Ar pritariate privalomam medžiotojų civiliniam draudimui?

Vyriausybė iš esmės pritarė Medžioklės įstatymo 14 str. pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-1267, bet siūlo jį tobulinti. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad „siūloma įteisinti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiojančiam asmeniui, turint tikslą apsisaugoti nuo galimų nuostolių atskirai draudžiantis medžiotojo draudimu, kuris ne tik apima civilinę atsakomybę už trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui padarytą žalą, bet ir suteikia papildomą draudimo apsaugą mirties ir neįgalumo atveju“. Siūloma projekte po žodžių „civilinės atsakomybės“ įrašyti žodį „privalomuoju“. Iš projekto nuostatų kol kas neaišku, kuri institucija būtų įgaliota kontroliuoti, ar medžiotojai laikosi reikalavimo apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu. Siūlytina projektą papildyti nuostatomis, susijusiomis su civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įgyvendinimo kontrolę atliekančia institucija, nustatyti, kur būtų kaupiami duomenys apie medžiotojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

                                                      Algimanto SNARSKIO piešinys

Iki balandžio 21 d. visuomeninės organizacijos ir kiti suinteresuoti asmenys gali pareikšti pastabas dėl siūlymo įvesti privalomąjį medžiotojų draudimą ir kitus Medžioklės įstatymo 14 str. pakeitimus.

Šįkart domėjomės, ar medžiotojai pritaria būsimai naujovei – jų privalomam civiliniam draudimui.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Virginijus KANTAUSKAS: „Visose užsienio šalyse, į kurias teko važiuoti medžioti, draustis būtina. Štai Estijoje patys medžiotojai nori įsteigti savo draudimo kompaniją, kuri draustų tik juos.

Kadaise priešinomės „Kasko“ automobilių draudimui, bet atėjo laikas, kai tai yra privaloma, ir šiandien turbūt visi tuo yra patenkinti. Lygiai taip pat bus ir su medžiotojais. Kaip ir Vokietijoje, kur medžiotojai draudžiasi dėl visų galimų rizikų. Užsienyje mums neleistų medžioti, jei nuvažiuotume ten neapsidraudę. Juk vykstant į bet kokią kelionę užsienin būtina apsidrausti.

Kadangi medžiotojams tai yra naujovė, turbūt todėl į tai žiūrima truputį neigiamai. Bet jau ir dabar Lietuvoje yra nemaža dalis medžioklės klubų ir būrelių, kurie drąsiau eina šiuo keliu, draudžiasi savanoriškai. Mano nuomone, visi medžiotojai turėtų draustis privalomu civiliniu draudimu. Seniau yra buvę atvejų, kai medžiotojas nušaudavo ar sužeisdavo kolegą. Visi prisimename, kai Arvydas Komskis nušovė pasieniečių šunį Ramzį, o teismas prieš penkerius metus jam skyrė 5,4 tūkst. Eur baudą, konfiskavo ginklą ir dar priteisė atlyginti beveik 9 tūkst. Eur žalą pasieniečiams už nušautą šunį. Jeigu tada A. Komskis būtų apsidraudęs, tikriausiai ir tokiu atveju galiotų draudimas. Draudimo bendrovė pirmiausia atlygintų žalą pasieniečiams, o paskui ją išieškotų iš kaltininko. Tai daroma lygiai tokia pat tvarka, kaip ir draudžiant automobilį.“

Kaišiadorių medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas, medžiotojų būrelio „Žasliai“ vadovas Vilius KARPAVIČIUS: „Mūsų būrelyje „Žasliai“ draudimo brokerių bendrovė apdraudė ir pasėlius nuo laukinių gyvūnų daromos žalos. Draudimo suma – iki 1 mln. Eur, laukiame, kol bus patvirtinta ši sutartis. Visi būrelio medžiotojai draudžiasi ir civilinės atsakomybės draudimu. Tai darome ne pirmus metus, Kaišiadorių r. ne vienas medžiotojų būrelis jau taip draudžiasi. Turbūt visoje Europoje medžiotojai draudžiasi dėl kitų asmenų. Medžiotojo draudimas metams kainuoja apie 25 Eur, ir dar atskirai – už medžioklės plotus. Važiuojant medžioti į užsienio šalis, draudimas kainuoja šiek tiek brangiau.

Manau, kad draustis – nieko baisaus, tai yra būtinybė. Aišku, didesnė problema būtų, jei padidėtų draudimo įmokų kaina. Ne visos draudimo bendrovės sutinka apdrausti medžiotojus. Tad draudžiamės ir nematome didelių nuostolių. Neseniai vykusiame medžiotojų būrelio susirinkime visi nutarėme apsidrausti.“

Kėdainių r. medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas Lionius STANEVIČIUS: „Kiekvienas turėtų apsispręsti, ar jam, kaip medžiotojui, verta draustis civiline atsakomybe. Tai turėtų būti medžiotojo pasirinkimas. Ne visai sutiktume, kad būtų primestas kaip būtinai privalomas draudimas. Bet tai priklausys nuo to, kokius įstatymus pasiūlys Vyriausybė ir priims Seimas. Jeigu patvirtins tokią tvarką, niekur nedingsime – privalėsime tai daryti, kaip ir vykdyti visus kitus įstatymus. Manau, kad tai pirmiausia turėtų būti diskutuotinas dalykas.

Kiti būreliai draudžiasi nuo žvėrių daromos žalos ir draudžia medžiotojus. Argi reikia dviejų draudimų, kai visa tai būtų galima drausti vienu draudimu? Nežinau, kaip bus traktuojamas Medžioklės įstatymo 14 str. pakeitimas – nejaugi medžiotojai turės draustis dviejuose draudimuose. Turėtų būti išaiškinta, kaip iš tikrųjų veiks tas draudimas: ar bus galima drausti tik medžiotojus, ar ir pasėlius nuo laukinių gyvūnų daromos žalos. Deja, išsamesnio išaiškinimo dar neturime.“

Kelmės r. Užvenčio sen. ūkininkas, medžiotojas Algimantas VAUPŠAS: „Tai būtų geriausia, nes esu ir medžiotojas, ir ūkininkas. Civilinis draudimas apmokėtų visiems, patyrusiems žalą. Aš už privalomąjį civilinį draudimą. Esu dviejų medžiotojų būrelių narys. Savo sveikatą esu apsidraudęs keliais draudimais. Dar negalvojome, būreliuose nesvarstėme – gal ir visi drausimės.“

Kauno r. Babtų sen. ūkininkas, medžiotojas Juozas STALIŪNAS: „Esu girdėjęs, kad yra pasiūlymas įvesti privalomą medžiotojų civilinį draudimą. Į tai per daug nesigilinau, nes šiandien matau ir jaučiu, kad medžioklės sistemoje yra daugybė aktualesnių klausimų, kuriuos reikia spręsti čia ir dabar. Ne laikas užsiiminėti šalutiniais reikalais – suspėsime tai padaryti. Jau pragyvenome trisdešimt metų ir be to privalomo draudimo, pirmiausia išspręskime pagrindinius, svarbesnius klausimus.“

 

2022.04.17

ŪP korespondentas  Stasys BIELSKIS