Grūdininkai nebetylės dėl ūkininkus „nugręžiančių“ įstatymų

Aušrio Macijausko vadovaujamas LGAA gretas papildžiusios „Lašų duonos“ bendrovės gen. direktorius ir Lašų ŽŪB valdybos pirmininkas Zenonas Akramavičius.

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) nariai, akylai stebėdami tiesioginės bei investicinės paramos skirstymo principus, pastaruoju metu įžvelgia daug nepasiteisinusių valdžios sprendimų. Aptarti esamą situaciją asociacijos nariai praėjusį antradienį rinkosi į visuotinį susirinkimą Panevėžio rajone, Šilagalio k. esančiame „Šermuto“ verslo komplekse. Pakartotinai balsuota dėl LGAA tarybos sudėties, asociacijos vadovu vienbalsiai patvirtintas Aušrys Macijauskas, priimta naujų narių, pora neaktyvių ūkininkų pašalinti iš narių.

Vyko lygiavertė diskusija
Šį mėnesį LGAA veiklos 20-metį švenčiantys Lietuvos grūdininkai – viena aktyviausių ir vieningiausių šalies ūkininkų savivaldos organizacijų. Kaip „ŪP“ teigė asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas, susirinkimo išvakarėse registravosi 30 narių, o atvyko net 45, nors laikas žemdirbiams šiuo metu nepaprastai brangus.
Sambūryje dalyvavo kviestiniai svečiai – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis ir ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.
Susirinkimo metu vyravo darbinga, bičiuliška atmosfera, į pranešimus ir pasisakymus reaguota taikliomis replikomis, nevengiant humoro, nesivaržant pakoreguoti ministerijos atstovų bei Seimo nario Valiaus Ąžuolo pasisakymų. Ūkininku prisistatęs jaunas politikas, Biudžeto ir finansų komiteto narys sulaukė tėviškų pamokymų ir įpareigojimų iš esmės ginti ūkininkų teises parlamente. O Briuselyje patirties įgijusiai J. Stakėnienei Kupiškio r. ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius išreiškė pagarbą ir galantiškai palinkėjo visada išlikti „etalonine valdininke“.
Aptarti aktualūs klausimai dėl žalinimo reikalavimų įgyvendinimo po 2018 m. sausio 1 d., tiesioginių išmokų perskirstymo, perėjimo nuo grūdų auginimo prie gyvulininkystės verslo, planuojamo biudžeto žemės ūkiui. Kadangi nesulaukta Finansų ministerijos atstovo, kuris turėjo pateikti informaciją dėl mokesčių sistemos pertvarkos, patys asociacijos nariai teikė siūlymus, kokiais būdais motyvuoti ir atsidėkoti didelius mokesčius sumokantiems ūkininkams, ne tik drėksti nuo jų devynis kailius.

Siūlė „atimti adatą iš ekologinių narkomanų“
Aktyviai diskutuota apie šiandien nunokintus vaisius, kurie užsimezgė dėl ankstesnių vyriausybių ir žemės ūkio ministrų nekompetencijos ar sąmoningų klaidų – leidžiant neribotai plėsti ekologinio ūkininkavimo plotus, nors buvo aišku, kad pritrūks pinigų išmokoms. „Jau dabar ekologiniai ūkiai priaugina vaistažolių, kurių neva nėra kur realizuoti, susižeria bent trečdalį išmokų, taip skurdindami kitus ūkininkus“, – emocingai kalbėjo A.Macijauskas ir kiti pasisakiusieji grūdininkai. Išmokos už ha grūdų augintojams turėtų būti apie 200 eurų, tačiau pinigų skirstymo disproporcija lems, kad nesieks nė 100 Eur/ha.
„Skandalinga ES mastu ir tai, kad Lietuvoje jauni ūkininkai niekaip negali prasibrauti į uždarą „ekologiškai ūkininkaujančių ponų kastą“ – tai visiškas išsigimimas“, – aštrių apibendrinimų negailėjo LGAA lyderis. Situaciją spręsti siūloma palaipsniui mažinant išmokas senesniems ekologiniams ūkiams, įvertinant tai, kad dalis jų neišvengiamai žlugs, ir sudarant palankias sąlygas įsitvirtinti jaunimui.
„Juk idėja tokia ir buvo: pereinamuoju laikotarpiu remti ekologinius ūkius. Tas „pereinamasis“ laikotarpis seniesiems ūkininkams turi baigtis. Idėja išsigimė, nes įsitvirtinusieji vis dar nenumaldomai nori naudotis privilegijomis. Lyg narkomanai, pasodinti „ant adatos“, – pasitelkė palyginimą A. Macijauskas.
Pritarus susirinkimo dalyviams ir mintį parėmus LŪS vadovui Jonui Talmantui, ministerijos atstovui R. Krasuckiui beliko pažadėti, jog ŽŪM padarys viską, kad situacija būtų sprendžiama vadovaujantis sveiku protu. Pasak ministerijos atstovo, pernai deklaruota 203 tūkst. ha „balandų iki pažastų, krapų ar kmynų“, todėl negalima tylėti matant nelogiškumą, nesąžiningumą, visiems būtina viešinti tokius faktus.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė teigė žemės ūkio politikoje matanti rezervų ūkininkų naudai.

„Skraidančių gyvulių“ tradicijai – ne!
Dar viena pasityčiojimo iš doro žemdirbių triūso „tradicija“ – laikinai skolinti gyvulius tiems, kurie deklaruoja pievas mažiau palankiose vietovėse, bet neturi gyvulių. Kol gaus išmokas: po 250 Eur/ha. Po patikrinimų nebelieka reikalo nei šienauti tų pievų, nei jose gyvulius ganyti.
„Va taip atseit ir kuriam Lietuvą, – apsimetam, kad dirbam, tačiau tik palojam kaip durniukai, kurių niekas neklauso, bet nesiimam iš esmės spręsti problemų“, – įsiterpė į diskusiją Alfredas Bardauskas iš Raseinių r. Ūkininkas siūlė mažiau aimanuoti ir nieko nelaukiant duoti į teismą atsakingus valdininkus, kurie priima „kreivus“ ir neteisingus sprendimus.
Kupiškėnas Z. Aleksandravi­čius pabrėžė ne kartą siūlęs nepalikti „landų“ nesąžiningumui ir taikyti sankcijas ne „miesčioniui „ūkininkui“, kuris nusidėjęs ir įkliuvęs gali perleisti žemę šeimos nariams, bet konkrečiam žemės plotui, kad „nebežvengtų pasiimdami išmokas“.
Kas būna už pilietiškumą ir nenutylėjimą – irgi buvo pasakyta: vienam sudegė šiaudai, kitam – ir trobesiai. Bet užsimerkti matant nedorumą irgi negalima, tai didina problemas.

LGAA sieks dalyvauti kuriant įstatymus
Kalbėta apie bręstančią nenašių žemių reformą. Apie žemės ūkio kooperatyvus, tikrus ir blefuojančius. Apie „bičus“, smaugiančius kooperatyvo „Pienas.Lt“ veiklą, bet nepamirštančius kimštis savo kišenių. Vienas „bičas“ besėdįs Rokiškyje, kitas – Marijampolėje, – nieko neįžeisdami pasišaipė ūkininkai. Apie laukiamus maždaug 70 mlrd. eurų Kaimo plėtros programai. Apie tai, kad jau gana ŽŪM negirdėti socialinių partnerių balso. Ta proga įvardyti prasčiausi žemės ūkio politikos strategai ir ministrai, kurie „prisidirbę“ ir apiplėšę kaimą bijo žvelgti ūkininkams į akis, nes sukūrė tvarką, kuri verčia ūkius nesiekti pelno, kad nereikėtų mokėti beprotiškų mokesčių.
„Valstybė turi galvoti ne kaip „nugręžti“ ūkininkus, bet kaip apsaugoti juos nuo audrų ir vėtrų, – šito mums iš gamtos pakanka. Kai dar politiniai vėjai ima blaškyti – to jau darosi per daug. Pakvieskit mus, kai kursit didžiuosius projektus ministerijoje“, – pasiūlė A. Macijauskas ir sulaukė J. Stakėnienės pažado.

Gertrūda RINKŪNIENĖ
„ŪP“ korespondentė 

Autorės nuotraukos