„Ūkininko patarėjas“ Nr. 105, 2014 m. rugsėjo 11 d.

0,43 € 0,22 €

Elektroninis leidinys

Euro zonos širdis plaka Frankfurte prie Maino (2)

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas nuo šio rugpjūčio kas mėnesį vyksta į Frankfurtą prie Maino, Europos centrinį banką – ES instituciją, atsakingą už pinigų politikos įgyvendinimą euro zonoje. Kol kas svarbiuose pasitarimuose, į kuriuos susirenka visateisiai euro klubo nariai, Lietuva dalyvauja stebėtojo teisėmis. Nuo Naujųjų metų mūsų šalis įgis balsavimo teisę. Lietuva bus 19-oji euro zonos narė, ir su tuo susijusios tam tikros euro sistemos valdymo procedūrinės permainos.

Prie Lietuvos vėliavos – Alfonsas Malinauskas, Kazys Genčius, Andrius Baublys ir Vaclovas Bogužas.

Lietuvos artojai Pasaulio arimo varžybose Prancūzijoje

Į Pasaulio arimo varžybas susirenka patys geriausi penkių kontinentų artojai, daugelis jų – turintys didelę tokių varžybų patirtį. Lietuvos artojai rugsėjo 5–6 dienomis Prancūzijoje dalyvavo kaip lygiateisiai pasaulinės artojų šventės dalyviai.

Prancūzijos miesto Bordo priemiestyje vyko 61-osios Pasaulio arimo varžybos. Jose dalyvavo 58 artojai iš 31 šalies. Lietuvai atstovavo daugkartinis šalies čempionas Kazys Genčius, ariantis vartomuoju plūgu, ir pirmą kartą Pasaulio arimo varžybose dalyvaujantis Andrius Baublys, ariantis tradicinių plūgų klasėje. Komandoje buvo Pasaulio organizacijos valdybos ASU universiteto docentas Vaclovas Bogužas ir šių eilučių autorius. Kartu važiavo ir A. Baublio tėvas Jonas Baublys.

Geros naujienos nukentėjusiesiems nuo AKM

Žemdirbiai, kurie buvo priversti atsisakyti kiaulininkystės dėl afrikinio kiaulių maro (AKM), gali pakeisti ūkininkavimo kryptį ir įkurti savo verslą. Parama krypčiai pakeisti gali būti skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Paraiškų priėmimo terminas yra pratęstas iki rugsėjo 19 d. Paramos paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose.
Parama pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ siekiama remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir taip gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Kas bus remiama
Remiama ne žemės ūkio veikla, įskaitant su žemės ūkiu nesusijusių paslaugų teikimą; tam tikrų produktų (nepatenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) nedidelės apimties gamyba. Taip pat remiama tradicinių amatų puoselėjimo veikla, įskaitant vieno ar kelių susijusių amatų plėtrą; tradicinių amatų centrų plėtrą (pelno siekiančius projektus).
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Didžiausia paramos suma kaimo gyventojo verslo projektui gali siekti iki 207 168 Lt, labai mažai įmonei – iki 690 560 tūkst. Lt.

Kas bus finansuojama
Bus finansuojamos šios išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas; naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemones, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas; verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiuojamojo kelio prie sklypo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos); interneto svetainės sukūrimas; bendrosios išlaidos, verslo plano parengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais išlaidos; projekto viešinimo išlaidos.

Kas gali gauti paramą
Paramos gali kreiptis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Žemės ūkio ministerijos informacija

KITI NUMERIAI
Susisiekite su mumis

Šiuo metu nesame prisijungę. Bet Jūs galite palikti mums žinutę ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu.

Turite klausimų? Mes Jums padėsime.

Žinutės išsiuntimui paspauskite ENTER
PAGALBA
Norėdami skaityti pilną leidinio versiją ir aiškiai matyti tekstą, spauskite PRIDĖTI Į KREPŠELĮ ir atlikite apmokėjimą.