Ar beicuota žiemkenčių sėkla sulauks kitų metų sėjos?

Į redakciją kreipėsi Julius Klikūnas iš Kupiškio rajono, prašydamas pakomentuoti situaciją, į kurią šį rudenį pateko daugelis šalies žemdirbių.
„Ruošdamiesi sėjai, išbeicavom žiemkenčių sėklą, turim jos apie 62 tonas. Nesiliaujančios liūtys neleido įvažiuoti į dirvas, trijų veislių kviečiai liko nepasėti. Kaip ir kur, kokiomis sąlygomis dabar laikyti beicuotus sėklinius grūdus, ar yra vilčių, kad jie sulauks kitų metų sėjos? Ar sandėliai turi būti intensyviai vėdinami, ar tai padės, ar nepakenks? Ar nesuprastės sėklos daigumas? Jeigu tokia sėkla netinkama, neįmanoma jos niekur realizuoti, kaip ją dar būtų įmanoma panaudoti, ar tik utilizuoti, kaip sunaikinti su mažiausiomis sąnaudomis, kad nepadidėtų ir taip jau dideli darbymečio nuostoliai?“

Žemės ūkio bendrovėje dirbantis patyręs specialistas patikino mėginęs konsultuotis su įvairių firmų atstovais, produktų pardavėjais, bet tie nesiryžo teikti svaresnių rekomendacijų ir realiai ką nors patarti. Didelę ūkininkavimo patirtį turintys ūkininkai sakė irgi iki šiol nesusidūrę su tokia situacija, tad ir patirties neturi.
„Kitąmet jau visi būsim gudresni, bet gal mokslininkai, turintys tyrimų duomenų, daugiau žinių turintys teoretikai dabar galėtų pateikti racionalių patarimų. Man iki šiol neteko niekur tokios informacijos aptikti. Parašykite apie šią problemą laikraštyje, pagelbėtumėte daugeliui šalies ūkininkų“, – kalbėjo ūkininkas J. Klikūnas patikslino, kad javams beicuoti buvo panaudotas „Braitan universal 3“.

Daigumo nuostoliai neišvengiami, bet suvaldomi

Nepasėtas beicuotas sėklas galima palikti kitų metų sėjai. Beicuotos sėklos laikymo sąlygos nėra labai išskirtinės nei laikant jas nebeicuotas, tačiau į kai kuriuos parametrus reikėtų labiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia būtina pasitikrinti, kokio drėgnio sėkliniai grūdai buvo beicuojami. Išbeicavus drėgnesnius nei 15 proc. grūdus, padidėja jų kaitimo, neigiamos įtakos daigumui rizika. Ventiliavimas yra svarbi prevencinė priemonė nuo grūdų kaitimo. Sėklos turėtų būti sandėliuojamos ne didesnio nei 14,5 proc. drėgnio, šis rodiklis turi būti nuolat stebimas. Saugykloje reikėtų palaikyti kuo tolygesnę oro temperatūrą. Literatūroje nurodoma, kad ji turėtų būti ne aukštesnė kaip +5 °C. Lietuvos sąlygomis žiemos metu ji nukrinta ir žemiau nulio, tad saugykloje reikia nuolat stebėti situaciją, ar nesusidarė kondensatas, ypač žiemos metu, kai žemą temperatūrą keičia atodrėkis.
Jei grūdai yra laikomi taroje, reikėtų vengti juos laikyti aukštomis rietuvėmis. Nereikėtų pamiršti apsaugos nuo graužikų, apsaugoti patalpą nuo paukščių, kad nepatektų vidun.
Laikant beicuotas sėklas, jų daigumas sumažėja net ir laikant optimaliomis sąlygomis. LAMMC Žemdirbystės institute darytų tyrimų duomenimis, palaikius beicuotą sėklą vienus metus, žieminių kviečių daigumas sumažėja 3–5 procentiniais vienetais, o atskirais atvejais sumažėjimas siekia 10 ir daugiau procentinių vienetų. Ne visada pavyksta gamybos sąlygomis, ypač žiemos metu, išlaikyti visus parametrus optimalius sėklai saugoti. Artėjant kitų metų sėjai būtina pasitikrinti turimų grūdų dygimo energiją ir daigumą, tai svarbu. Atsižvelgus į turimos sėklos daigumą tereikės persiskaičiuoti sėklos normą.

Dr. Roma SEMAŠKIENĖ
LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja

Reikės didesnės priežiūros  

Likusi beicuota, nepasėta žieminių javų sėkla – tai viena iš daugelio šių žemės ūkiui ypač nepalankių metų problemų. Mes Joniškėlio bandymų stotyje tyrimų, susijusių su beicuotų sėklų ilgalaikiu laikymu, iki šiol nesame atlikę, nes tai nėra mūsų specializacijos tema. Tačiau ir mūsų stoties ūkio specialistams kartais tenka laikyti nedidelius beicuotos žieminių kviečių sėklos kiekius vienus metus iki ateinančių metų sėjos. Tokią sėklą yra tekę laikyti ir mažoje taroje (maišai po 50 kg), ir didmaišiuose. Ūkininko nupasakotą situaciją ir beicuotos sėklos laikymo galimybes aptarėme su stoties ūkio specialistais. Jų teigimu, metus laikyta beicuota žieminių kviečių sėkla praranda apie 10 proc. ir daugiau daigumo. Tačiau išlaikyti tokią sėklą ir panaudoti ją kito sezono sėjai galima. Daigumo praradimo dydis šiek tiek priklauso nuo naudoto beico. Prieš kitų metų sėją būtina pasitikrinti sėklos daigumą ir pakoreguoti jos normą. Būtų gerai, kad patalpos, kuriose laikomi beicuoti grūdai, būtų vėdinamos. Nereikėtų sėklos laikyti ant drėgnų grindų. Bet kokioje taroje supilta ji turėtų būti laikoma sudėta ant padėklų. Jeigu patalpoje, kur laikoma beicuota sėkla, nėra kaip nors specialiai vėdinama, mano manymu, vertėtų iš didelės taros perpilti į mažesnę, arba, kad ir didelėje taroje supilti ir laikyti mažesnį sėklos kiekį. Taip pat būtų verta tokią sėklą kelis kartus per laikymo sezoną perpilti iš vienos taros į kitą; tai būtų vienas iš vėdinimo būdų. Vertėtų periodiškai pasitikrinti ir laikomos beicuotos sėklos drėgnumą.

Dr. Aleksandras VELYKIS
LAMMC Joniškėlio bandymų stoties vyresnysis mokslo darbuotojas

Virginija JUŠKIENĖ