Turto deklaracijų duomenys pradedami viešinti trimis mėnesiais anksčiau

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad institucijos interneto svetainėje www.vmi.lt jau paskelbti Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų išrašų duomenys. Informaciją galima rasti skyrelyje „Informacijos rinkmenos“ (Apie VMI -> Paslaugos -> Informacijos rinkmenos -> Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai (www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai).

Šiemet turto deklaracijų išrašus VMI paskelbė trimis mėnesiais anksčiau – praėjusiais metais, kaip ir reikalauja teisės aktai, duomenys buvo paskelbti rugsėjo pabaigoje.

VMI primena, kad paskelbti išsamesni tarnautojų ir kitų asmenų duomenys skirti viešumui ir skaidrumui užtikrinti, visuomenės savikontrolei. O VMI turto ir pajamų deklaracijų duomenis naudoja nustatant rizikingiausius mokesčių mokėtojus. Vertinant gyventojų rizikingumą, turto ir pajamų deklaracijų duomenys yra analizuojami ir lyginami su VMI turimais ir iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis apie asmenų gautas pajamas, turimą turtą ir išlaidas. Toks vertinimas yra atliekamas pagal dešimtis kriterijų.

VMI pažymi, kad viešinami deklaracijų duomenys tik asmenų, išvardytų Gyventojų turto deklaravo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje – iš viso šiemet paskelbta beveik 40 tūkst. įrašų. Kiti mokesčių mokėtojai, norintys paviešinti savo deklaracijų duomenis, turi pateikti prašymą VMI. VMI interneto svetainėje deklaracijų duomenys atnaujinami kas mėnesį, juos galima peržiūrėti pasinaudojant sukurta programine priemone ar „MS Ecxel“ formato failuose.

Iš viso šiemet turto deklaracijas iki gegužės 4 d. turėjo pateikti per 97 tūkst. gyventojų, tačiau 3,6 tūkst. mokėtojų šios prievolės dar neįvykdė. Jei gyventojas nėra pateikęs (nors privalėjo) turto deklaracijos, jo duomenys nėra skelbiami. Mokesčių mokėtojas, nepateikęs deklaracijos ar pastebėjęs netikslumų duomenų išrašuose ir deklaracijoje, privalo nedelsiant užpildyti (koreguoti) deklaraciją/as, o patogiausiai tai padaryti naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt

VMI primena, kad išsamios konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos trumpuoju Mokesčių informacijos centro numeriu 1882. Konsultacijos įrašomos ir lygiavertės rašytinėms. Be to mokesčių mokėtojai reikiamos informacijos gali rasti ir apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.