Uošvės Liežuvis rūpi ir bebrams

Internautų prieš kelerius metus gražiausia Lietuvoje išrinktą Uošvės Liežuvio salą Kupiškio mariose mėgsta savi ir atvykstantieji keliautojai, poilsiautojai ir žūklautojai, žvejai ir brakonieriai (ir jų dar pasitaiko), uždarų ir visuomenei skirtų švenčių organizatoriai. Pastaruoju metu šią salą pamėgo ir bebrai.

bebrai, ukininkopatarejas, ukis

Čia jiems užtenka maisto, pakrantėse yra natūralių želdinių, o saloje – dar įvairesnių egzotinių augalų ir medžių, mat čia kelis dešimtmečius puoselėjamas dendrologinis parkas. Graužikai mėgsta gluosnius, ypač baltuosius svyruoklinius. Nuostoliai ryškiausiai pasimato ankstyvą pavasarį, kai bebrai išlenda iš savo urvų ir žvalgosi naujų mitybos plotų, apgraužti medžiai čia šviečia iš tolo.

Rengiantis naujam turizmo ir poilsio sezonui, Kupiškio rajono savivaldybės specialistai įvertino, ką pridarė bebrai, ir paprašė medžiotojų talkos.

„Lėvens“ medžiotojų būrelio vadovas Andrius Jurėnas „Ūkininko patarėjui“ patikslino, kad bebrais tenka rūpintis ne tik šiemet, jie marių pakrantėse įsikūrę jau seniai, bet dabar populiacija yra pagausėjusi, natūralūs priešai – vilkai ar lūšys – čia neprieina, todėl tenka dirbtinai reguliuoti bebrų skaičių. Medžiotojai saloje tyko bebrų nuo kovo 24 d., nustatytas terminas iki balandžio 14 d., mat medžioti bebrus leidžiama iki balandžio 15 d. „Kol kas su selektyviais spąstais pavyko sumedžioti tik vieną bebrą, bet dar yra laiko, kelios savaitės. Ne taip paprasta juos pagauti, išlenda tik temstant. O saloje jau netrūksta lankytojų, atvyksta žvejai, turime būti atidūs. Savivaldybė priėmė sprendimą, nustatė konkrečias dienas bebrų medžioklėms, paviešino, kad žmonės tuo laiku čia nesilankytų, o mes galėtume ramiai dirbti savo darbą“, – pasakojo „Lėvens“ būrelio pirmininkas A. Jurėnas.

Medžiotojai saloje bebrų tyko antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais po 18 val. Jeigu ir nepasiseks daug jų išgaudyti, anot A. Jurėno, tai bent išbaidys, gal tolėliau palei marių krantų liniją pasitrauks ieškoti sau buveinių.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas Bronislovas Domža ŪP patvirtino, kad bebrų šalyje dabar yra ryškiai sumažėję, nes jiems nebėra tinkamų sąlygų, ūkininkai savo žemėse kruopščiau prižiūri melioracijos griovius, o ir vilkams maisto sumažėjo, likę mažai šernų, jiems tinka ir stambesni graužikai, taigi bebrai kraustosi ten, kur ramiau – į atokius pelkėtus miškus, natūralius upelius arba arčiau žmonių. Neseniai jam teko matyti filmuotą medžiagą iš Kupiškio priemiesčio Zuntės: ten užfiksuoti po gyventojų kiemus klaidžiojantys bebrai. Vadinasi, bebrai, neradę tinkamos vietos, gali įsitaisyti ir žmogaus kaimynystėje.

„Tokiu atveju problemai spręsti reikėtų konkrečių savivaldybės ir aplinkosaugos institucijų leidimų“, – sakė pašnekovas.

bebrai, ukis, medziokle, ukininkopatarejas

Andriaus JURĖNO ir Banguolės ALEKNIENĖS-ANDRIJAUSKĖS nuotraukos

2022.04.13

ŪP korespondentė – Virginija JUŠKIENĖ

Susijusios temos – skaitykite: bebrai; medžioklė; Kupiškio r.;