Visiems vienodai

Žemės ūkio viceministras Saulius Cironka.

Lietuvoje kol kas nepriimtas sprendimas, kaip paskirstyti 12,6 mln. Eur paramą, kurią Europos Komisija skyrė pieno sektoriui. Žemės ūkio ministerijos vadovybė parengė tris paramos paskirstymo variantus ir įgaliojo savo socialinius partnerius aptarti kiekvieną iš jų. Diskusijose jau girdėti siūlymų, kad lėšos būtų paskirstytos visiems vienodai, neskirstant ūkių į kategorijas, pagal š. m. sausio–liepos mėn. parduoto pieno kiekį.

Žemės ūkio viceministro Sauliaus Cironkos teigimu, pati EK pripažino, jog nuo Rusijos embargo labiausiai iš visų ES valstybių nukentėjo Lietuvos pieno gamintojai.
Jų šalyje yra daugiau nei 30 tūkstančių. „Pieno gamintojų nuostoliai – nelygu ūkio dydis, – kalba viceministras S. Cironka, – stambesni ūkiai sugebėjo diferencijuoti veiklą, amortizuoti nuostolius, tačiau smulkių ir vidutinių ūkių savininkai atsidūrė ties nevilties slenksčiu“.
– Paramos lėšų nėra daug, ūkininkai už pieno kilogramą gaus vidutiniškai po euro centą ar pusantro, po dviejų mėnesių problemos dėl lėšų trūkumo vėl atsinaujins. Esu apskaičiavęs, jog nuo praėjusių metų įvairių paramos programų pavidalu žemdirbiams išmokėta daugiau nei 150 milijonų litų, tiek būtų kainavusi kooperatinė pieno perdirbimo įmonė. Kodėl pieno gamintojai nepagalvojo apie savo ateitį? Šiandien jie būtų kalbėję ne apie nuostolius dėl mažų pieno supirkimo kainų, o apie sėkmingą verslą.“
Šalies vidaus ir tarptautinėse auditorijose kalbama apie pieno gamintojų derybinių galių stiprinimą. Vilniuje vykęs Pasaulio pienininkystės kongresas suteikė nemažai informacijos apie pieno gamybos verslo perspektyvas. Pieno vartojimas pasaulyje didėja, gamybos poreikis taip pat, tačiau iškyla gamybos kaštų, logistikos, kooperacijos klausimai. „Turime investuoti į pieno sektoriaus struktūrinius pokyčius“, – įsitikinęs žemės ūkio viceministras S. Cironka.
ŽŪM informuoja, jog kitą savaitę pradedamos mokėti vienkartinės išmokos už 2015 m. deklaruotus plotus, avansinės išmokos už pirmuosius hektarus, susietosios išmokos už baltyminius augalus, susietosios paramos už pienines karves, išmokos jauniesiems ūkininkams. ŽŪM nustatyti avansinės išmokų dalies dydžiai: vienkartinės išmokos už plotus – 37 Eur/ha, išmokos už pirmuosius hektarus –32 Eur/ha, susietosios išmokos už baltyminius augalus – 55 Eur/ha, išmokos jauniesiems ūkininkams – 30 Eur/ha, susietosios paramos už pienines karves avansas – 56 Eur už pieninę karvę. Su žemdirbiais bus atsiskaityta iki kitų metų balandžio 30 d. Bendra už 2015 m. išmokėtina ES tiesioginių išmokų suma Lietuvos ūkininkams sieks 442,5 mln. Eur.

Justinas ADOMAITIS
„ŪP“ korespondentas

Redakcijos nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.