Turto bankas varo į gatvę istorines organizacijas

Kauno sąjūdininkai piketuoja prie Turto banko Kauno atstovybės.

25-ųjų Kruvinojo sekmadienio metinių išvakarėse valstybinis Turto bankas (TB) norėjo atimti patalpas Vilniaus Gedimino prospekte iš Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos. Praėjusią savaitę prie TB atstovybės Kaune piketavę miesto sąjūdininkai reikalavo, kad bankas liautųsi mėginęs išmesti Sąjūdžio Kauno tarybą iš jos būstinės Laisvės alėjoje. „Ūkininko patarėjo“ kalbinti sąjūdininkai piktinasi, kodėl valstybinis skolų išmušinėtojas visą savo įkarštį nukreipė į istorinių Lietuvos organizacijų memorialines patalpas. O priešvalstybinis, Kremliaus propagandą atkartojantis Socia­listinis liaudies frontas Vilniuje, Tverečiaus gatvėje ramiai sau juodina Lietuvos partizanus, šmeižia Sausio 13-osios aukas. Turto banko nedomina, už kieno pinigus įsigytas ir išlaikomas frontininkų nekilnojamasis turtas.

Nereikalingi, nes nesivaiko pelno
Pasak Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko Raimundo Kaminsko,   idealistinės, viešuosius interesus ginančios, istorinę atmintį puoselėjančios organizacijos Turto bankui atrodo nereikalingos, nes jos „nekuria pelno“. „Kelis kambarėlius Laisvės al. 46 namo ketvirtame aukšte turime nuo 1992 metų. 2012-aisiais sudarėme su Valstybės turto fondu patalpų panaudos sutartį. Bet ji nebuvo pratęsta dėl keistos priežasties, esą leidome savo patalpomis pasinaudoti Kęstučio Juknio vadovaujamai Lietuvos profesinių sąjungų federacijai „Sandrauga“. Ar tai nusikaltimas? Juk ne kokius verslininkus priėmėme, bet darbuotojų teisių gynėjus“, – „Ūkininko patarėjui“ sakė R. Kaminskas.

Nori komercializuoti istoriją
Anot Kauno sąjūdininkų vadovo, šiemet Turto bankas (prie kurio 2014-aisiais buvo prijungtas Valstybės turto fondas – red. past. ) pareikalavo patalpas nuomoti komercine kaina – mokėti maždaug 200 Eur per mėnesį. „Apie tokias sumas savo veiklai tegalime pasvajoti. Sąjūdžio Kauno skyrius – istorinė organizacija, labai prisidėjusi, kad būtų iškovota Lietuvos nepriklausomybė. Sąjūdžio Kauno tarybai priklausė nemažai būsimųjų 1990 m. kovo 11-osios akto signatarų, ministrų, Tarybai vadovavo buvę partizanai Liudas Simutis, Albinas Staugaitis. O Turto bankas nori mus išmesti iš istorinių memorialinių patalpų, kuriose nuolat rengiame Sąjūdžio istorijos parodas“, – piktinosi Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas R. Kaminskas.

Vieni nekalba, kiti nežino
Miesto valdžiai jau nebereikalinga savaitgalinė Vyčio Kryžiaus vėliavos iškėlimoVytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje ceremonija. Ir Kauno Sąjūdis buvusiems milicininkams, kurie dabar vadovauja miesto savivaldybei, – kaip šuniui penkta koja.
TB atstovai Kaune Asta Motiejūnaitė ir Marius Zeilia paaiškino „neturintys kompetencijos“ atsakinėti į klausimus apie Kauno Sąjūdžio būstinės likimą, todėl nusiuntė „Ūkininko patarėją“ kalbėtis su Turto banko Rinkodaros ir pardavimų skyriumi Vilniuje. Jo vedėja Girda Valiulytė „Ūkininko patarėjui“ sakė pirmą kartą girdinti šią istoriją, nors, anot sąjūdininkų, iš TB nuolat keliauja raštai, reikalaujantys išsikraustyti iš patalpų.
Sausio 13-osios broliją užstojo Vyriausybės kanceliarija. O dėl kauniečių sąjūdininkų būstinės Vilniuje su Turto banku bylinėjasi Lietuvos Sąjūdžio taryba.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.