VMI surado įmonės sąskaitose „pasiklydusius“ 2 mln. €

2015 m. birželio 29 d., Klaipėda. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Klaipėdos AVMI) išaiškino atvejį, kai galimai į „karuselinį“ sukčiavimą įsivėlusi ir už tokią veiklą anksčiau į teisėsaugos akiratį patekusi Lietuvos įmonė galėjo siekti nuslėpti kone 2 mln.€ (per 6,8 mln. Lt) pajamų, gautų iš geležinkelių vagonų nuomos. Mokesčių administratoriui teikiamoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ši suma atsirado tik inicijavus mokestinį tyrimą.

„Bendrovė turi apie 1000 nuosavų vagonų, jų nuoma užsienio kompanijoms generuoja pagrindines įmonės pajamas: vagonai buvo nuomojami JAV, Škotijos kompanijoms, o pastaruoju metu – Ukrainos įmonei. Mokesčių administratoriui įtarimų sukėlė 2014 m. įmonės veiklos rezultatai: iki šiol pelningai dirbusi bendrovė netikėtai virto nuostolinga. Atlikusi jos veiklos analizę ir inicijavusi mokestinį tyrimą VMI nustatė, kad neatitinka įmonės dokumentų ir jų registrų duomenys bei duomenys, nurodyti įmonės pateiktoje 2014 m. Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje“, – komentavo Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.

Mokestinio tyrimo metu VMI išaiškino, kad įmonė nedeklaravo didžiosios dalies 2014 m. pajamų – apie 2 mln. € (per 6,8 mln. Lt), gautų iš Ukrainos įmonės už geležinkelio vagonų nuomą. Įmonės buhalterė raštu teisinosi, esą sąskaitos su ataskaitomis ir priedais yra didelės apimties, todėl segamos į atskirą segtuvą, o per klaidą dalis jų liko nepatikrintos. Tokiu būdu, anot buhalterės, įmonė „nepastebėjo“, jog jos pajamos tais metais, lyginant su deklaruotomis, buvo kone dviem milijonais eurų didesnės.

Mokesčių administratoriui įtarimų sukėlė ir tai, kad įmonė savo veiklos nuostolį galimai dangsto milijoninėmis beviltiškomis skolomis, kurios, kaip tyčia, beveik analogiškos sumai, kurios įmonė nebuvo įtraukusi į Metinę pelno mokesčio deklaraciją. Be to, įtartinai atrodo ir keliolika milijonų litų siekiančios įmonės sąnaudos, gerokai viršiančios tų metų pajamas. Įmonės sąnaudas išaugino vagonų kapitaliniai ir einamieji remontai, kuriuos atliko ta pati vagonus išsinuomojusi Ukrainos kompanija.

Klaipėdos AVMI pažymi, kad didžioji dalis mokesčių mokėtojų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku, bet yra nesąžiningų bendrovių ir gyventojų, kurie kenkdami kitoms bendrovėms, kitiems mokėtojams slepia mokesčius ir gyvena sąžiningųjų sąskaita, todėl VMI remdamasi rizikos analize tiksliai identifikuoja ir nustato nemokančiuosius mokesčių, tikrina ir skiria baudas. Aiškinantis mokestinius pažeidimus daug informacijos suteikia PVM sąskaitų – faktūrų duomenų analizė, todėl VMI, vykdydama projektą „PSF“, apie 7 tūkst. šalies įmonių nurodė teikti PVM gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Tokiu būdu VMI operatyviau gaus informaciją, kuri padės stebėti ir įvertinti verslo elgseną, užkirsti kelią rizikingiems sandoriams ir gerinti biudžeto pajamų surinkimą.

VMI tikisi, kad sąžiningai veikiantis verslas ir pilietiški gyventojai ne tik palaikys Mokesčių administratoriaus pastangas užtikrinti sąžiningą konkurenciją, bet ir informuos apie nesąžiningus rinkos žaidėjus. Parnešimų apie mokestinius pažeidimus VMI visuomet laukia Pasitikėjimo telefonu 1882. Taip pat pranešti galima užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, taip pat užėjus į apskrities Mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.