Pirmasis atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininkas prof. Antanas Stancevičius

Rugpjūčio 24-ąją, minint 10-ąsias prof. Antano Stancevičiaus mirimo metines, Žemės ūio rūmų (ŽŪR) bendruomenė su pagarba prisimena vieną iškiliausių žemės ūkio politikos strategų, išskirtinę, taurią, altruistišką, kilnią asmenybę.

1991 m. kartu su kitais iniciatoriais prof. A. Stancevičius atkūrė tarpukario Lietuvos žemdirbių savivaldos instituciją – ŽŪR. Nuo 1991 m. iki 2000 m. jis buvo Rūmų pirmininkas. Jam vadovaujant ŽŪR tapo autoritetinga žemdirbių savivaldos organizacija, atstovaujančia visiems šalies žemdirbiams, ginančia jų interesus ir skatinančia žemės ūkio pažangą.

Per devynerius pirmininkavimo ŽŪR metus buvo inicijuotas daugiau kaip 100 žemdirbių organizacijų kūrimas, parengtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymas, formuojama ir tobulinama ŽŪR struktūra. Nors ir tada netrūko Rūmų oponentų, kurie planavo Rūmų perversmą, alternatyvios organizacijos kūrimą, nepritarė parengto įstatymo priėmimui, nepaisant visų problemų, 1997 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymas buvo priimtas, aktyvų darbą pradėjo Rūmų taryba ir prezidiumas.

Prof. A. Stancevičius 2000 m. ŽŪR suvažiavime buvo išrinktas Žemės ūkio rūmų garbės pirmininku.
2010 m. kovo 19 d. ŽŪR buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu, kurio autorius – skulptorius Stasys Žirgulis, ir pristatyta knyga apie pirmąjį atkurtų Žemės ūkio rūmų pirmininką, žymų Lietuvos mokslininką, agronomą, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktarą, įrengtas prof. A. Stancevičiaus darbo kabinetas-muziejus.

„Atviras ir nuoširdus, demokratiškas ir turintis savo nuomonę. Profesorius neturėjo privataus intereso, o mąstė ir rūpinosi visos Lietuvos kaimo ir žemės ūkio, mokslo raidos ir kooperacijos svarbos reikalais. Kalbėdamas apie ŽŪR organizacijos perspektyvas, prof. A. Stancevičius akcentuodavo, kad Rūmai turi būti ne politinė, o ekonominė organizacija ir privalo rūpintis visų kaimo žmonių ir žemdirbių interesais“, – diskusijų pokalbius prisimena ŽŪR l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis.

Ištrauka iš prof. A. Stancevičiaus visuomeninio testamento, skelbto „Ūkininko patarėjuje“: „Valstybė turi sudaryti sąlygas normaliems ūkiams augti, turi juos remti, kad turėtų lėšų nuosavam ūkiui plėtoti. Kaimą gali išsaugoti žmonės, kurie čia gyvena ir dirba. Jame negyvenantys žmonės pasijaus taip, kaip mes, miestiečiai, jaučiamės nuvažiavę į kolektyvinį sodą už dešimties kilometrų: puolame dirbti, nes viską reikia spėti padaryti iki paskutinio reisinio autobuso išvykimo, nematome žydinčių augalų, nespėjame jų pauostyti ir sužinoti, ar kvepia, negirdime čiulbančių paukščių. Gėrėtis, pavaikščioti nėra kada. Tas sodas mums ir lieka svetimas, neapgyventas, mes jo nejaučiame. Tai man primena dar vieną dalyką iš sovietmečio laikų, kai fabrikų darbininkus veždavo į kolūkius derliaus nuimti… Ar tokio kaimo mes norime? Manau, kaime mums reikalingi žmonės, kuriems žemės ūkis yra gyvenimo būdas. Štai toks mūsų pažiūros į kaimo ateitį idėjinis credo. Gal kai kam jis atrodo donkichotiškas, nerealus. Bet tai yra sąlyga norint Lietuvoje turėti tvirtą kaimą. Kad kaimas yra reikalingas, nusprendusi visa Europa. Jam vystyti skiriama nemenka parama. Todėl kaimas turi būti visavertis. Laukai be žmonių – tai ne kaimas. Žmonės ir laukai sudaro kaimą.“

A. Stancevičius gimė 1920 m. sausio 8 d. Lomių kaime, Batakių valsč., Tauragės aps.
Mirė 2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaune.
1943 m. baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje.
1946 m. pradėjo pedagoginę ir mokslinę veiklą Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar ASU) Botanikos katedroje.
1958 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Lietuvos pasėlių augalija, jos reikšmė agronominei dirvožemio charakteristikai“.
1958–1975 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar ASU) studentų mokslinės draugijos vadovas.
1962–1992 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar ASU) Žemdirbystės katedros vedėjas.
1990 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas.
1991–1995 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys.
1989–1992 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (universiteto) mokslo tarybos pirmininkas.
1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba suteikė garbės daktaro vardą.
1997 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.
Aktyvus Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys.
Lietuvos herbologų draugijos pirmininkas.
Tarptautinių mokslo draugijų EWRS ir ISTRO narys.
2000–2006 m. – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų „Kooperacijos kelias“ asociacijos pirmininkas.
2005 m. Žemės ūkio ministerijos apdovanotas „Lietuvos kaimo spindulio“ prizu.

***
Šv. Mišios už pirmąjį atkurtų ŽŪR pirmininką prof. A. Stancevičių vyks rugpjūčio 26 d. (šeštadienį) 10 val. Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14A, Kaunas).

Žemės ūkio rūmų bendruomenė