Aleksų giminės istorija

Neseniai Pasaulio lietuvių centro leidykla išleido lietuvių ekonomisto, visuomenės veikėjo Valentino Aleksos knygą „Aleksų giminė“.

Knygoje pirmą kartą pasakojama apie Aleksų giminės šakos žymesnius žmones, turinčius Aleksos, Aleksaitės ir Aleksienės pavardes ir gimusius ar gyvenusius Kumetiškių gyvenvietėje, Marijampolės apskrityje, lietuvių tautai istoriškai brangiame Sūduvos krašte. Ši gyvenvietė laikoma šios Aleksų giminės šakos lopšiu.

Pateikiamos žymesnių Aleksų giminaičių biografijos, tarp kurių yra pirmasis šios giminės profesorius, mokslų daktaras Jurgis Aleksa (vėliau Aleksandravičius, 1819–1894), Sūduvos krašto veikėjas Jonas Aleksa (1854–1940), aristokratė, kūrusi ir puoselėjusi lietuvių tautos tradicijas Uršulė Ona Kulbokaitė-Aleksienė (1854–1893), tautinio judėjimo veikėjas, publicistas, gydytojas, knygnešys Julius Aleksa (1855–1891), Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas Konstantinas Aleksa (1864–1935), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius Jonas Pranas Aleksa (1879–1955), visuomenės veikėjas, profesorius, mokslų daktaras Konradas Juozas Aleksa (1881–1956), Sūduvos krašto visuomenininkės Augustina Marijona Aleksaitė-Grinevičienė (1876–1936), Marija Aleksaitė-Butauskienė (1885–1987), Konstancija Aleksaitė-Klimienė (1887–1967) ir kiti.

Knygoje pažymėti ir reikšmingiausi ir įdomiausi faktai bei skaičiai, aprašoma Kumetiškių gyvenvietė, okupantų sunaikinta su joje kelis šimtus metų kauptu Aleksų giminės paveldu, o jos pavadinimas išbrauktas iš Lietuvos gyvenviečių istorijos.

 

 

 

ŪP fotoinformacija

2021-09-13