir aišku, kad niekas konkrečiai nereglamentuojama, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, skaičius įrašyti galima ten, kur gražiau atrodys, o baigiamas jis siūlymu: „Jeigu Jūsų asociacija turi pasiūlymų dėl registro veiklos tobulinimo, naujų duomenų kaupimo Registre, prašome nustatyta tvarka kreiptis į vadovaujančią registro tvarkymo įstaigą – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.“ Žodžiu, nieko blogo, kad valstybės įstaigos viešai skelbiamoje statistikoje supainiojami ar iš viso į ją neįtraukiami tam tikri skaičiai, kuriais vėliau vadovaujasi visi, nuo žemės ūkio technikos pardavėjų, bankininkų, rinkos analitikų iki pirkėjų ir žurnalistų, kuriems į galvą niekada neatėjo, kad ŽŪIKVC teikiamą informaciją reikia tikrinti ir pertikrinti. O kaip spręsti šią problemą, turi sugalvoti patys žemės ūkio technikos pardavėjai.

AB „Lytagra“ komercijos direktoriaus Ugniaus Stančiausko teigimu, dėl ŽŪIKVC teikiamos klaidingos informacijos kyla nesusipratimų net ir su technikos gamintojais.

AB „Lytagra“ komercijos direktorius U. Stančiauskas neslėpė pasipiktinimo tokiu požiūriu ir susidariusia situacija: „Tai, kas vyksta, yra ne kas kita kaip visuomenės klaidinimas ir įmonių šmeižimas. Kas daro pirmąsias ir didžiausias klaidas? Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojai, atsakingi už technikos registravimą, – teigė pašnekovas. – Mes, žemės ūkio technikos pardavėjai, jiems pateikiame kiekvienos mašinos pirkimo–pardavimo sutartį, sertifikatus, įrodančius technikos naujumą, bet vis tiek ją sugeba užregistruoti kaip naudotą. Tai gal reikėtų surengti bent kokius nors bendrus mokymus žemės ūkio skyrių specialistams ir mūsų atstovams, kad galų gale sutartume, kokius ir kada duomenis bei dokumentus reikia pateikti, kad išvengtume tokių nuolatinių akibrokštų, dėl kurių niekas nebežino tikrosios situacijos ir poreikių žemės ūkio technikos rinkoje? Toliau taip tęstis nebegali, juolab kad už ŽŪIKVC paslaugas mokame nemažus pinigus, o jų viešinama informacija klaidina ir kenkia visam žemės ūkio technikos pardavėjų sektoriui, juk šiuos duomenis analizuoja ir gamintojai, kurie radę tokius šokiruojančius neatitikimus kelia klausimą, ar jų produkcijos platintojai Lietuvoje iš viso patikimi“, – nevyniojo žodžių į vatą komercijos direktorius U. Stančiauskas.
Pasak generalinio direktoriaus E. Aksomaičio, labai apmaudu tai, kad į LŽŪTA pateiktą kreipimąsi gauto atsakymo niekaip kitaip kaip tik pilstymu iš tuščio į kiaurą pavadinti negalima. Ir iš viso nesuprantama, kam reikalingi ŽŪIKVC pateikiami neteisingi ir visuomenę klaidinantys šalies žemės ūkio technikos rinkos duomenys.
Priekaištų dėl ŽŪIKVC viešai skelbiamos, tačiau tikrosios padėties neatitinkančios statistikos turi ir UAB „Konekesko Lietuva“ Žemės ūkio technikos ir įrangos departamento direktorius Virginijus Apšega. „Tikra tiesa, ŽŪIKVC duomenys neatitinka mūsų turimų tikrųjų skaičių, kiek parduota naujos technikos ir kiek jos registruota. Todėl centro teikiamus duomenis patys būtinai peržiūrime ir tiksliname, nes pasitikėti valstybės įstaigos teikiama statistika kol kas negalima. Gaila, kad tokia padėtis tęsiasi ne vienus metus. Kiek mes parduodame traktorių ir kombainų, ŽŪIKVC informacija niekada neatitiko tikrovės. Manau, kad ŽŪM pagaliau derėtų su žemės ūkio technikos pardavėjais, už jos registravimą atsakingais specialistais ir ŽŪIKVC duomenų bazės tvarkytojais suderinti ir išspręsti šį klausimą“, – „Ūkininko patarėjui“ teigė V. Apšega.
UAB „DOJUS agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas patvirtino, kad ir jų bendrovė ŽŪIKVC duomenis būtinai tikrina ir tikslina, kad jie atitiktų tikrovę. „ŽŪIKVC informacija, kuri viešai prieinama plačiajai visuomenei, nėra tiksli ir išties gerokai klaidina, nes painiava dėl naujų ir naudotų traktorių bei kombainų pardavimo ir registracijos yra nuolatinė“, – sakė A. Kavaliauskas ir pridūrė, kad valstybės institucija tokią informaciją turėtų rengti atsakingiau, duomenis, prieš pateikdama viešai, išgryninti, juolab kad jau ne kartą prašyta problemą išspręsti.

Išgirdo iš „Ūkininko patarėjo“

Bronius MARKAUSKAS
Žemės ūkio ministras

Tikrai pirmą kartą girdžiu apie minimą problemą. Net sunkiai įsivaizduoju, kaip gali taip nesutapti žemės ūkio technikos pardavėjų ir ŽŪIKVC duomenys. Juk žemės ūkio technika privalomai registruojama tikrai ne šimtais tūkstančių vienetų, kad sunku būtų suvaldyti informacijos srautą.
Bet jeigu taip yra, man keista, kad žemės ūkio technikos pardavėjai nesugeba ateiti į ministeriją ir pasakyti apie probleminę situa­ciją. Neneigiu, kad klaidų gali būti, taip yra, pavyzdžiui, Ūkinių gyvūnų registre. Tačiau aiškinamės, ieškome sprendimų. O šis atvejis, kai visi žino, kad nėra gerai, bet niekas nieko nesako, mane stebina.

Ką į kišenę įdėsi, tą ir išimsi

Sigitas PUODŽIUKAS
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktorius

Žemės ūkio technikos pardavėjų minima situacija man žinoma jau kurį laiką ir apie ją esame kalbėję su Žemės ūkio ministerijos atsakingaisiais žmonėmis. Suprantu, kad technikos pardavėjams svarbu, kad statistikoje atsispindėtų, kiek naujų ar dėvėtų mašinų parduota, bet mūsų registro paskirtis kiek kita.
Suprantu, kad žemės ūkio technikos pardavėjams kuo tikslesni duomenys apie parduodamą techniką yra svarbūs rinkotyrai, todėl, žmogiškai žiūrint į reikalą, pritariu, kad Žemės ūkio ministerija turėtų ieškoti optimalaus šio klausimo sprendimo. Matyt reikėtų keisti kai kurias registro nuostatas taip, kad tenkintų pardavėjų lūkesčius. Dar kartą pabrėžiu, kad esame tik registro tvarkytojai, o visus klausimus bei teisinius niuansus sprendžia ŽŪM – registro valdytoja. Tad kai bus priimti atitinkami sprendimai, mūsų specialistai juos įvykdys. Nežinau, ar visus visų norus ir pageidavimus galima patenkinti, bet mūsų veiksmuose jokios tyčios kam nors kenkti tikrai nėra, kaupiame tokią duomenų struktūrą, kokia šiuo metu nustatyta. Statistika, vaizdžiai tariant, kaip kišenė – ką į ją įdėsi, tą ir išimsi, tad kokius, pagal šiandien galiojančius teisės aktus, duomenis gauname, tokius ir skelbiame.

Elena RINKEVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys

AB „Lytagra“ ir redakcijos nuotraukos