Už gerus darbus – padėkos žodžiai

Akmenės rajono Kruopių seniūnijos ūkininkui Aleksandrui Damskiui didelė šventė: artimieji, bendruomenės, seniūnijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus atstovai susirinko pasveikinti jo 70-mečio proga. Visi dėkojo A. Damskiui už nuoširdumą, sąžiningą darbą ir nuolatinę paramą bendruomenei. Šios gražios sukakties proga Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskienė pranešė džiugią žinią: A. Damskio ir dviejų jo sūnų – Dariaus ir Pauliaus – ūkiai šiais metais pripažinti vienais geriausių rajone.

Ūkininkavimo pradžiai – senas traktorius

Kruopių seniūnijos ūkininkas A. Damskis nuosavas valdas įregistravo tuoj pat, kai buvo atkurta nepriklausoma Lietuva. Iki tol jis buvusiame tarybiniame ūkyje dirbo mechaninių dirbtuvių vedėju, vėliau neilgai ir eiguliu. Joniškėlyje baigė žemės ūkio mokyklą (dabar – Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla), įgydamas automechaniko specialybę. Po daugelio metų šioje mokykloje mokėsi ir tokią pat specialybę įgijo ir A. Damskio sūnus Darius.

Ūkininkas vaizdingai pasakojo, kad ūkininkavimo pradžią jam primena senas traktorius, kurį į kiemą atvairavo 1991 metais. Iki šiol ūkio relikvija tapęs traktorius tebepukši ir tebetinka ūkio darbams dirbti. A. Damskis kasmet didino dirbamosios žemės plotus, augino grūdinių, ankštinių kultūrų, rapsų. Kai ūgtelėjo sūnūs, šie buvo puikūs tėvo pagalbininkai, padėjo dirbti visus žemės ūkio darbus. ,,Mano vaikai irgi įsikabino į žemę, abu sėkmingai ūkininkauja. Paulius baigė tuometį Lietuvos žemės ūkio universitetą, yra sumanus agronomas, o Darius tokius pat mokslus pabaigė, kaip ir aš, Joniškėlyje. Mes visi trys esame stipri komanda. Sūnų valdos nemažos, jie – šiuolaikiški naujosios kartos ūkininkai. Aš dabar tik smulkusis ūkininkas, juokaudamas sakau, kad esu mažažemis. Anksčiau dirbau daugiau nei 100 ha“, – rodydamas gamybos ir technikos teritorijoje išrikiuotą modernią ir našią trijų ūkių techniką smagiai kalbėjo A. Damskis.

Žemę dovanojo sūnums

Šiais metais konkursas ,,Metų ūkis“ Akmenės rajone yra išskirtinis: vertinimo komisija vieną iš nominacijų už geriausiai tvarkomą ūkį skirs trims Damskiams – tėvui Aleksandrui, jo sūnums Dariui ir Pauliui. Darni ir vieninga ūkininkų Damskių komanda, sugebanti pažangiai ūkininkauti, pripažinta viena iš geriausių rajone. Tėvas turėtą žemę dovanojo sūnums, o pats dirba tik 8 ha. Užtat sūnų valdos gana didelės: ūkininkavimo pradžioje sulaukę svarios tėvų paramos, jie sėkmingai kibo į darbus, uždirbtus pinigus investavo į žemę, stengėsi plėsti ir modernizuoti savo ūkius, kasmet didino valdas. Dabar Paulius deklaruoja 340 ha dirbamosios žemės, o Darius dirba 300 ha, augina grūdinių kultūrų ir ankštinių kultūrų, rapsų. Dirbamoji žemė yra kelių seniūnijų teritorijose, nuo ūkio centro iki laukų yra apie 20 km.

Broliai Damskiai savo ūkiuose diegia naujas ir pažangias technologijas, stengiasi tausoti dirvožemį. Jie pasirinko neariminės žemdirbystės technologiją: pusę turimų plotų aria tradiciniais plūgais, o kitų laukų nearia, įdirba noraginiu ir diskiniu skutikais, į dirvožemį įterpia smulkintų šiaudų, žaliosios tarpinių kultūrų masės. Vidutinis derlius jų dirbamosios žemės plotuose užauga neblogas: kviečių byra apie 6–7 t/ha, rapsų – 3–4,5 t /ha. Trijuose Damskių ūkiuose darbuojasi septyni nuolatiniai darbuotojai: tėvas, du broliai ir dar keturi etatiniai darbininkai. Per darbymetį dar samdo talkininkų. Trijų ūkių vairininkas ir tiekėjas yra tėvas, jis rūpinasi atsarginėmis detalėmis, veža grūdus į priėmimo punktą. Agronomas Paulius yra ,,laukų gydytojas“, jo darbas – pasėlių priežiūra ir žemės dirbimas. Darius yra technikos specialistas, remontuoja ir prižiūri ūkių turimą techniką.

Pagiriamieji žodžiai Damskių šeimai

Akmenės r. savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja G. Gauronskienė, sveikindama ūkininką A. Damskį 70-mečio proga, dėkojo jam už prieraišumą žemei, puikų ir sumanų ūkininkavimą, darbščius ir patriotiškai užaugintus sūnus.

Damskių šeimai daug padėkos žodžių skyrė ir Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė, bendruomenės pirmininkė Meilutė Kaminskienė, seniūnaitė Almena Almanienė. Ūkininkai Damskiai yra tikri savo krašto patriotai, bendruomeniški, nuoširdūs, daug talkina seniūnijai, nupjauna žolę pakelėse, jeigu reikia padėti, visada į pagalbą atskuba pirmieji. Be to, yra nuolatiniai švenčių ir renginių rėmėjai.

Išskirtiniai padėkos žodžiai skirti meniškos prigimties ūkininko žmonai ir sūnų motinai Eugenijai Damskienei. Ji daugiau nei du dešimtmečius kryželiu siuvinėja paveikslus, yra išsiuvinėjusi apie 60 skirtingų siužetų darbų. Moters sukurtas grožis puošia namus, tapusius ne tik darbščių rankų sukurto grožio, bet ir spalvų galerija. Eugenija kolekcionuoja varpelius, turi jų surinkusi daugiau nei 130, o kokia įspūdinga raganų kolekcija: vienos joja ant šluotos, kitos žavingai ,,šypsosi“ ir žada didelę sėkmę, dar kitos mosuoja puošniais sijonais. Tų ,,gražuolių“ Eugenija surinko daugiau nei 70. Kieme nedideliame namelyje, kuriame turėjo būti įrengta pirtelė, dabar įrengtas tikras muziejus: prie įėjimo ant sienos daugybė pasagų, pastatyti du galingi plūgai, stovi visas valdas sauganti medinė didelė ragana su šluota rankose. E. Damskienė ne tik gera kulinarė, namų židinio sergėtoja, bet ir aktyvi visuomenininkė. Anksčiau ji vaidino dramos mėgėjų būrelyje, o dabar lanko moterų užimtumo būrelį, kartu su kitomis moterimis kuria įvairias puokštes, daro kaukes. ,,Džiaugiuosi gyvenimu ir sūnumis. Turime keturis nuostabius anūkus: Diletą, Domą, Aironą ir Eloną. Siuvinėju vakarais, daugiausia žiemą. Kartais pasineriu į darbą ir siuvinėju iki paryčių. Man kūrybinė saviraiška yra optimizmo versmė“, – sakė Kruopių seniūnijos auksarankė E. Damskienė.

Aldona SIREIKIENĖ

ŪP korespondentė