2013 m. Žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai

Parengtas leidinys „2013 m. Žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai“, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Šiame leidinyje pateikiama remiantis 2013 m. žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo rezultatais parengta statistinė informacija apie įvairių kategorijų ūkių skaičių, dydį, žemę ir jos naudojimą, apsėtus ir apsodintus plotus pagal žemės ūkio augalų rūšis, gyvulių ir paukščių skaičių, dirbančius šeimos narius ir samdomuosius darbuotojus bei jų darbo trukmę, užimtumą kita nei žemės ūkis veikla.

Tyrimo duomenimis, 2013 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo 171,8 tūkst. ūkių, gaminančių žemės ūkio pro­duktus. Ūkiai valdė 3 125,4 tūkst. ha žemės, iš jos 2 861,2 tūkst. ha sudarė naudojamos žemės ūkio naudmenos. Ūkių skaičius Lietuvoje per trejus metus (nuo 2010 m. žemės ūkio surašymo) sumažėjo 14 proc., o per dešimtmetį – 37 proc. Tačiau ūkių turimas žemės plotas per dešimt metų padidėjo 10 proc., o žemės ūkio naudmenų plotas – 15 proc.

2013 m. didesnių nei 1 ha ūkių pasėliai užėmė 2 187,2 tūkst. ha, o jų augintojų skaičius siekė 159,6 tūkst. Palyginti su 2010 m., pasėlių plotas padidėjo beveik 10 proc., o palyginti su 2003 m. – 63 proc. Ūkių, auginančių pasėlius, skaičius nuo 2003 m. pastoviai mažėjo. 2013 m., palyginti su 2010 m., didesnių nei 1 ha ūkių, auginančių pasėlius, skaičius sumažėjo 12 proc., o per dešimtmetį – net 41 proc.

2013 m. tyrimo metu buvo gauti išsamūs duomenys apie ūkius, laikančius įvairių rūšių ūkinius gyvūnus. Ūkinių gyvūnų skaičius užfiksuotas 2013 m. birželio 1 d. 2013 m., palyginti su 2010 m. žemės ūkio surašymo duomenimis, didesniuose nei 1 ha ūkiuose buvo laikoma 3 proc. mažiau galvijų, 11 – kiaulių, 9 – ožkų, 2 proc. – paukščių. Tačiau 2013 m. užfiksuotas 71 proc. didesnis avių skaičius, 8 – triušių, 7 proc. – bičių šeimų.

2013 m. tyrimo duomenimis, didesniuose nei 1 ha ūkiuose iš viso dirbo 300,3 tūkst. ūkio darbuotojų (52 proc. iš jų sudarė vyrai, 48 proc. – moterys). 94 proc. darbuotojų dirbo ūkininkų ir šeimos ūkiuose, 6 proc. – žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse. Didžiausią dalį (88 proc.) ūkiuose dirbančių asmenų sudarė ūkininkaujantys asmenys ir jų šeimų nariai, kiek daugiau nei 11 proc. – nuolatiniai samdomi darbuotojai, 0,8 proc. – laikini samdomi darbuotojai. Per 2013 m. tyrimą 38 proc. ūkininkaujančių asmenų ir jų šeimos narių nurodė, kad tyrimo momentu be ūkio darbų jie turėjo ir kitą darbą, už kurį gavo atlyginimą. 91 proc. iš jų kitas mokamas darbas buvo pagrindinis.

Kviečiame skaityti leidinį nemokamai Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne-bibliotekoje (kaina – 11,80 EUR, arba 40,60 Lt).