VMI tarnautoja už šiurkštų tarnybinį nusižengimą atleidžiama iš pareigų

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad birželio 27 dieną už šiurkštų tarnybinį nusižengimą VMI viršininko pavaduotojai V.V. skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.
Dėl tarnautojos veiklos ir skirtingo turinio tarnybinių raštų iš VMI dėl vienos įmonės skolingumo valstybei buvo sustabdytas milijoninės vertės konkursas. Įmonė, kuri dalyvavo konkurse ir turėjo nepriemoką valstybei, pažeidžiant procedūras, gavo raštą iš VMI, kad ji valstybei neskolinga. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdanti valstybinės reikšmės projektą, remiamą ES fondų lėšomis, negalinti tęsti viešųjų pirkimų procedūrų gali nespėti įgyvendinti projekto, dėl to kyla šiai institucijai grėsmė patirti neproporcingai didelių nuostolių.
Tyrimo, kuris VMI pradėtas gegužės 19 dieną, gavus skundą iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Vilniaus apygardos raštą, metu nustatyta, kad V.V. šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 15 str. 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų reikalavimus, t.y. nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, netinkamai atliko pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei nesilaikė valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių. Tuo tarnautoja padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, kaip tai reglamentuoja VTĮ 29 str. 6 dalies 1 punktas – valstybės tarnautojo elgesys, susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, diskredituojantis valstybės tarnybą ir 10 punktas – kiti veiksmai, kuriais šiurkščiai nusižengiama valstybės tarnautojo pareigoms.
VMI dėl tarnautojos galimai padarytos nusikalstamos veikos birželio 27 dieną kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Institucija prašo įvertinti, ar nebuvo įvykdytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, sukėlė didelę žalą valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui), 228 str. 2 d. (valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo padarė 228 str. 1 d. numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių), 229 str. (valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs sukėlė valstybei, juridiniam ar fiziniam asmeniui didelę žalą) ar 300 str. 1 d. (tas, kas gabeno netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo).
VMI viršininko pavaduotojo funkcijas laikinai pavesta vykdyti VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktoriui Virginijui Narvilui.
VMI pažymi, kad susilaiko nuo išsamesnių komentarų, nes Prokuratūra pagal pateiktą informaciją gali pradėti ikiteisminį tyrimą.

VMI informacija