Mėsinių augintojai apsidžiaugė per anksti

„Nuo pat 2014-ųjų, kai mėsinių galvijų augintojams buvo pradėtos mokėti su gamyba susietosios išmokos už iki 12 mėn. amžiaus išaugintus ir ūkyje ne trumpiau kaip 60 d. išlaikytus mėsinius galvijus, Žemės ūkio ministerija deklaravo, kad taip šalyje siekiama paspartinti kokybiškos jautienos gamybą. Tačiau Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) nariams pasipiktinimą kelia tai, jog dalis pirmosios kartos mišrūnų yra šeriami žaliuoju pašaru, o jų motinos laikomos ne kaip žindenės, bet ir toliau melžiamos. Tad apie kokybiškos jautienos gamybą tokiais atvejais negali būti nė kalbos.
Šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės ir mokėjimo taisyklės. Tikėjomės, kad šis dokumentas šią netvarką galų gale sustabdys. Tad ar teisybė, jog valdos valdytojas privalės ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas NMA darbuotojams šią patikrą atlikti, t. y. tik tuo metu sugrupuoti bei atskirti pieninių veislių galvijus nuo mėsinių veislių galvijų? Ar apskritai gerų žinių mėsinių augintojams šiose taisyklėse yra?“ – klausia LMGAGA narys, Šilutės r. ūkininkas Jonas K.

Atsako Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Lina ŠIMONIENĖ: „Su gamyba susietąją paramą gaus visi ūkininkai, kurių veikla atitiks Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių, įsigaliojusių nuo šių metų sausio 1 d., reikalavimus. Šie reikalavimai aiškiai išdėstyti taisyklių 6.2 punkte: gyvuliai nepertraukiamą 60 kalendorinių dienų laikotarpį privalo būti išlaikyti valdoje, mėsinių veislių galvijai ir pieninių veislių buliai turi būti pasiekę 12 mėn. amžių.
Pernai triukšmas buvo kilęs dėl to, kad uždelsę 7 d. terminą VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti įvykį apie gyvulio išvežimą į skerdyklą, pardavimą į kitą ūkį ar eksportui, dalis mėsinių galvijų augintojų liko be susietosios išmokos už vieną ar keletą galvų. Todėl šiemet ši prievolė ūkininkams palengvinta. Jeigu duomenys apie gyvulių perkėlimus paslaugos teikėjui, skerdimo įmonei, prekiautojui ūkiniais gyvūnais bus pateikti pavėluotai arba pavėluotai suvesti į Ūkinių gyvūnų registrą, už tokį pažeidimą bus taikoma 20 proc. sankcija. Kitaip tariant, ūkininkas neteks ne visos išmokos, o jos penktadalio.
Pernai buvo atvejų, kai žmonės negavo paramos dėl jiems paslaugas teikiančių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojų, privačia praktika besiverčiančių veterinarijos gydytojų neveiklumo. Mat šie asmenys nustatytu terminu Ūkinių gyvūnų registre neįregistravo įvykių bandose. Todėl naujosios redakcijos taisyklės reg­lamentuoja, kad šiemet augintojai galės per vietos savivaldybes kreiptis į ŽŪIKVC su prašymais, jei ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių – trečiosios šalies klaidingų veiksmų ar neveikimo, kompiuterinio ryšio gedimo, ženklinimo klaidų pildant formas ir pan. išmokos nebuvo skirtos. Šie duomenys bus įtraukiami į Nacionalinei mokėjimo agentūrai ŽŪIKVC papildomai rengiamas suvestines ir žmogus susietąją paramą gaus.
Taip pat turiu pastebėti, kad augintojai Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisykles neretai painioja su veislininkystės veiklą ir gyvūnų gerovės reikalavimus reglamentuojančiais teisės aktais. Pagal Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisykles, gyvulius bus privalu atskirti bei sugrupuoti Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovams vykdant patikrą. Mat galvijų skaičius šalyje auga, bandos didėja, todėl augintojai privalo sudaryti sąlygas visus gyvulius suskaičiuoti bei patikrinti jų ausų įsaguose įrašytus individualius numerius.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad susietoji parama yra skirta esamą gamybos lygį išlaikyti, o ne remti ar skatinti veislininkystę. Pastarajai grandžiai parama teikiama iš kitų finansavimo šaltinių. O tuo, kokiomis sąlygomis laikomi mėsiniai ar pieniniai galvijai, rūpinasi Valstybinė maisto ir veterinarijos bei Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos. Jų prievolė yra kontroliuoti, ar žindenės nėra melžiamos, ar jų prieauglis turi sąlygas žįsti motinos pieną.“

Parengė „ŪP“ korespondentė
Rasa PRASCEVIČIENĖ

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.