Kas užjaus žemdirbį?

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas puikiai supranta pienininkų problemas.

Justinas ADOMAITIS
„ŪP“ korespondentas

Šalies agrariniam sektoriui patiriant gamtos smūgius Lie­tuvos pieno gamintojų aso­ciacijos (LPGA) taryba ketvirtadienį į išplėstinį posėdį pakvietė Seimo Kaimo reikalų komiteto narius, Žemės ūkio ministerijos, atsakingų institucijų vadovus.
„Situacija pieno sektoriuje pavojinga ne tik šalies žemdirbiams, bet ir valstybės biudžetui, – pradėdamas posėdį rėžė LPGA tarybos pirmininkas Jonas Vilionis, – karvių skaičius mažėja, pieno žaliavą tenka importuoti.“ Pasak jo, susitikimai Vyriausybėje nepaliko vilčių neapkrauti žemdirbių papildomais mokesčiais, naujais
aplinkosauginiais reikalavimais.
„Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas patikino, kad šalies Vyriausybės galimybės žemdirbiams kompensuoti nuos­tolius ir dėl potvynių, ir dėl prastėjančios situacijos pieno sektoriuje yra ribotos. Reikėtų pasidomėti kaimynų lenkų ūkininkų patirtimi – ten kas dešimt kilometrų švyti naujos pieno fermos. „Mūsų kooperacija – ne varlė, su šiaudu nepripūsi“, – šmaikštavo B. Markauskas.
LPGA tarybos nariai Adomas Statkus, Andriejus Štombergas, Albinas Šneideris ir kiti kėlė aktualiausią šių dienų klausimą dėl melioracijos sistemų priežiūros ir jų priklausomybės. Žemdirbiams jų perimti neįmanoma dėl smulkios žemėvaldos, be to, nėra tam lėšų. Ministro B. Markausko teigimu, per metus melioracijos sistemoms prižiūrėti reikėtų apie 70 mln. Eur, bet tokių pinigų valstybė neskirs, nes neturi.
Grūdų augintojų asociacijos prezidentas Aušrys Macijauskas pasiūlė išeitį: valstybė valdo apie 200 tūkst. ha žemės, kurią 25 metams išnuomojusi žemdirbiams. Valstybei pardavus tą žemę, atsirastų lėšų ir kompensuoti dėl liūčių patirtus nuostolius, ir sutvarkyti melioracijos sistemas.
„Dalis valstybės nuomojamos žemės jau tapo miškais, – sakė Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, – politikų laukia daug sudėtingų sprendimų ir dėl žemės pardavimo, ir dėl melioracijos sistemų, kurias būtina palikti valstybės nuosavybei.“
Bendrame LPGA ir Seimo KRK posėdyje svarstyti aktualūs klausimai dėl mokesčių žemės ūkio subjektams, dėl pieno ūkiams svarbių žaliavos tyrimų (somatinių ląstelių ir bakterijų skaičiavimo), atsietųjų ir susietųjų išmokų skaičiavimo, tipinių tvartų projektų, kooperacijos plėtros perspektyvų.

Autoriaus nuotraukos