Atsargiai – radioaktyvūs javų kombainai!

Orientacinė uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio padėtis kombaine (pažymėta rodykle).

Tarptautinė bendrovė „Massey Ferguson“ nuo 1980 m. iki 2006 m. gamino javų kombainų 30, 40 ir 7200 serijų modelius, į juos įtaisydavo uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius pilamų grūdų srautui matuoti. Radiacinės saugos centras (RSC), sužinojęs, kad tokie kombainai naudojami Lietuvoje (jais prekiauja 23 mln. eurų pajamų pernai uždirbusi bendrovė EWA („East West Agro“), kurios būstinė įsikūrusi Kauno rajone) 2016 m. pasirinktinai patikrino šią techniką Geigerio skaitikliais ir rado „Massey Ferguson“ javų kombainą, kuriame buvo sumontuotas uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis.

„Massey Ferguson“ senesnių modelių kombainuose radiacinis fonas didesnis, negu leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl tokią techniką galima naudoti tik gavus licenciją. „Massey Ferguson“ javų kombainų pilamų grūdų srauto matuokliai normaliomis darbų sąlygomis žmogaus sveikatai nekenksmingi, tačiau gali būti pavojingi juos ardant ar išmontuojant, nes nelieka jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančio ekrano, taip pat galima tarša radioaktyviosiomis medžiagomis.
RSC specialistai kelių kombainų numanomose jonizuojančiosios spinduliuotės vietose rado ženklus, perspėjančius apie radiaciją, tačiau pačių jos šaltinių neaptikta. Manoma, kad jie išimti importuojant techniką į Lietuvą.
Susirūpinęs dėl galimos kombainais dirbančių ūkininkų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, RSC paragino visus „Massey Ferguson“ 30, 40 ir 7200 serijos javų kombainų, pagamintų iki 2006 m., savininkus atidžiai apžiūrėti turimą techniką (ypač kombainų grūdų bunkerius) ir, pastebėjus įspėjamąjį jonizuojančiosios spinduliuotės ženklą, kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Iki 2018 m. sausio 1 d. pranešus apie uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius javų kombainuose, jie bus sutvarkyti valstybės lėšomis kaip ir visos kitos radioaktyviosios atliekos.
Apie javų kombainų jonizuojančiąją spinduliuotę Radiacinės saugos centras pranešė Žemės ūkio rūmams, Lietuvos ūkininkų sąjungai ir akcinei bendrovei „East West Agro“.

„ŪP“ ir RSC fotoinformacija