Broliai ūkininkai vienas kitam – stipri atrama

Joniškio rajono Žagarės seniūnijos Daukšių kaimo ūkininkas Donatas Doviltis, pasakodamas apie savo augalininkystės ūkį, dažnai kartojo, jog jie su broliu Jonu, nors ir turi atskiras valdas, dviejų ūkių gamybos ir technikos bazė bendra. Iš bendrų pinigų jie įsigijo našios technikos, kartu pastatė grūdų saugyklą – du bokštus, kurių vieno talpa – 500 t, džiovyklą, dar du grūdų saugojimo bokštus planuoja statyti.

Automobilių remontas – verslo pradžia

Broliai J. ir D. Dovilčiai baigė tuometį Šiaulių politechnikumą (dabar – Šiaulių kolegija), įgijo automobilių remonto ir priežiūros kvalifikaciją. Sovietmečiu automobilių remontininko specialybė buvo itin paklausi. Abu Joniškio r. Šarkių kaime netoli judrios automagistralės Joniškis–Karaliaučius (dabartinis Kaliningradas) buvusiame autoservise penkerius metus remontavo automobilių kėbulus. Sekėsi gerai, turėjo nemažai klientų. Po to vyrai nutarė užsiimti individualia automobilių remonto veikla, plušėjo nuosavame penkeriais metais vyresnio brolio Jono garaže.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę J. Ir D. Dovilčiai nusprendė įregistruoti savo valdas ir pradėti ūkininkauti. Tam įtakos turėjo darbščių tėvų pavyzdys. Mama Vanda Janina buvo žemės ūkio specialistė, dirbo fermos vedėja. Donatas savo ūkį įregistravo 1992 m. Abu broliai ūkininkavimo pradžioje turėjo po dešimt hektarų nuosavos dirbamosios žemės, o tėvai jiems dovanojo turėtos žemės Rukuižių ir Petraičių kaimuose. Dabar Donatas deklaruoja 350 ha, nuosavi jo plotai – 100 ha, augina grūdines kultūras, rapsus, anksčiau augino keletą hektarų bulvių. Jonas irgi plėtoja augalininkystės ūkį, deklaruoja 420 ha dirbamosios žemės.

Du atskiri ūkiai, bet dirba kartu

Rukuižių kaime abu broliai turi didelę bendrą dviejų ūkių gamybos ir technikos bazę. Čia anksčiau buvo plynas laukas. Bendromis jėgomis broliai pastatė didelį angarą technikai laikyti, vasarą čia supila dalį derliaus, o žiemą išrikiuoja techniką, iš banko paėmę paskolą pastatė grūdų saugyklą – du 500 t talpos bokštus, džiovyklą. Nemažame technikos kieme išrikiuota abiejų lėšomis pirktoji žemės ūkio technika. Gamybos bazė bus plečiama, jau yra išpilti pamatai dar dviem grūdų bokštams statyti. Vieno bokšto talpa bus 600 t.

Donatas pasakojo, kad kartu su broliu auginti grūdines kultūras, dirbti žemę, nuimti derlių jam yra daug lengviau, užuot ūkininkavus vienam. Visus darbus jie abu ir dar aštuoni etatiniai dviejų ūkių darbuotojai suspėja padaryti laiku. Broliai yra pasiskirstę darbais: Jonas aria žemę, sėja, o Donatas purškia pasėlius, kulia javus. Pasėlių priežiūros darbus labai paspartino modernus savaeigis purkštuvas, kurio užgriebio plotas yra 30 metrų. Anksčiau turėjo tik 18 metrų užgriebio purkštuvą, tempas buvo dvigubai lėtesnis. Donatas įsitikinęs, kad naši ir brangi technika atsiperka, daug greičiau vyksta ūkio darbai – pasėlių priežiūrai už 200 tūkst. Eur įsigytas savaeigis purkštuvas našiai ir sparčiai dirba antrą sezoną. Derliui nuimti yra du kombainai, kitos našios technikos. Donatas augina 1 ha bulvių, turi bulvių kasimo kombainą. Anksčiau jis augino 4 ha bulvių.

Dėl klimato kaitos mažesnis derlius

D. Doviltis augina kviečius, kvietrugius, vasarinius miežius, rapsus. Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų jau antrus metus derlius daug mažesnis, nei užaugdavo ankstesniais metais, sakė Donatas. Šiais metais daug mažesnis ir žieminių kviečių derlius: iš hektaro prikūlė 6 t, o palankiais metais derlius būdavo daug geresnis – iš hektaro byrėdavo nuo 7 iki 9 t. Rapsų šį sezoną vyras prikūlė po 3,5 t/ha.

Joniškio krašte žemės gana derlingos. Brolių Dovilčių ūkiuose tik keliose vietose yra prastesnių plotų, o daugelio laukų dirvožemis derlingas, užauga geras derlius, žinoma, jeigu pasėliams nepakenkia ilgai užsitęsusi sausra, karštas oras ar užklupusios liūtys.

D. Doviltis savo ūkyje diegia naujoves: tik dalį plotų aria tradiciniais plūgais, o kituose taiko neariminės žemdirbystės technologiją. Praėjusių metų rudenį broliai savo ūkių laukuose 140 ha žieminių rapsų pasėjo tiesiai į ražienas. Pasak Donato, tokia žemės dirbimo technologija pasiteisino: nors ir trūko lietaus, ir oras buvo karštas, rapsai užderėjo neblogai. Neariminė žemės dirbimo technologija turi daug privalumų: taupomas kuras, darbo laikas, mažiau teršiama aplinka.

Sodybos grožiu rūpinasi žmona

30 arų užimanti ūkininko D. Dovilčio sodyba, erdvus gyvenamasis namas yra Daukšių kaime netoli taip pat nemažos brolio Jono sodybos. Palyginti arti ir abiejų ūkių gamybinė bazė. Donatas, rodydamas savo valdas, pasakojo, kad gėlynais, augalais rūpinasi jo žmona Raimonda. Ji yra ne tik pedagogė, bet ir vadovė, dirba Joniškio rajono Vaiko ir šeimos gerovės centro direktore.

Kaune įsikūrė abu D. ir R. Dovilčių sūnūs: Simas baigė teisės studijas, o jaunesnysis Gustas – odontologijos. Gustas turi ūkininko pažymėjimą, eksternu baigė ūkininkavimo kursus. Galima manyti, jog kada nors D. Dovilčio augalininkystės ūkio vairas bus perduotas odontologijos specialistui, žandikaulio chirurgui Gustui.

Aldona SIREIKIENĖ

ŪP korespondentė