Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +36,1 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

LSMU – vienintelė Lietuvoje veterinarijos gydytojų ir gyvūnų mokslo specialistų kalvė

2022/05/13


2022-ieji – ypatingi metai, nes šiemet minime Lietuvos universiteto šimtmetį. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), tęsdamas pirmtako, Lietuvos universiteto, taip pat 2010 m. susijungusių Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, geriausias tradicijas, yra didžiausia biomedicinos studijų srities universitetinė aukštoji mokykla Lietuvoje. LSMU yra vienintelis šalies universitetas, kuriame rengiami veterinarijos gydytojai ir gyvulininkystės specialistai, taip pat išskirtinai sutelktas su veterinarija ir gyvulininkyste siejamas mokslinis potencialas bei kryptingai plėtojama su maisto sauga ir kokybe susijusių studijų bei mokslinių tyrimų veikla. Šiandien universitete minėtos veiklos sutelktos trijuose LSMU Veterinarijos akademijos (VA) padaliniuose – Veterinarijos ir Gyvūnų mokslo fakultetuose bei Gyvulininkystės institute.

lsmu, medicinos studijos LSMU VA centriniai rūmai.

Veterinarijos akademijos siekiai

lsmu, medicinos studijos, veterinarijos studijos LSMU VA kancleris prof. Mindaugas Malakauskas.

LSMU VA kanclerio prof. Mindaugo Malakausko nuomone, dešimtmečiais sukaupta patirtis ir įdirbis atsiskleidžia įgyvendinant pagrindines aukštosios mokyklos funkcijas – vykdant studijas ir mokslinius tyrimus veterinarijos ir gyvūnų mokslo srityse bei jas sujungiant maisto saugos ir kokybės grandimi. Reikia išskirti dvi –vVeterinarinės medicinos ir Gyvūnų mokslo (anksčiau – gyvulininkystės technologijų) – studijų programas, pagal kurias specialistų neruošia joks kitas universitetas ar kolegija. Veterinarijos gydytojai ir gyvūnų mokslo specialistai yra būtini šalies darbo rinkai, tiek išpildant verslo įmonių, tiek valstybės institucijų poreikius. Sukaupta patirtis ir žinios leido pradėti rengti Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo bei Žmogaus ir gyvūno sąveikos specialistus, kurie atspindi globalius darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Šiandien detaliau pristatomi abu LSMU VA fakultetai, o Gyvulininkystės instituto veiklas skaitytojams pristatysime kituose rubrikos straipsniuose.

Naujausių technologijų keliu

lsmu, medicinos studijos LSMU Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Vita Riškevičienė.

LSMU VA Veterinarijos fakultetas (VF), vadovaujamas dekanės prof. Vitos Riškevičienės, yra antras pagal dydį LSMU fakultetas tarp kitų – Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Slaugos, Visuomenės sveikatos ir Gyvūnų mokslų – fakultetų. LSMU VF studijuoja 1 098 studentai, dirba 345 darbuotojai, iš kurių 155 dėstytojai ir 51 veterinarijos gydytojas specialistas. VF buvo ir išliko vieninteliu, rengiančiu veterinarijos gydytojus Lietuvoje. Veterinarinės medicinos programa nuo 2019 metų yra akredituota Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) ekspertų kaip atitinkanti ypač aukštus Europos Sąjungos veterinarinės medicinos programai keliamus reikalavimus. VF tikruoju EAEVE nariu tapo 2002 m. Nuo 2011 metų VF Veterinarinės medicinos studijų programa dėstoma ir anglų kalba. Dabar VF veterinarinę mediciną studijuoja 153 užsienio studentai, atvykstantys iš 30 skirtingų Europos ir kitų šalių (Švedijos, Vokietijos, Airijos, Kipro, Ispanijos, Libano ir kt.). Tiek lietuvių, tiek užsieniečių stojančiųjų į veterinarinės medicinos studijas skaičius kasmet didėja. Per 85 gyvavimo metus VF studijas baigė 80 veterinarijos gydytojų laidų ir veterinarijos gydytojo diplomą, o nuo 2008 metų ir veterinarijos mokslų magistro laipsnį gavo 7 022 absolventai. Džiugu, kad veterinarijos gydytojo profesija yra ne tik labai reikalinga, bet ir itin paklausi Lietuvoje ir visame pasaulyje. Nemaža dalis (vidutiniškai 40,3 proc.) absolventų įsidarbina dar prieš baigdami studijas, o po 12 mėnesių dirba 85,85 proc., dalis tęsia studijas veterinarinės medicinos rezidentūroje ar doktorantūroje.

Nuo 2004 metų VF buvo pradėta vykdyti Veterinarinės maisto saugos studijų programa. Absolventams suteikiamas Sveikatos mokslų visuomenės sveikatos krypties bakalauro (magistro) laipsnis. Nuo 2008 iki 2022 metų visuomenės sveikatos bakalauro (magistro) diplomą gavo 677 (517) Veterinarinės maisto saugos studijų programą baigę absolventai.

Nuo 2013 metų VF startavo dar viena paklausi, rinkos poreikius atitinkanti Žemės ūkio studijų krypčių grupės maisto studijų krypties programa – Maisto mokslas. Maisto mokslo programą baigė ir diplomus įgijo jau 213 absolventų. Abiejų su maisto mokslu ar sauga bei kokybe susijusių programų absolventai yra paklausūs darbo rinkoje, jų įsidarbinimo lygis siekia daugiau nei 90 proc., programos yra akredituotos nacionaliniu mastu maksimaliam terminui.

LSMU VA VF atlieka ypač svarius tyrimus ir yra tarptautinių projektų dalyvis zoonozių (bendrų žmonėms ir gyvūnams ligų) tyrimų ir vienos sveikatos srityse. Anatomijos ir fiziologijos katedros imunologijos mokslininkų grupė tiria virusinių zoonozinių ligų sukėlėjų paplitimą, imuninio atsako susidarymą naudojant in vivo modelį bei virusų genotipų pasiskirstymo tyrimus. Maisto saugos ir kokybės katedra bei Mikrobiologijos ir virusologijos institutas specializuojasi genomo analize pagrįstų bakterinės kilmės zoonozių, ekonomiškai svarbių virusinių ligų tyrimuose, atlieka mikrobiomo ir rezistomo tyrimus gyvūnų populiacijose ir intensyvaus ūkininkavimo aplinkoje. Veterinarinės patobiologijos katedra yra sukaupusi ilgametę tarptautinę patirtį atliekant antiparazitinių vaistų efektyvumo, parazitozių paplitimo, patologinio ir ekonominio poveikio tyrimus. Fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinikos ir Virškinimo fiziologijos ir patologijos centro mokslininkai vysto mokslinius tyrimus, orientuotus į atrajotojų virškinimo procesų optimizaciją, ieško naujų biožymenų, gydymo būdų ir priemonių jiems vertinti, atstatyti, pagerinti karvių sveikatingumą ir produktyvumą, šėrimo efektyvumą, optimizuoti reprodukciją. Fakulteto dr. Leono Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos mokslininkai specializuojasi gyvūnų augintinių onkologinių susirgimų genetiniuose tyrimuose, kuria ir atlieka naujai sumodeliuotų veterinarinės paskirties vaistinių formų ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus.

Didžiulė paspirtis veterinarijos praktikai – veterinarinės medicinos rezidentūros programos, VF vykdomos nuo 2006 metų. Dabar yra siūloma 14 veterinarinės medicinos rezidentūros programų, kurias baigę veterinarijos gydytojai įgyja atitinkamą profesinę specializaciją arklių, galvijų ar smulkiųjų gyvūnų chirurgijos, terapijos, reprodukcijos, epidemiologijos, mikrobiologijos ir kitose srityse.

Mokslo, mokymo ir praktikos lydinys

medicinos studijos, lsmu, veterinarijos studijos LSMU Gyvūnų mokslo fakulteto dekanas prof. Rolandas Stankevičius.

LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto (GMF) dekano prof. Rolando Stankevičiaus teigimu, ar augintum sraiges, bites, žirgus, ar steigtum šunų, kačių veislyną, ar svajotum išsiugdyti tarnybinį arba terapinį šunį, ar planuotum auginti ūkinius gyvūnus – tam reikia specifinių žinių. Jų ir vertingų įgūdžių šiandien galima įgyti keturiose GMF studijų programose: Gyvūnų mokslo pirmos ir antros pakopos studijos moko auginti ir veisti ūkinius gyvūnus, o Gyvūno ir žmogaus sąveikos pirmos ir antros pakopos programose išmokstama deramai pasirūpinti visais gyvūnų augintinių poreikiais.

GMF sudaro keturi struktūriniai padaliniai: du fakultetiniai institutai – Gyvūnų auginimo technologijų bei Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų, ir dvi katedros – Gyvūnų mitybos bei Gyvūnų veisimo. Be struktūrinių padalinių fakultete dar yra ir funkcinis padalinys – Kinologijos centras, kuris savo sudėtyje turi Profesionaliosios kaniterapijos tarnybą. Šiandien fakultetas vienija beveik 400 bendruomenės narių, jame dirba 80 darbuotojų (iš jų – 66 pedagogai ir mokslo darbuotojai), studijuoja apie 300 studentų. Organizuojamos viešos paskaitos, kursai, seminarai, parodos, susitikimai su socialiniais partneriais.

Gyvūnų mokslas – tai išsamios studijos tiems, kurie nori auginti gyvūnus produkcijai: mėsai, pienui, kiaušiniams, medui, vilnai ir kt. Profesionalių darbuotojų, gebančių naudotis naujausiomis technologijomis, šalies ūkiams labai stinga, jie yra itin paklausūs, tad geras gyvūnų mokslo specialistas šiandien Lietuvoje valgo skalsią duoną.

Gyvūno ir žmogaus sąveika – tai studijos tiems, kurie gyvūną mato kaip draugą, šeimos narį. Šios studijos aprėpia įvairių gyvūnų augintinių auginimą ir veisimą, tikslinį šunų dresavimą, jų elgsenos formavimą padėti žmogui (tarnybiniai šunys, aklųjų vedliai), sportinių žirgų treniravimą, egzotinių gyvūnų auginimą ir veisimą, įvairių kompanijos gyvūnų parengimą. Bakalauro ir magistro studijos GMF – universalios, suteikia naujausių dalykinių, technologinių, verslo žinių, o svarbiausia – stiprų praktinį parengimą.

Universitetas – tai neatsiejama ir stipri mokslinė veikla. GMF vysto prioritetines pieninės ir mėsinės galvijininkystės, paukštininkystės, triušininkystės, akvakultūrų mokslo kryptis. Fakulteto mokslininkai atlieka tyrimus pašarų gamybos ir gyvūnų šėrimo technologijų modeliavimo, naujų pašarinių žaliavų ir priedų kūrimo, pašarinių žaliavų maistinės ir energinės vertės nustatymo srityse, tiria pašarų poveikį gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei, nustato racionų visavertiškumą, tiria genotipo ir mitybos įtaką gyvūnų produktyvumui ir kt. Šiose srityse 2021 m. fakulteto darbuotojai parengė 121 mokslinę publikaciją, iš kurių 61 straipsnis atspausdintas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą. Per pastaruosius trejus metus fakultete vykdoma ir jau įvykdyta 17 projektų, tarp jų – ir tarptautinių, o naujausios mokslo žinios ir pasiekimai sėkmingai diegiami socialinių partnerių ūkiuose.

LSMU VA kanclerio prof. Mindaugo Malakausko teigimu, įgyvendindami LSMU 2022–2026 metų Strateginės plėtros gaires, įsipareigojame kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, o VA dėstytojai ir darbuotojai tikslingai sieks šios pažangos veterinarijos, gyvūnų mokslo bei maisto saugos ir kokybės srityse, vadovaudamiesi universiteto vertybėmis, kurios yra neatsiejamos nuo pagarbos gyvybei, o gyvūnų sveikata ir gerovė yra integrali šio siekio dalis.

 

LSMU VA fotoinformacija

2022.05.13

Susijusios temos - skaitykite: LSMU; studijos; medicinos studijos LSMU; Kaunas; populiarios studijų programos; veterinarai;

Dalintis