Paaiškėjo tiesioginių išmokų dydžiai

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) patvirtino 2021 metų tiesioginių išmokų už plotus dydžius. Gruodžio 1 d. prasidėjo antrasis išmokų mokėjimo etapas – iki didžiųjų švenčių planuojama išmokėti 160 mln. Eur tiesioginių išmokų. Spalį – lapkritį ūkininkams išmokėta beveik 365 mln. Eur tiesioginių išmokų avansų. Likusi dalis – daugiau kaip 40 mln. Eur – žemdirbius pasieks iki kitų metų birželio pabaigos.

Už deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą ūkininkams mokama vienkartinė tiesioginė išmoka, t. y. pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus bei išmoka jaunajam ūkininkui, neatsižvelgiant į auginamo pasėlio rūšį. Ūkininkai gauna ir susietąją paramą už plotus, tinkamus gauti paramą už baltyminius augalus, taip pat už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus bei už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, vaisiai, uogos ir daržovės atvirajame grunte. Žalinimo išmoka skiriama pareiškėjui neatsižvelgiant į deklaruotuose plotuose auginamo pasėlio rūšį.

ŽŪM, įvertinusi 2021 metais deklaruotą plotą, atitikusį paramos teikimo reikalavimus, ir tiesioginėms išmokoms skirtą sumą, patvirtino, kad bus mokama 76,16 Eur už ha pagrindinė tiesioginė išmoka. Ji 11 proc. didesnė nei 2020 metais mokėta pagrindinė tiesioginė išmoka – 68,20 Eur už ha. Palyginti su praėjusių metų tiesioginėmis išmokomis, padidėjo ir kitos išmokos. Sumažėjo tik išmokos už baltyminius augalus, daržoves atvirajame grunte ir sertifikuota sėkla apsėtus plotus, nes jų deklaruotas plotas, palyginti su 2020 m., žymiai išaugo.

Išmoka už pirmuosius 30 ha 2021 metais sudarys 72,21 Eur už ha. Už pirmuosius 90 ha jaunajam ūkininkui mokama išmoka – 85,72 Eur už ha. Nustatyta, kad žalinimo išmoka sieks 61,11 Eur už ha.

Susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus yra 61,45 Eur už ha; už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 14,28 Eur už ha; už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, – 116,85 Eur už ha; už plotus, kuriuose auginami vaisiai ir uogos – 317,77 Eur už ha;  už plotus, kuriuose auginamos daržovės atvirajame grunte – 308,45 Eur už ha.

Antrojo etapo metu – nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. – pareiškėjams, kuriems jau buvo išmokėti avansai, bus pervesta likusi priskaičiuotų išmokų dalis. O pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti – visa priskaičiuota išmokų suma.

Pernai skirta bendra tiesioginių išmokų suma sudarė 517 mln. Eur, o šįmet ji – beveik 570 mln. Eur.

Paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti 2021 metais pateikė daugiau kaip 119 tūkst. pareiškėjų, deklaravusių apie 2 888 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Statistika rodo mažėjimo tendencijas – pernai paraiškas pateikė daugiau kaip
123 tūkst. pareiškėjų. Deklaruotas plotas šiemet taip pat šiek tiek sumažėjo, palyginti su 2020 m., kai buvo deklaruota
2 898 tūkst. ha.

2021-12-02

ŽŪM informacija

tiesioginės išmokos, deklaruoti plotai, išmokos, ŽŪMvienkartinė tiesioginė išmokapagrindinė išmokaparamos reikalavimai, susietoji išmoka, paraiška, Ūkininko patarėjas