A. Vrubliauskas: „Esate labai reikalingi mūsų žmonėms“

Alytaus policijos pareigūnus profesinės šventės proga sveikindamas Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas pabrėžė jų svarbą visuomenei. „Nepavarkite, jūs esate labai reikalingi mūsų žmonėms“,- sveikindamas pareigūnus linkėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Meras padėkojo policijos pareigūnams už pagalbą ir bendradarbiavimą. A. Vrubliauskas padėkos raštais ir atminimo dovanomis apdovanojo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiektus rezultatus stiprinant teisėtvarką: vyresnįjį inspektorių Vytautą Vitkauską, Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją, komisarą inspektorių Juozą Andriuškevičių, Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos mobiliojo būrio vadą, šios būrio jaunesnįjį policininką patrulį Klaudijų Leščinską, viršilą Saulių Tvorogą, Kelių policijos skyriaus kelių patrulių būrio vyriausiąjį patrulį, vyresnįjį inspektorių Darių Gudaitį, Nusikaltimų tyrimo skyriaus Nusikaltimų rajone tyrimo poskyrio tyrėją, inspektorių Rytį Salduką, Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiąjį patrulį.

 Alytaus rajono savivaldybės informacija

Alytaus policijos pareigūnus profesinės šventės proga sveikindamas Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas pabrėžė jų svarbą visuomenei.

Už pagalbą ir bendradarbiavimą. A. Vrubliauskas padėkos raštais ir atminimo dovanomis apdovanojo Alytaus vyriausiojo komisariato pareigūnus.