Viktoras Valentukevičius traukiasi iš AB „Lietuvos dujos“ vadovo posto

Nuo rugsėjo 8 d. Viktoras Valentukevičius pasitraukia iš gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo bendrovės AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigų, kurias užėmė nuo 2002 metų birželio mėn. Vykdant gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklų atskyrimą tęsiama bendrovės valdymo pertvarka, iki spalio pabaigos bus išrinkta nauja valdyba ir bendrovės vadovas.

Laikinai „Lietuvos dujų“ generalinio direktoriaus pareigas eis Mantas Mikalajūnas, „Lietuvos dujų“ Strateginio vystymo skyriaus vadovas. Generalinis direktorius bus paskirtas pagal „Lietuvos energijos“ įmonių grupės korporatyvines valdymo gaires suformavus „Lietuvos dujų“ valdybą.

„Per daugiau nei dešimtmetį kartu su komanda įgyvendinome eilę valstybei svarbių infrastruktūrinių projektų, skirtų gamtinių dujų transportavimo pajėgumų bei tiekimo sistemos saugumo ir patikimumo didinimui, kartu plėsdami rinką, stiprindami bendrovės finansinį pajėgumą ir gerindami klientų aptarnavimo kokybę. Sudarytos visos reikalingos prielaidos laiku ir tinkamai įgyvendinti III ES energetikos paketo reikalavimus, pagal kuriuos jau nuo šių metų lapkričio 1 dienos gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ir tiekimą vykdys trys atskiros bendrovės. Jaučiuosi įvykdęs „Lietuvos dujose“ keltus profesinės veiklos tikslus ir, kadangi šiame sektoriuje jau dirbu virš 20 metų, nusprendžiau savo patirtį panaudoti kitose veiklos srityse“, – teigia V. Valentukevičius.

Šiuo metu „Lietuvos dujų“ valdymas pertvarkomas pagal Finansų ministro įsakymu patvirtintas Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energijos“ korporatyvinio valdymo gaires, jomis remiantis paskelbta vieša valdybos narių atranka. Būsimi valdybos nariai kuruos konkrečias „Lietuvos dujų“ veiklos sritis ir eis atitinkamų padalinių vadovų pareigas, o valdybos pirmininkas eis ir generalinio direktoriaus pareigas. Įmonės valdymo pertvarkymą numatoma atlikti iki 2014 m. spalio pabaigos.

„Esame dėkingi Viktorui Valentukevičiui už profesionalų darbą, pasiektus gerus „Lietuvos dujų“ veiklos rezultatus, atsakingą požiūrį į klientams teikiamas paslaugas ir jiems kuriamą vertę. Ateityje, pertvarkius įmonių veiklą, keliame tikslą integruoti su gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimu susijusias paslaugas vartotojams ir išnaudojant sinergijos galimybes didinti įmonių grupės efektyvumą bei paslaugų kokybę“, – teigia „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas, kontroliuojančiosios bendrovės „Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.