Neįveikiami šiferinių įstatymų labirintai

„Šiferinė programa“, jau kelintus metus sodiečius suskirsčiusi į galinčiuosius ir negalinčiuosius ja pasinaudoti, kai kuriais reikalavimais tebemurkdo juos ir dabar. Vienas jų – aritmetinis: kiek reikia naujo šiferio 1 kv. m stogo uždengti ir kiek iš tikrųjų sveria 1 kv. m sudūlėjusio šiferio? Mat šie skaičiai susiję su konkrečia skiriamos paramos suma naujoms stogo medžiagoms įsigyti. Antra, sodiečiai iki šiol tebėra pririšti prie sąvartynų apskrityse, kuriose jie gyvena, ir niekam nerūpi, kiek lėšų išmėtoma šiferiui į juos transportuoti.

Sudėtinga Aplinkos ministerijos aritmetika
Asbestinių stogų dangos keitimo programos taisyklės ir reikalavimai pradėti ruošti Aplinkos ministerijoje (AM) ir Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) 2009 m. Vėliau vienos nuostatos keitėsi, kitos liko nepakitusios ir pareiškėjus murkdo iki šiol. Su akivaizdžiai netobulais programos reikalavimais UAB „Jonviltė“ (rengia projektus namų renovacijai ir užsakovus aprūpina reikalingomis medžiagomis) susiduria kasdien.
Esmė ta, kad perdengiant stogą, būtina laikytis aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymo (Nr. D1-267 „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo…“ ) nuostatų, kur 9 skiltyje nurodoma, „… jei nėra tikslaus gaminio svorio, rekomenduojama asbestinio šiferio svorį įvertinti 11 kg/kv. m.“
Pasak bendrovės direktoriaus Gintauto Strelčiūno, ši rekomendacija gyvenimą apkartino ne vienam pareiškėjui. Antai anykštėnui, kuris senojo šiferio svorį apskaičiavo pagal rekomendacijas (11 kg/kv. m) ir gavo atitinkamą pažymą iš sąvartyno, NMA darbuotojai įvertino pagal to paties įsakymo „Tinkamos bei netinkamos finansuoti išlaidos“ 19.8 skiltyje nurodytą išmontuotos asbestinės stogo dangos svorį – 17,2 kg/kv. m. Šiuo atveju parama medžiagoms įsigyti apskaičiuota mažesniam stogo plotui, nei yra iš tikrųjų.
„Kad gautų reikiamą lėšų kiekį, anykštėnui teko supirkti nenaudojamą šiferį iš kaimynų, – pasakoja G. Strelčiūnas. – Manau, kad šis atvejis ne vienintelis, bet į šią įstatymo spragą AM valdininkai žiūri pro pirštus“. Pašnekovo teigimu, kiekvienoje apskrityje NMA skyrių specialistai dėl tų pačių įstatyminių nuorodų elgiasi skirtingai: greitai ir teisingai apskaičiuota parama dažniausiai priklauso nuo jų geranoriškumo. Direktorių iki šiol stebina konkursiniai varžtelių ir vinių pirkimai, įmantriai suraityti įstatymų reglamentai ir dar ne vienas beprasmis reikalavimas ruošiant dokumentus paramai gauti. Užtat norinčiųjų pasinaudoti parama mažėja, o ir ją gavusieji stogų nebedengia.

Kiek sveria kv. m šiferio?
Į „Ūkininko patarėjo“ klausimą apie savitus šiferio svorio pokyčius, NMA Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėjos Aistės Mileikaitės ir ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjos Ingos Venciūlytės atsakymai vienodi: „Minėto įsakymo 2 priede nurodoma tik rekomendacinio pobūdžio skaičiavimo informacija. NMA, vertindama prašymus gauti paramą, vadovaujasi naujesnėmis 2015 ir 2016 metais žemės ūkio ministro patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis. Jose numatyta, jog nuo inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo ploto, nuimto asbestinio šiferio svoris prilygsta 16,16 kg/kv. m ir 1,04 kg kitų asbesto atliekų (jei jų yra). Galima iki 15 proc. paklaida, kuri skaičiuojama nuo inventorizacijos ataskaitoje nurodyto seno šiferio kiekio. Jeigu patikros metu nustatomas mažesnis stogo plotas, nei nurodyta inventorizacijos ataskaitoje, paramos suma skaičiuojama esamam stogo plotui.“
Šiferio svorio pokyčiams suderinti nesklandumų būta ir liko. Pasak I. Venciulytės, ŽŪM ne kartą kreipėsi į AM dėl pareiškėjų inventorizacijos ataskaitose pateikiamų šiferio svorių. Tiksliau – ar 11 kg asbestinio šiferio atitinka 1 kv. m stogo, ar pačio šiferio ploto? Mat NMA ne kartą susidūrė su atvejais, kai pareiškėjų pateiktose inventorizacijos ataskaitose šios sąvokos sutapatinamos. „Buvo pasitelkti ekspertai ir jų išvada tokia: nuo kvadratinio metro stogo turi būti pašalinta 16,16 kg asbestinio šiferio (galima 15 proc. paklaida). Anot jų, su 11 kg šiferio niekaip neuždengsi 1 kv. m stogo ploto, nes būtini sudengimai, – aiškina skyriaus vedėja ir patikslina. – Neoficialiai Aplinkos ministerijos specialistai su ekspertų išvadomis sutinka, tačiau 2009 m. įsakymo pataisų nėra iki šiol. ŽŪM negali nei taisyti, nei papildyti kitos ministerijos įsakymų.“
Nesusipratimus su šiferio svoriais šių metų pradžioje išsprendė pati ŽŪM. AM Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus vedėjo Dangyro Žukausko nuomone, 2009 m. aplinkos ministro įsakymas atgyvenęs ir nebėra prasmės jo taisyti. „Netikslumus gali sureguliuoti pati ŽŪM, nors įvairių gamintojų ir įvairių medžiagų šiferio svoris būna 8–20 kg/kv. m. Patartina nuimto šiferio svorį pasitikslinti sveriant“, – teigė „ŪP“ D. Žukauskas.

Utilizacija be kontrolės
Pasak I. Venciulytės, finansuojant asbestinių atliekų transportavimo iki sąvartynų ir utilizavimo išlaidas (šiferio svoris ir kitos sąlygos, pateiktos anksčiau), už didesnį sudūlėjusio šiferio kiekį, transportavimo ir utilizavimo išlaidos nekompensuojamos.
Taigi su atliekų svoriais lyg ir aišku, tačiau utilizavimo sąlygos per kelerius metus nepakito. UAB „Jonviltė“ direktoriaus G. Strelčiūno teigimu, asbestines atliekas galima vežti tik į apskrities, kurioje gyvena pareiškėjai, sąvartynus, tai tikriausia nesąmonė. Niekas nepaskaičiuoja, kiek išmėtoma lėšų transporto išlaidoms kompensuoti. Konkretus atvejis: Ukmergės savivaldybės vadovai nežino, kas ir kur utilizuoja ukmergiškių šiferį. Aplinkiniai sąvartynai nepriima, o Vilniuje esanti „Toksika“ už utilizavimą reikalauja net 242 Eur/t. Tai keturis kartus didesnis įkainis nei kituose šalies sąvartynuose.
AM Atliekų departamento Atliekų projekto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Audrius Naktinis G. Strelčiūnui ir „ŪP“ korespondentei teigė, kad jokių apribojimų nebeliko. Tačiau kai kurių šalies sąvartynų darbuotojai sakė priešingai. „Kas gali patvirtinti, kad užkasamo šiferio kiekiai kontroliuojami? Atsiranda sodiečių, kurie be vargo „nusiperka“ pažymą, kad šiferį utilizavo. Reikalas sutvarkytas ir už neatliktus darbus gaunama kompensacija, – dalijasi žiniomis G. Strelčiūnas. – Kita nesąmonė, kai utilizuoti skirtas šiferis priimamas saugoti. Neaišku keleriems metams, neaišku už kokią sumą ir neaišku, kur jis atsidurs vėliau?“
Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (RATCA) direktorius Algirdas Reipas patikslina, kad sąvartynai priklauso savivaldybėms ir šiferio utilizavimo paslaugos ribojamos tam, kad vietos pakaktų savo regiono gyventojams. Tačiau atitinkamas išimtis jie gali taikyti. Nusipirkti pažymų dėl reikalaujamos dokumentų tvarkos techniškai neįmanoma (?). Tačiau panaudoto šiferio saugojimas – abejotina veikla.

Vanda BARONYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.