„Ūkininko patarėjas“ Nr. 127, 2014 m. lapkričio 4 d.

0,43 € 0,22 €

Elektroninis leidinys

Algimanto SNARSKIO piešinys

Skubos tvarka „iškeptas“ įstatymas dvelkia svilėsiu

Irma DUBOVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Šį pavasarį įsismarkavusios aistros dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsieniečiams jau beveik pamirštos. Tačiau kalbos dėl skubos tvarka priimtų Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pataisų – žemės įsigijimo „saugiklių“ – netyla. Ekspertai tvirtina, kad dabartinės redakcijos įstatymas iškreipia žemės rinką ir galimai prieštarauja Konstitucijai bei tarptautinei teisei. Jeigu ūkininkai kreiptųsi į teismą, norėdami užginčyti įstatymo nuostatas, ginčas neišvengiamai persikeltų į Konstitucinį Teismą ir jo išvados jau šiandien yra prognozuojamos.
Šiai temai nagrinėti Seime buvo surengta konferencija. Argumentus išsamiai išdėstė Žemės savininkų sąjunga, Laisvosios rinkos institutas. Tačiau tarp konferencijos dalyvių nebuvo nė vieno parlamentaro. Ganėtinai iškalbinga įstatymų leidėjų pozicija!

Specialiajai paramai už pieną – 42 mln. litų

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymu nustatytas 2014 m. specialiosios paramos už pieną avansas – 22,26 Lt už toną. Tai yra 70 proc. numatytosios išmokos (31,80 Lt). Avansai bus mokami iki lapkričio 30 d.
Likusią paramos dalį numatoma pradėti mokėti nuo gruodžio 1 d. Ši parama mokama už 2013–2014 kvotos metais parduoto pieno toną. Didžioji paramos dalis bus išmokėta iki gruodžio 31 d. Paramą turėtų gauti apie 33 tūkst. pieno gamintojų. Iš viso 2014 m. specialiajai paramai už pieną skirta 42,36 mln. Lt.
2015 m. specialiajai paramai (už pienines karves, pieninių veislių bulius, mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines ožkas) iš viso numatoma mokėti apie 150 mln. Lt, iš jų už pienines karves – apie 83 mln. Lt, už pieninių veislių bulius – apie 15 mln. Lt.
Papildomų prašymų šiai paramai gauti teikti nereikia, nes pieno gamintojai, norintys gauti šią paramą, šiais metais deklaruodami žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tai pažymėjo paraiškoje. Paramą apskaičiuos ir į pieno gamintojų sąskaitas perves Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Žemės ūkio ministerijos informacijos

Iš tolo pamačiusi šeimininkus, banda beregint atidunda „pasilabinti“.

Mėsinė galvijininkystė su veislininkystės prioritetu

Rasa PRASCEVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Prieš dešimt metų Žuvintos kaime, ūkininkaujantys Roma ir Vytautas Lapinskai ėmėsi tuo metu gana rizikingo projekto – „atsikandę“ pelnu nedžiuginusios pienininkystės, iš Vokietijos parsigabeno dešimtį veršingų mėsinių limuzinų veislės telyčių. Šiandien šie ūkininkai sutartinai tvirtina, kad mėsinė galvijininkystė iš tiesų yra pelninga ir perspektyvi gyvulininkystės šaka, paklūstanti tiems, kas nesivaiko „greito pinigo“, turi ūkio strategiją ir kryptingai eina jos link.

 

 

 

KITI NUMERIAI
PAGALBA
Norėdami skaityti pilną leidinio versiją ir aiškiai matyti tekstą, spauskite PRIDĖTI Į KREPŠELĮ ir atlikite apmokėjimą.