Parama verslo startuoliams – prognozuojamas antplūdis

b

NMA vadovas Erikas Bėrontas: „Šeimos verslą įmanoma išjudinti ir su 22 tūkst. Eur.“

Šį finansinį laikotarpį atsirado galimybė pasinaudoti finansine parama ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Tikslas puikus – paskatinti gyventojų verslumą, didinti kaimo gyvybingumą, mažinti regioninius skirtumus. Paraiškų rinkimas baigsis tik gruodžiui įpusėjus, ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) bei Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) artėjančio paraiškų vertinimo laukia su nerimu. Susidomėjimas naująja Kaimo plėtros programos priemone milžiniškas.

Konkurencija bus didžiulė
ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė prisimena, kiek pastangų reikėjo, kad atsirastų paramos priemonė, kuri sudarytų sąlygas kaime pradėti kurti ne žemės ūkio verslą. Reikėjo apginti, pagrįsti, oponentams įrodyti tokios priemonės būtinumą.
Šiandien iš susidomėjimo, pateikiamų klausimų akivaizdu, kad konkurencija bus didžiulė.
Paramos taisyklių rengėjai sulaukia priekaištų, kodėl kaip galimi pareiškėjai įvardijami žmonės iki 29 metų, kodėl diskriminuojami vyresni. Sąlyga, numatyta norint paskatinti būtent jaunimo verslumą, esą yra dirbtinė. Kyla pavojus, kad parama gali nukeliauti ne tikriesiems startuoliams, o jau prasigyvenusiems žmonėms. Kaip rodo kitų paramos priemonių patirtis, į jaunimą orientuotose priemonėse dalyvaujama prisidengus savo vaikų vardu.
V. Daugalienės pastebėjimu, sąlygos griežtėja, nes šiam finansiniam laikotarpiui numatytas Kaimo plėtros programos vokas, palyginti su ankstesniu periodu, yra 14 proc. plonesnis.

Neramu dėl liksiančiųjų „ant ledo“
ŽŪM atstovė prisipažįsta labiau nerimaujanti dėl kitos priežasties – dėl tų pareiškėjų, kurių lūkesčiai gauti paramą neišsipildys, kilsiančio nepasitenkinimo.
Į paramą verslo pradžiai kaimo vietovėje gali pretenduoti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys kaime, čia nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto. Numatyta sąlyga, kad verslas turi būti pradėtas prieš pusmetį. Taigi veiklos pradžiai tenka pasitelkti kitą finansavimo šaltinį, veikiausiai pasinaudoti banko paskola.
Nepatekus į paramos gavėjų sąrašą, tokių startuolių situacija gerokai komplikuojasi. Blogiausia, kad atėjus kitam kvietimui teikti paraiškas pagal šią paramos priemonę toks pareiškėjas jau nebus laikomas tinkamu. Mat nuo verslo pradžios bus praėję daugiau laiko nei pusmetis.
Norintiesiems pasinaudoti parama siūloma labai gerai įsigilinti į taisykles ir pasverti savo galimybes.
Pirmoji paraiškų rinkimo ir vertinimo patirtis, atėjus kitam šaukimui po Naujųjų metų, bus neįkainojama, padės suprasti, kokios reikalingos korekcijos.

Mažiau prašantieji įgis daugiau šansų
Verslo pradžiai kaimo vietovėje iš viso numatyta 3 mln. Eur. Vokas gali būti paskirstytas 75 projektams ar dvigubai didesniam verslo startuolių skaičiui, nelygu kokia vienam projektui prašoma parama: maksimali 40 tūkst. Eur suma kuklesnė – 22 tūkst.
NMA vadovas Erikas Bėrontas pabrėžia, kad svarbiausia turėti verslo idėją. Paramos lėšomis pradėta ekonominė veikla po kelerių metų gali išaugti į rimtą verslą.
Agentūros direktorius rekomenduoja potencialiems pareiškėjams verčiau būti kuklesniems, nepretenduoti į maksimalią paramos sumą. Šeimos verslą esą įmanoma išjudinti ir su 22 tūkst. Eur. Kaip sakoma, geriau žvirblis saujoje negu briedis girioje. Prašant mažesnės paramos, projektas pelno daugiau balų, reitingo skalėje pakyla aukščiau. Taigi padidėja šansai gauti finansinę paramą.
Šimtas balų turi būti siekiamybė. Mažiau kaip 60 balų surinkę projektai apskritai nebus vertinami.
Pagal projektų atrankos kriterijus, daugiausia (30) balų skiriama, kai prašoma mažesnė paramos suma; 25 balai – kai tinkamas pareiškėjo amžius; 15 balų – kai planuojama plėtoti socialinį verslą, o pareiškėjo amžius yra tinkamas; 10 balų – kai nedarbo lygis savivaldybėje yra aukštesnis nei vidutinis šalyje; 5 balai skiriami už kitas aplinkybes: kaime deklaruotos gyvenamosios vietos laikotarpį; skatinama licencijuojama veikla; nekilnojamasis turtas valdomas nuosavybės teise; projektas atitinka sumaniosios specializacijos kryptį. Kas yra ta sumanioji specializacija, siūloma aiškintis gilinantis į teisės aktus, be to, NMA ir ŽŪM žada rengti diskusijų, kurios padės suprasti naują terminą ir startuoliams keliamus reikalavimus.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė: „Matau grėsmę – nepatenkintų bus“.

Valdžios pasikeitimas vertinimui neatsilieps
Paraiškų vertinimo terminams ir pačiam vertinimui valdžios pasikeitimas neturi atsiliepti.
„Taisyklės, kriterijai yra aiškūs, ir visai nesvarbu, kas yra valdžia. Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų vadovautis patvirtintais atrankos kriterijais“, – teigia V. Daugalienė.
Tą patį tvirtina ir NMA vadovas E. Bėrontas: „Vertinimo principai išlieka tie patys. Vertinimo procedūra nėra pasikeitusi. Pateiktoms paraiškoms bus taikomos tos pačios „žaidimo“ taisyklės, kurios jau yra patvirtintos.“
Kartu jis neatmeta tikimybės, kad pasikeitimų ateityje gali būti. Girdėti pasiūlymų dėl kriterijų liberalizavimo, dėl remiamų veiklų, paramos teikimo sąlygų pagal vienas ar kitas priemones palengvinimo. Vyksta diskusijos su socialiniais partneriais – Ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio bendrovių asociacija, kokios priemonės turi būti palengvintos. Pasiūlymai ateityje gali tapti kūnu.

Irma DUBOVIČIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Autorės nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.