Iš laikraščio istorijos

Redakcijos žodis Lietuvos ūkininkui 1989-ųjų metų Kalėdų išvakarėse atgimusiame „Ūkininko patarėjuje“

Mūsų pasižadėjimai ateičiai

Atgimstame… Pakylančios, viltingai žvelgiančios rytojun Lietuvos akivaizdoje beldžiamės į Jūsų namus su nerimu – įsileisite? Atrasite vietos savo nelengvoje kasdienybėje patarėjui, o sudiržusioje nuo laiko negandų širdy – bičiuliui? Kitokiais būti nenorime ir neturime teisės, nes būtent toks „Ūkininko patarėjas“ lydėjo Jus Nepriklausomos Lietuvos metais. Anuomet, kai ūkininko vardas pasididžiuojant buvo tariamas, o jo darbai šlovino Tėvynę, tas laikraštis rado kelią į Jūsų namus ir širdis. Į jį šliejotės, jo balso klausydavot. Prieš savo valią teko apleisti Jus, kai per gyvenimus, palikdama kruvinus pėdsakus, ėjo prievartinė kolektyvizacija, brolžudiškas karas, tarybinis lažas. Tas alinantis darbas – pusvelčiui, ta protėvių žemė – niekieno… Kas žino, kada palūžo viltis. Stipriausieji jau keliasi. Lai netvirtu žingsniu, lai pasiramstant – bet koks gražus tas ŠEIMININKO ėjimas per žemę. Palaimink, Lietuva, jų žingsnius. Leisk save išgirsti, akliems padėk praregėti.

O mes vėl šalia eisime, gyvensime Jūsų džiaugsmais ir rūpesčiais. Nepavarkime.

 „Ūkininko patarėjas“ su pertraukomis ėjo Kaune 1925-1944 metais. Iš pradžių tai buvo knygutės dydžio, 32-48 psl. apimties nemokamai ūkininkams siuntinėjamas mėnesinis leidinys. Jo vienkartinis tiražas 1925-1926 metais siekė 60-80 tūkst. egzempliorių. Nuo 1927-ųjų – jau prenumeruojamas 14 tūkstančių egzempliorių su nemokamais ūkininko knygynėlio priedais. Nuo 1929 metų leidžiamas savaitinis žemės ūkio laikraštis. Savaitraštis „Ūkininko patarėjas“ 1939 metais pasiekė 90 tūkstančių egzempliorių tiražą, tapo pačiu pigiausiu ir vienu didžiausių savaitinių laikraščių Lietuvoje. Dvisavaitiniai laikraščio priedai „Jaunasis ūkininkas“ ir „Šeimininkė“ 1938 metais virto savarankiškais laikraščiais. Sovietų okupacijos metais „Ūkininko patarėjas“, kaip ir kiti ūkininkams skirti periodiniai leidiniai, buvo paverstas „Valstiečių laikraščiu“, tačiau jau 1941 metais senuoju pavadinimu vėl platinamas Lietuvoje. Iki pat 1944 metų, kai dėl karo veiksmų „Ūkininko patarėjas“ sustojo, laikraščio tiražas siekė 200 tūkst. egzempliorių. Tuo metu ūkininko knygynėlio priedai, kurių iki 1940 m. buvo išleista per 60, išplatinti net 1 mln. 700 tūkst. egzempliorių tiražu. Laikraštį redagavo A.Bružas, J.Strazdas, A.Rimydis.“
         Parengta pagal „Lietuvių enciklopediją“, 32 t.

Ir nuoširdžiausiais įsipareigojimais neišsakytume visų redakcijos planų ir sumanymų. Tad pirmiausia pasižadame nesustabarėti – keisimės sulig Jūsų poreikiais, ne tik Jums patarsime, bet ir Jūsų patarimų klausysimės.

Pasakosime apie Lietuvos ūkininkų sąjungos veiklą, apie jaunųjų ūkininkų ratelius, apie Jūsų pačių, mieli ūkininkai, šiokiadienius ir šventes. Viliamės tapti laukiamu svečiu ne tik ūkininkų namuose. Juk ir nepasiryžusių savarankiškam ūkininkavimui darbe gali praversti mūsų patarimai. Jų žadame teikti visokių. Manom, jog labiausiai reikalingos aiškios ir suprantamos žinios apie įvairiausius ūkio darbus pagal sezoną. Padėsime Jums tobulėti propaguodami pažangiausias ūkininkavimo tradicijas, efektyvius bei ekologiškus žemdirbystės metodus, supažindinsime ir padėsime perimti užsienio šalių fermerių patirtį.

Retas ūkininkas versis be technikos, tad ir čia patalkinsime – rekomenduosime ir reklamuosime ūkininkams tinkamus traktorius, mašinas, padargus. Taip pat supažindinsime su vidaus ir užsienio šalių rinkose esama žemės ūkio produkcijos pasiūla bei paklausa.

Spausdinsime Jūsų skelbimus su kuo platesne informacija.

Nelengvi pirmieji žingsniai – tai jau patyrėte. Buvo ir bus tokių akimirkų, kai prireikia net teisinių žinių. Nesirūpinkite, nuo šiol Jums padės kvalifikuotas mūsų laikraščio juristas.

Tris namų kertes laiko šeimininkė – taip byloja liaudies išmintis, tad lai neįsižeidžia vyrai. Moterų ūkiui visada rasime vietos laikraščio puslapiuose. O jei panorėsite, ir vien tik apie moteriškus rūpesčius pasišnekučiuosime.

Neteisūs tie, kurie žodžiais ar darbais tvirtino, esą kaimo žmogui reikia mažiau kultūros. Gana žemdirbio sielai pasninkauti. Vien fizinį nuovargį žadėdami, nepersivadinsim į ištuštėjusį kaimą. Nepriklausomoj Lietuvoj būrėsi ūkininkų kultūros draugijos, švietimo rateliai, meno būreliai. Sutartinėmis aidėjo rugiapjūtės, klumpakoju – vakaronės. Gausybė laikraščių ir žurnalų, knygų ir knygelių į ūkininkų bibliotekėles gulė.

Pasižadėję tęsti „Ūkininko patarėjo“ tradicijas, kreipiamės į Jus. Gal išsaugojote ankstesnio „Ūkininko patarėjo“ komplektus? Juos redakcija mielai nupirktų. Atgaivinsime skaitytojų itin mėgtus skyrelius. Šiandieniniame laikraščio numeryje – siūlome keletą jų: „Gražioji Lietuva“ ir „Juokdarių palėpė“.

Norime tapti draugu Lietuvos ūkininkams, visiems dirbantiems ir mylintiems žemę. Jei mus godosite ir skaitysite, galėsime ruoštis prenumeratai. Kaimo žmogui juk nėr kada lakstyti į spaudos kioskus.

Tepadeda Jums mūsų patarimai, teaplanko mus Jūsų laiškai. Kaip prieš šešiadešimt penkerius metus linkime sau ir Jums – visi, kam brangi Lietuvos ateitis, į darbą!

Naujoji Ūkininko patarėjo“ istorija

J.E. Kardinolas Vincentas Slatkevičius džiaugėsi pirmaisiais atkurto “Ūkininko patarėjo” laikraščio numeriais.

„Ūkininko patarėjas“ su pertraukomis buvo leidžiamas Kaune 1925-1944 metais. Iš pradžių tai buvo knygelės dydžio 32-48 puslapių apimties nemokamai ūkininkams siuntinėjamas mėnesinis leidinys. Jo vienkartinis tiražas 1925-1926 metais siekė 60-80 tūkst. egzempliorių. Nuo 1927-ųjų „Ūkininko patarėjas“ – jau prenumeruojamas 14 tūkst. egzempliorių laikraštis su nemokamais „Ūkininko patarėjo“ priedais. Nuo 1929 m. „Ūkininko patarėjas“ tapo savaitiniu žemės ūkio laikraščiu, 1939 m. pasiekusiu 90 tūkst. egzempliorių tiražą. 1940 m. „Ūkininko patarėjas“, kaip ir kiti to meto laikraščiai, buvo uždarytas, o vietoj jo pradėtas leisti kitas, sovietinės valdžios palaimintas laikraštis. Antrojo pasaulinio karo metais (1941-1944) „Ūkininko patarėjo“ leidyba buvo atnaujinta.

Naujam gyvenimui „Ūkininko patarėjas“ atgimė kartu su visa Lietuva. Pirmuosius savo žingsnius naujai atsikūręs „Ūkininko patarėjas“ žengė dar 1989 m. prieš pat Kalėdas. Kiekvienais metais lig šiol susirinkus visiems darbuotojams per didžiausias metų šventes yra paminimas laikraščio atgimimas gražia šventine vakarone. Atkūrimo iniciatyvos pradininkais tapo Vytenis Neverdauskas, Gražina Petrošienė, Rolandas Adomavičius ir Dalia Juškienė. Kaune, „Aušros“ spaustuvėje, buvo atspausdintas naujasis nepriklausomas (jokių politinių ar ekonominių jėgų nefinansuojamas) laikraštis 20 tūkst. tiražu. Palydėtas pirmųjų skaitytojų geru žodžiu iš pradžių „ŪP“ ėjo kas savaitę, tačiau ilgainiui laikraštis pasirodydavo vis dažniau – du kartus per savaitę, galiausiai – tris kartus per savaitę. 1990 m. kovo mėn. kartu su 5-uoju „Ūkininko patarėjo“ numeriu išėjo priedas „Jaunasis ūkininkas“, skirtas informuoti apie jaunųjų ūkininkų ratelių veiklą, svarbiausius politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykius, teikti patarimus žemės ūkio ir ekonomikos klausimais, supažindinti su religijos istorija, grožine literatūra. Nuo 1991 m. „Jaunasis ūkininkas“ buvo leidžiamas kaip atskiras leidinys, o nuo 1994 m. vėl kaip „ŪP“ priedas. Šiandien „Ūkininko patarėjas“ yra įtakingas agroinformacijos ir reklamos lyderis, objektyvios žiniasklaidos tradicijas puoselėjantis laikraštis.

Spaudos diena, 1996

Spaudos diena, 1996

  Tiesa, „Ūkininko patarėjas“ buvo ne vienintelis naujai atkurtas leidinys. Praėjus metams, t. y. 1990 m. balandį, buvo atnaujinta „Šeimininkė“. Ji ėjo kaip mėnesinis „Ūkininko patarėjo“ priedas.Nuo 1992 m. „Šeimininkė“ išeina kas antrą savaitę ir jau yra pripažįstamas kaip atskiras UAB „Ūkininko patarėjas“ leidinys. 1993 m. šis leidinys pradėtas leisti kas savaitę. Nuo 1996 m. „Šeimininkė“ – spalvotas didelio formato laikraštis, o nuo 2011 m. tampa penktadieniais išeinančiu spalvotu savaitiniu žurnalu, skirtu šeimai, moterims ir kiekvienam, norinčiam tapti savo paties gyvenimo šeimininku.

„Ūkininko patarėjas“ nepamiršo ir tų skaitytojų, kurie domisi savo sodo, daržo ar gėlyno priežiūra. Tad 1997 m. gegužės 7 d. buvo pradėtas leisti dvisavaitis laikraštis „Rasos“. Sodininkams, daržininkams ir gėlininkams skirtas leidinys netruko suburti didžiulę skaitytojų auditoriją, kuri „Rasose“ rasdavo atsakymus į visus savo klausimus. 2008 m. lapkričio 19 d. sėkmingai ėjęs laikraštis virto dvisavaičiu 52 puslapių žurnalu. Skaitytojus labiausiai džiugino ne tik pagerėjusi poligrafinė leidinio kokybė, bet ir apimtis. Išsiplėtė ir temų ratas: be sodo, daržo, gėlynų, gamtos temų, vis daugiau dėmesio pradėta skirti aplinkos tvarkymui, ekologijos temoms, verslui, įdomioms pažintims. Žurnalas „Rasos“ tapo savo segmento periodikos lyderiu.

„Ūkininko patarėjo“ redakcija mena ir daugelį kitų savo kūrinių, kurie dabar jau tapo tik gražia istorija. 1997-2010 metais buvo leidžiamas laikraštis „Kraitė“ – tai buvo laikraštis apie įdomią buitį ir rankdarbius; 1997-1998 metais leistas laikraštis brandaus amžiaus moterims „Saulėgrąža“, 1997-1998 metais – laikraštis, skirtas merginoms „Vėjavaikė“, kuris 1998-1999 metais buvo pervadintas į „Dražė“. Su leidinio pavadinimu keitėsi ir jo tematika – šis buvo skirtas visam jaunimui.

                   

Toks pat specializuotas leidinys buvo „Meisteris“, jo pirmasis numeris išėjo dar 1991 m. rudenį. Tai buvo vienintelis kartą per mėnesį leidžiamas 16 psl. laikraštis meistraujantiems vyrams. 1997 m. „Meisteris“ tampa žurnalu apie būstą, statybą, remontą, aplinkos tvarkymą ir vyriškus pomėgius. 2008 m. leidinio akiratis buvo praplėstas temomis ne tik vyrams, bet ir moterims. Tad ir pavadinimas galiausiai buvo pakeistas į „Meisteris ir Margarita“. Paskutinį savo numerį šis žurnalas išleido 2010 m. gruodį.

1993 m. redakcijos kolektyvas

1993 m. redakcijos kolektyvas

Nuo 2004 m. redakcija nusprendė pradėti leisti savaitraštį kaimui, pavadinimu „Valstietis“. Ši idėja buvo puikiai išplėtota, leidinys surado savo nuolatinius skaitytojus, tad nuo 2009 m. jis tapo „Kaimo laikraščiu“. Žmonės dabar jį žino kaip praktišką, ūkišką, kupiną kaimiškos dvasios, nepolitizuotą, nešališką, nebrangų šeštadieninį laikraštį, padedantį gražiau, patogiau ir turtingiau gyventi.

Prisimenant kiek kitokią redakcijos veiklą būtinai reikia paminėti rengtą televizijos laidą „Ūkininko patarėjo“ studija“ per LRT kanalą, radijo laidą „Po pirmųjų gaidžių“ per stotį „Pūkas“, radijo laidą „Agroverslas“ per stotį „Extra FM“, laidą „Šeimininkės dienoraštis“ per stotį „Laisvoji banga“.

Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas "Ūkininko patarėjo" atkūrimo 10-mečio minėjime, 1999 m.

Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas „Ūkininko patarėjo“ atkūrimo 10-mečio minėjime, 1999 m.

Nors per daugiau kaip 25-erius gyvavimo metus laidų, leidinių, laikraščių ir žurnalų buvo nemažai, bet „Ūkininko patarėjas“ nepamiršo ir savo pradinės misijos – patarti. Nuo 1992 m. buvo pradėta praktinio pobūdžio knygų leidyba. Kasmet bendrovė išleidžia iki 18 įvairių knygų ir kalendorių. 1998 m. knyga-kalendorius „Mano metai“ buvo pripažintas geriausiu kalendoriumi šalyje ir pelnė L. Ivinskio premiją. 1999 m. šis premija buvo apdovanotas „Ūkiškas kalendorius“. Nuo 2006-ųjų kiekvienų metų gale „Rasos“ savo skaitytojus dar pradžiugina ir „Sėjos pagal Mėnulį kalendoriumi“.

Bet mūsų veikla ties laidų, knygų, kalendorių, laikraščių bei žurnalų leidyba nesibaigia. Nuo 1995 m. „Ūkininko patarėjo“ redakcija aktyviai bendradarbiauja su ASU ir dalyvauja jo rengiamose parodose „Ką pasėsi…“, „Sprendimų ratas“, taip pat esame kasmečiai dalyviai Dotnuvoje vykstančiose žemės ūkio ir technologijų parodose „Agrovizija“. Pastarosios metu leidžiame specialų laikraščio priedą „Agrovizija“. Jau tradicija tapo dalyvavimas tarptautinėje Vilniaus knygų, „Namų pasaulio“, „Moters pasaulio“, Kaziuko mugėse, Respublikinėse derliaus šventėse ir kituose visoje Lietuvoje vykstančiuose renginiuose, kurių metu pristatomi naujausi redakcijos išleisti leidiniai.

Jaunųjų ūkininkų paroda Plungėje, 1991 m. rugsėjis

Jaunųjų ūkininkų paroda Plungėje, 1991 m. rugsėjis

02    03

Plėtojant temą apie tradicijas, būtina paminėti jog nuo 1992 m. kasmet drauge su Kaimo sporto klubų sąjunga „Nemunas“ rengiamos „Ūkininko patarėjo“ taurės vyrų ir „Šeiminikės“ moterų tinklinio varžybos.

1994-2010 metais rengtą įvairiuose Lietuvos rajonuose ir sutraukdavusią tūkstančius dalyvių Šeimininkės dieną.

1995-2010 metais rengtas traktorių slalomo varžybas (pirmosios varžybos įvyko Vilkijoje, Kauno rajone. 153 dalyviai, suskirstyti į tris grupes: žemdirbių, moksleivių, dėstytojų, varžėsi dėl „Ūkininko patarėjo“ taurės).

1995 metais vykusio traktorių slalomo varžybose buvo siekiama rekordo.

1995 metais vykusio traktorių slalomo varžybose buvo siekiama rekordo.

Traktorių slalomas, 1995 m.

Traktorių slalomas, 1995 m.

Traktorių manevravimo varžybos, 1994 m.

Traktorių manevravimo varžybos, 1994 m.

1999-2010 metais rengtas respublikines Arimo arkliais varžybas ir Pirmosios vagos šventę.

32

Nuo 1999 m. „Meisterio“ žurnalo pradėtos ir šiandien jau „Ūkininko patarėjo“ rengiamos parodomosios medžioklės.

40

Nuo 2003 m. pradėti rengti „Bičių karalienės“, po metų dar prasidėjo „Metų bitininko“ rinkimai. Taip pat buvo renkamas populiariausių žemės ūkio įmonių dešimtukas, dešimtmečio agroverslo lyderiai. Nuo 2008 m. „Ūkininko patarėjo“ redakcijos Reklamos skyriaus linksmo pokalbio metu duotas pažadas virto dar viena labai gražia ir pasiteisinusia tradicija – „ŪP“ spiningavimas be taisyklių“.

34

Šiuose renginiuose visi verslo partneriai susitinka pabendrauti ne darbinėje aplinkoje, pasimėgauti lauko sąlygomis ruošta žuviene ar žvėriena. Šias tradicijas puoselėjame iki šių dienų.

44

2007 m. ir 2010 m. buvo surengti „Mis ūkininkaitės“ rinkimai. Jie susilaukė didelio žiūrovų ir dalyvių dėmesio, tad tikimasi, jog ateityje bus pakartoti.

Be visuomeninių tradicijų, ne mažiau svarbios yra ir redakcijos vidaus gyvenimo tradicijos. Viena tokių – „Agurkų fiesta“, liepos mėnesį tik atsiradus agurkams ir šviežiam medui, kurį pristato bitininkai, darbuotojai susėdę linksmai šnekučiuojasi ir ragauja vasaros šviežių gėrybių. Per Užgavėnes redakcijoje rengiami blynų konkursai, Spaudos diena paminima apdovanojant geriausius žurnalistus.

05   24

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nuo pirmųjų atkūrimo dienų „Ūkininko patarėjas“ laikosi žodžio eiti šalia skaitytojų, gyventi jų džiaugsmais ir rūpesčiais, padėti, kai reikia pagalbos.

Todėl redakcija, laikydamasi šių principų, kartu su Žemės savininkų sąjunga ėmėsi atkurti Žemės ūkio rūmus. 1991 m. kovo 27 d. buvo surengtas piketas prie buvusių ŽŪR, reikalaujant grąžinti pastatą ir atkurti jų veiklą. Tuo metu buvo sukurti ŽŪR įstatai, veiklos programa „Ūkininko patarėjas“ juos paskelbė viešai ir dedant pastangas 1991 m. gegužės 25 d. įvyko atkuriamoji Žemės ūkio rūmų konferencija, kuriai pirmininkavo „ŪP“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas. 1993 m. įvyko pirmasis ŽŪR suvažiavimas.

Redakcijos iniciatyva taip pat buvo atkurta Lietuvos ūkininkių draugija. „Ūkininko patarėjas“ paragino moteris burtis ir atkurti prieškariu veikusią Ūkininkių draugiją. Tuo pat metu laikraštyje buvo išspausdintas ir ūkininkių iniciatyvinės grupės narės laiškas kaimo moterims. Vėliau redakcijai intensyviai dirbant organizacinį ir propagandinį darbą 1992 m. birželio 6 d. LŪD buvo galiausiai atkurta.

1992 m. „Ūkininko patarėjui“ padedant atkurta Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, 1993 m. įkurtas automobilininkų sporto klubas „Autoviražas“, 1997 m. įkurta Respublikinė lenktyninių žirgų lyga (ji vienija daugiau kaip 60 šalies ristūnų augintojų, nuolatinių šios sporto šakos varžybų dalyvių, 2003 m. įkurta Lietuvos traktorių sporto federacija.

   

 

Taip pat redakcija, suvokdama meno, kultūros reikšmę, mielai ir nuoširdžiai ieško galimybių remti įvairius respublikinius bei kraštų kultūros renginius, bibliotekas.

Kiekvienais metais „Ūkininko patarėjas“ remia respublikinius „Žemės vaikų“ rinkimus, kuriuose yra nominuojami Žemės dukra ir Žemės sūnus. Nepamirštame ir remiame iki šių dienų vykstantį Lietuvos ūkininkų sąjungos rengiamą „Metų ūkio“ konkursą. Pinigais pagelbėjome Kauno m. muzikos ansambliui „Ainiai“, prisidėjome prie pianistų ir dailininkų kelionių į konkursus užsienyje.

Mielai prisijungėme prie Almos Adamkienės, Gintaro Labanausko paramos ir labdaros fondų. Rėmėme ūkininkus dovanodami traktorius, arklius, karves, įvairias sėklas. Per Lietuvos vaikų fondą 12 metų (iki pilnametystės) rėmėme našlaitę, rūpinamės onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais, organizuojame jiems įvairias akcijas.

20   12

09    22

13     11

Nuo 2014 m. kovo 3 d. „Ūkininko patarėjo“ skaitytojų teismui pateikiamas dar vienas visiškai naujas kūrinys – ilgai rengta ir laukta internetinė svetainė. Joje – „Ūkininko patarėjo“ visų laikraščių, žurnalų, knygų elektroninių versijų prenumerata, elektroninių leidinių pirkimas, laisvas įdomiausių straipsnių skaitymas, aktyvus dalyvavimas skaitytojų forume, konkursuose ir dar daug įvairių naujovių, kuriomis galės pasinaudoti kiekvienas norintysis. Žengiame koja kojon su naujausiomis technologijomis, taip pasiekdami kiekvieną savo skaitytoją.

Taigi, pradėjęs žygį su maža grupele bendraminčių, šiandien „Ūkininko patarėjas“ gali pasidžiaugti gausiu būriu darbuotojų, ilgamete darbo patirtimi, visą šį laiką lydėjusia sėkme. Tai, jog redakcija tapo viena didžiausių šalies laikraščių, žurnalų, knygų bei kalendorių leidykla, nėra galutinis tikslas, tai tik tarpinė stotelė žengiant pirmyn.