„Ūkininko patarėjas“ Nr. 38, 2015 m. kovo 31 d.

0,43 € 0,22 €

Elektroninis leidinys

Pažadų netesi

Milda JONKIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Suvalkijos krašto cukrinių runkelių augintojai surengtame susirinkime tarėsi, ką daryti, kad UAB „Arvi cukrus“ ir „Arvi“ įmonių grupė laikytųsi duotųjų pažadų ir atsiskaitytų taip, kaip buvo sutarta mėnesio pradžioje vykusiame žemdirbių ir šių įmonių vadovų susitikime.
Pagal sutartis su cukrinių runkelių augintojais, UAB „Arvi cukrus“ jau iki kovo 1 d. turėjo būti atsiskaičiusi su žemdirbiais už pernai pristatytą cukrinių runkelių derlių. Deja, įsipareigojimai liko popieriuje, o realūs pinigai žemdirbių sąskaitų laiku taip ir nepasiekė. Įpykusių žemdirbių priremti, „Arvi cukrus“ generalinis direktorius Andrius Leškevičius bei „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas kovo pradžioje su cukrinių runkelių augintojų kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdyba pasirašė susitarimą, kuriame įsipareigojo iki birželio mėnesio dalimis sumokėti likusią skolą – 23 mln. Lt. V. Kučinskas sutiko, kad jei šio susitarimo nebus laikomasi, teks mokėti nemažus delspinigius. Po šio susitarimo jau pirmojo atsiskaitymo metu kovo 30 d., kuomet turėjo į žemdirbių sąskaitas įplaukti 1,5 mln. eurų (apie 5 mln. Lt), buvo sumokėta maždaug puse milijono eurų mažiau. Kooperatyvo valdybos nariams Marijampolės cukraus fabrike buvo pasakyta, kad daugiau pinigų jų sąskaitoje šiuo metu nėra. Ar jų atsiras, kai reikės iki balandžio 1 d. sumokėti daugiau kaip pusę milijono eurų dar ir už nekvotinius pernai supirktus cukrinius runkelius, žemdirbiai labai abejoja, nes juos pasiekė žinios, kad įmonės sandėliuose cukraus nėra, o ieškinius už skolas įmonei yra pateikę sėklų bei kiti tiekėjai. Kooperatyvo valdybos mėginimas siūlyti pasirašyti dokumentą, kuriame „Arvi cukrus“ įsipareigotų su žemdirbiais atsiskaityti valstybės nustatyta tvarka per 30 d. nuo produkcijos supirkimo arba su tam tikromis išlygomis per 60 d., o terminų nesilaikant mokėtų 10 proc. baudas, nesulaukė įmonės vadovų pritarimo. Šią savaitę dėl to dar vyks derybos. Balandžio viduryje būtina pradėti saldžiųjų šaknų sėją. Susiklosčiusi situacija žemdirbius varo į neviltį. Pastarajame susirinkime, kuriame dalyvavo apie 100 kooperatyvo narių, vyravo nuomonė, kad cukrinių runkelių šiemet jau nebesės ir, atgavę skolas iš UAB „Arvi cukrus“, visam laikui nutrauks ryšius su šia įmone.

Stanislovui Jurkui teko atlaikyti teismų maratoną ir įrodyti savo teisumą.

Žemės konsolidacijos projektas šokiravo Rietavo ūkininkus

Juozas SKRIPKAUSKAS
„ŪP“ korespondentas

Trys dešimtys Rietavo savivaldybės suinteresuotų asmenų susirinko pasirašyti baigiamosios žemių konsolidacijos sutarties, tačiau ketverius metus besitęsiantis projektas gali patirti fiasko, nes tenkina ne visus žemės savininkus. Ūkininkai skundžiasi, kad paskutinę dieną sužinojo apie jiems nepriimtinas aplinkybes, būtinybę susimokėti už netikėtai atsiradusius žemės viršpločius. Pasak  ūkininko Ramūno Jurkaus, projekto rengėjai, it kokie  telefonu paskambinę sukčiai, spaudė greitai, tiesiog paskutinę naktį susimokėti tūkstančius eurų, kitaip blogai baigsis.

Dr. Edvardas Makelis – pirmasis „ASU alumni“ prezidentas. Vienas pirmųjų klubo narių – ir ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas doc. Jonas Čėsna.

Universitetas mus penėjo, dabar jį penėkime

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Aleksandro Stulginskio uni­versiteto (ASU) absolventų klubas „ASU alumni“ – aktyviausias iš šalies aukštųjų mokyklų absolventų klubų. Jis nuoširdžiai ir uoliai vykdo prisiimtąją misiją – kuria pasididžiavimo savuoju universitetu tradicijas. Kaip tai daro? Ogi stiprindamas klubo narių gretas, skleisdamas gerąją žinią apie savo aukštąją mokyklą, visaip jai tarnaudamas siekiant bendro tikslo – ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus vardan kaimo ir visos Lietuvos pažangos.
Tokia apibendrinta „ASU alumni“ klubo veiklos išklotinė skleidėsi jo penkerių metų gyvavimui skirtoje įgaliotinių konferencijoje, vykusioje praėjusį penktadienį ASU.

KITI NUMERIAI
Susisiekite su mumis

Šiuo metu nesame prisijungę. Bet Jūs galite palikti mums žinutę ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu.

Turite klausimų? Mes Jums padėsime.

Žinutės išsiuntimui paspauskite ENTER
PAGALBA
Norėdami skaityti pilną leidinio versiją ir aiškiai matyti tekstą, spauskite PRIDĖTI Į KREPŠELĮ ir atlikite apmokėjimą.