Apie grūdus ir Ukrainą

Birželio 16 d., ketvirtadienį, vyko visuotinis-rinkiminis Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) narių susirinkimas.

LGAA, Aušrys Macijauskas, Vytenis Neverdauskas, Antanas Kliunka

Atminčiai nusifotografavo Vytenis Neverdauskas, Antanas Kliunka ir Aušrys Macijauskas.

Renginio metu buvo pristatytos asociacijos pirmininko Aušrio Macijausko ir LGAA administracijos vadovės Ievos Bastienės metinės ataskaitos. Taip pat aptartos grūdininkystės sektoriaus aktualijos ir agroekonomikos problemos. Viena iš esmingiau nagrinėtų temų buvo valstybinės žemės deklaravimo ir nuomos problema. Dėl valstybės institucijų aplaidumo pati valstybė praranda mokestines įplaukas už žemės nuomą, o ūkininkai, negalėdami tos žemės deklaruoti, netenka pajamų. Taip pat vyko LGAA pirmininko ir tarybos rinkimai, tačiau nebuvo kvorumo, tad susirinkimas bus pakartotinai šaukiamas 21 dienos laikotarpiu, kaip numato asociacijos įstatai.

Renginio metu Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, iniciatyvos „Kariai – kariams“ organizatorius Antanas Kliunka Ukrainos karinių struktūrų įgaliotas padėkojo ūkininkams už pagalbą ukrainiečių kariams – Lietuvos ūkininkų sąjungai už 140 tūkst. Eur vertės maisto krovinius, LGAA už visureigius ir „Ūkininko patarėjui“ už nuoširdžią informacinę paramą. Asociacijos pirmininkui A. Macijauskui ir ŪP leidinių vyriausiajam redaktoriui Vyteniui Neverdauskui buvo įteikti Ukrainos medaliai ir kazokų atamano generolo Jurko Katrith raštiškos padėkos.

 

LGAA fotoinformacija

2022.06.19

Susijusios temos – skaitykite: LGAA, Aušrys Macijauskas, Vytenis Neverdauskas, Antanas Kliunka