ŽŪK ,,Joniškio aruodas“: partnerystė, pasitikėjimas ir sėkmė

Smagiai nusiteikę į ŽŪK ,,Joniškio aruodas“ dešimtmečio šventę susirinko Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos direktorius Dainius Kižauskas, kooperatyvo generalinė direktorė Jurita Zubauskienė ir valdybos pirmininkas Alvydas Vizbickas.

Žemės ūkio kooperatyvo (ŽŪK) ,,Joniškio aruodas“ sėkmės istorija visai Lietuvai yra puikus pavyzdys, kaip ūkininkai, pasitikėdami vieni kitais, siekdami bendrų tikslų ir tikėdami savo pergale, prieš dešimt metų įkūrė kooperatyvą, kuris sėkmingai plėtoja savo veiklą. Per pirmąjį veiklos dešimtmetį žemdirbiams teko nueiti nelengvą išbandymų kelią. Bendro tikslo siekimas ir vienybės jėga duonos augintojams padėjo įveikti nemažai sunkumų – jie sukūrė klestinčią, pelningai dirbančią įmonę.Susirinkę į pirmojo bendro darbo dešimtmečio šventę kooperatyvo nariai kartojo žodžius: ,,Kelias į sėkmę nueitas kartu“.

Ūkininkų elevatorius – pirmasis Lietuvoje
Gamybinės patalpos kooperatyvo dešimtmečio šventei buvo gražiai išpuoštos – iškilmių dieną tapo modernia pobūvių erdve: visur švytėjo lempučių girliandos, skoningai serviruoti stalai buvo uždengti baltomis staltiesėmis, jaukumo teikė žvakių šviesa ir gėlių puokštės.
Kas moka dirbti, tas moka ir švęsti. Šventėje koncertavo žinomi atlikėjai. Į pirmojo dešimtmečio iškilmes atvyko beveik visi pajininkai – o jų dabar iš kelių aplinkinių rajonų yra net 84. Jie valdo 14 700 ha dirbamosios žemės, vidutinis ūkio dydis – apie 200 ha. Duonos augintojų pasveikinti atvyko Seimo nariai Valius Ąžuolas, Vitalijus Gailius ir Juozas Rimkus.
Prieš dešimt metų Joniškio rajono ūkininkai, vadovaujami nenuilstančios pirmininkės Lilijos Šermukšnienės, pasiryžo įkurti kooperatyvą. Veiklos ėmėsi iniciatyvinė grupė. Iš pradžių būta abejonių ir nerimo, net virpesio širdyje, ūkininkus reikėjo prikalbinti, kad susiburtų bendrai veiklai. Žemdirbiai pasiryžo rizikuoti: norėdami gauti kreditą iš banko, jie užstatė savo ūkius. Rizika pasiteisino – įkurtas kooperatyvas sėkmingai darbuojasi jau dešimt metų. Steigėjais tapo 54 ūkininkai, kurie valdė 10 tūkst. ha dirbamosios žemės.
Joniškyje, kuris vadinamas elevatorių sostine, 2007 m. ūkininkai savo laukuose užaugintus grūdus atvežė į modernų 30 tūkst. tonų talpos elevatorių. Tai buvo žemdirbių elevatorius, pirmasis toks Lietuvoje. Technologinę įrangą sumontavo kompanija ,,Tornum“ iš Švedijos. Po kelerių metų įgyvendinti du gamybos plėtros projektai: elevatoriaus talpa padidėjo iki 45 tūkst. tonų.
ŽŪK ,,Joniškio aruodas“ sulaukė finansinės paramos iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos. Bendra investicijų suma 2008–2016 metais – 10,6 mln. Eur (iš jų ES paramos suma – 3,683 mln. Eur).
Didžioji dalis (apie 80 proc.) superkamų ir realizuojamų grūdų – kooperatyvo narių užauginta produkcija. Atvežti grūdus į elevatorių galima tik autotransportu, o išvežami iš elevatoriaus parduoti ir autotransportu, ir geležinkeliu – traukinių vagonais.

Kooperatyvo steigimo iniciatyvinė grupė (iš kairės): Jonas Petraitis, Alvydas Vizbickas, Lilija Šermukšnienė, Svajūnas Bunga, Aidas Puidokas ir Ramintas Vaitekūnas.

Dirba šauni komanda
Pakalbinome į iškilmes atvykusią kooperatyvo narę, Akmenės r. ūkininkę Danutę Kachabrišvili. Didelio augalininkystės ūkio savininkė pačius gražiausius žodžius skyrė kooperatyvo generalinei direktorei Juritai Zubauskienei ir visam darbuotojų kolektyvui: ,,Ūkininkai patenkinti specialistų darbu, jie yra puikūs strategai, dirba operatyviai, pasirinko teisingą veiklos kryptį. Šiaulių regiono ūkininkai džiaugiasi, kad laiku apsisprendė ir įstojo į šį kooperatyvą. Ir nauda, ir garbė būti šios įmonės nariu. Tik suglaudę pečius galime padaryti daug gražių darbų“. Panašius žodžius kartojo ir kiti pakalbintieji ūkininkai.
Kooperatyvo valdybos pirmininkas Alvydas Vizbickas neslėpė džiugesio, kad tiek žmonių susirinko į šventę, – juk kelias į sėkmę nueitas kartu, visi bendraminčiai tikslo siekė vieningai, teko įveikti daug sunkumų. ,,Dešimtmetis – pirmoji didelė mūsų visų šventė. Kooperatyve dirba puikūs specialistai, kuriems sumaniai vadovauja generalinė direktorė J. Zubauskienė. Grūdus dideliais kiekiais išvežame laiku ir nustatyta kryptimi. Linkiu ir kitiems ūkininkams susitelkti kooperatinei veiklai. Žemdirbiai bus jėga tik tada, kai vieningai imsis bendros veiklos“, – pakiliai kalbėjo valdybos pirmininkas.

Linkėjimus siunčia kooperatyvo darbuotojai.

Kooperatyvo veiklos kryptys
Kooperatyvo generalinė direktorė J. Zubauskienė kalbėjo, kad dešimtmetį švenčianti įmonė tapo stambiu pardavėju ir pirkėju. Produkcija parduodama dideliais kiekiais, todėl ir ekonominė nauda yra didesnė, be to, efektyviau ir sparčiau organizuojami logistikos ir kiti darbai. Pelningiau, kai palankiomis kainomis perkami ūkininkavimui ir kooperatyvo plėtrai reikalingi produktai bei įrenginiai. Metų pabaigoje kooperatyvo nariams mokami pelningai uždirbti pinigai: išmokami dividendai – 10 proc. už įneštą pajų, o 90 proc. – kokią pajininkas vykdė apyvartą, kiek naudojosi kooperatyvo teikiamomis paslaugomis. Ir visi patenkinti, nes stropiai įvertinamas kiekvieno indėlis bendram labui.
Pagrindinės kooperatyvo veik­los kryptys – prekyba grūdais, augalininkystės produktais ir elevatoriaus paslaugos. 2014 m. ŽŪK ,,Joniškio aruodas“ įsteigė dukterinę įmonę UAB ,,Aruodas plius“, kurios pagrindinis tikslas – aptarnauti ūkininkus, kurie nėra kooperatyvo nariai. Jiems padedama realizuoti grūdus, jie aprūpinami trąšomis, sėklomis, pesticidais.
Generalinė direktorė dėkojo visiems pajininkams, kurie sugebėjo sukurti modernią įmonę, sutelkė ūkininkų bendruomenę, paremtą tikėjimu, bendrų sprendimų paieška ir tikslo siekimu. Ji už nuoseklų darbą išreiškė pagarbą kooperatyvo darbuotojams, kurie neiššvaistė jiems suteikto pasitikėjimo kredito, – juk be jų nuoširdaus darbo elevatorius būtų šalto metalo rinkinys.
ŽŪK ,,Joniškio aruodas“ švenčia pasitikėjimo, bendro darbo pergalę. Reikia tikėti, kad šios įmonės sėkmės istorija turės įtakos kooperatinio judėjimo spartai visoje Lietuvoje.

Aldona SIREIKIENĖ
,,ŪP“ korespondentė

Autorės ir ŽŪK ,,Joniškio aruodas“ nuotraukos