Ar reikia saugesnio narkotikų vartojimo kambarių?

Sveikatos apsaugos ministerija siūlo įteisinti saugesnio narkotikų vartojimo kambarius – vietas, kuriose narkotines ir psichotropines medžiagas asmenys galėtų vartoti prižiūrint medicinos darbuotojams. Anot ministerijos, siūlymas pateiktas siekiant sumažinti mirčių nuo perdozavimo skaičių, infekcijų plitimo riziką ir kitas su narkotikų vartojimu susijusias neigiamas pasekmes.

Tokie kambariai veiktų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kur būtų sudarytos sąlygos vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas. Paslaugos būtų nemokamos, konfidencialios ir anoniminės, teikiamos švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas vartojantiems asmenims ne gydymo tikslu. Siekiama, kad šios paslaugos motyvuotų atsisakyti arba mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, mažinti rizikingą elgseną.

Šį kartą pašnekovų klausėme: ar reikia tokių kambarių, ar narkotikų vartojimas yra aktualus jų gyvenamojoje vietovėje?

Raseinių technologijos ir verslo mokyklos jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Rimantė DUKAUSKIENĖ: „Neteko girdėti, kad Raseiniuose būtų tokių, kuriems reikėtų saugesnio narkotikų vartojimo kambarių. Bijau, kad tokios vietos gali būtent paskatinti didesnį vartojimą. Gali atsirasti paauglių, kurie norėtų viešai pabandyti narkotikų, tai sužadintų jaunuolių norą svaigintis, jeigu jau būtų galima tai daryti. Aš būčiau prieš tokius kambarius.

Didesniuose miestuose gal ir įmanomas toks sprendimas, tik, aišku, ne mūsų mažame rajono centre. Reikėtų pasidomėti tikslesne statistika pagal vietoves. Raseinių rajone jaunimas dažniau vartoja kanapes – „žolę“, o ne leidžiamus narkotikus. Dar kai kurie pamėgę cigaretes su įvairiais užpildais, o tokių, kurie leidžiasi heroiną, Raseinių rajone yra gal tik vienas kitas. Todėl mūsų krašte tokie kambariai – neaktualus dalykas.“

Kėdainių rajono Krakių bendruomenės centro pirmininkė Daiva DUBINKIENĖ: „Aišku, kad pas mus yra vartojančių narkotikus, nesame kažkokia išskirtinė teritorija. Žinau iš nuogirdų, kad „plaukioja“ po Krakes tie narkotikai. Tik nežinau, kokios jie rūšies. Šitie kambariai nesustabdys narkotikų plitimo ir vartojimo. Tokie siūlymai sukelia tik juoką. Narkotikai yra patvorių vartojimo kultūra.

Sunkiai įsivaizduoju tą jaunimą, kuris nori vartoti ir eis į kažkokį kambarį, kad neperdozuotų. Tik tiek galiu pasakyti, jog tai sunkiai įsivaizduojamas dalykas, suprantant jaunimo logiką, mąstymą. Nereikia narkotikų vartojimo kambarių, yra ir didesnių bėdų, kurias valdžia privalėtų spręsti.“

Kretingos rajono Žalgirio seniūnijos Rubulių kaimo gyventoja, 12 ir 13 metų paauglių mama Deimantė GRICIUVIENĖ: „Visą laikau buvau tokios nuomonės, jog būtų geriau, jei vaikai tą blogį darytų mamos akivaizdoje, nei pasislėpę kažkur už kampo. Įsivaizduoju, jog ir tie kambariai turės tokią misiją – mažinti priklausomybę, kad narkotikų vartotojai nenuvažiuotų visai į apačią. O specialisto priežiūra padėtų jiems išsikapstyti, kad nebūtų staigaus šoko. Tokių kambarių įsteigime matau tik pliusą.

Todėl negalvoju, kad tokios specialios patalpos būtų blogas dalykas. Juk yra ir anoniminių alkoholikų klubai, kuriuose atvedama į doros kelią. Daugelis anoniminių klubų lankytojų išsivadavo iš to liūno. Gal tokią pat misiją atliktų ir tie narkotikų kambariukai.

Neteko girdėti, jog mūsų kaime ar kitur, kaimynystėje, vyktų jaunuolių susibūrimai ir kad jie vartotų narkotikus. Mano vaikai yra jau tokio amžiaus, kad netrukus gali tekti labiau domėtis, ką jie su draugais veikia laisvalaikiu. Bet, ačiū Dievui, blogų žinių dar negirdėjau.“

Šilutės sporto klubo „Leitė“ vadovas Edvardas LUKOŠIUS: „Jokiu būdu nepritariu tokių kambarių steigimui, apie tai jokios kalbos negali būti. Vaikai turėtų daugiau laiko praleisti popamokinėse veiklose – sportuoti, lankyti įvairius būrelius. Kai turės užsiėmimų, nereikės jiems bastytis ir prisigalvoti visokių nesąmonių.

Daug metų vadovauju jaunųjų orientacininkų būreliui. Valdžios požiūrį į vaikų užimtumą geriausiai parodo Šilutės valdžios nenoras skirti orientacininkams piniginių lėšų ar kitokios pagalbos. Visą gyvenimą vargstu su orientacininkais, bet Šilutės rajono savivaldybei jų nereikia. Taip ir norisi palinkėti pamario krašto valdžiai, kad ir ji patektų į tokią bėdą, kaip neseniai Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas, ir pasiklystų Kuršių mariose. Kai juos išgelbės uniformuoti kaimyninės šalies „orientacininkai“, tada gal supras, jog jaunimui reikia pagalbos, kad jie galėtų po pamokų lankyti būrelius.

Pateiksiu dar vieną palyginimą, tinkantį šiai temai. Pavasarį, dalyvaujant orientacininkų varžybose, man kelią du kartus pastojo miško karalius – briedis. Jis nekrustelėjo net pašūkavus. Stovėjo ramiai ir stebėjo aplinką.

O pirmas toks susitikimas su šiuo galingu miško gyventoju įvyko, kai aš buvau dvylikametis berniukas. Tąkart briedis, užstodamas kelią prie pat kontrolinio punkto, neleido į jį patekti. Taip yra ir su dabartiniu sumanymu gelbėti narkomanus. Kad ir kaip besistengtume jiems padėti, kažkoks nematomas briedis neleidžia sėkmingai finišuoti. Ir bet kuri valdžia prieš panašias kliūtis yra bejėgė…“

Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Valpainių kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia ZAKARIENĖ: „Mūsų mažame kaimelyje kol kas yra ramu. Pasitaiko, kad kas nors parūko „žolės“ – apie tai galima išgirsti mokyklose. Šiaip yra ramu, bet kai pasikalbame bendruomenėje, aiškėja, kad visi yra prieš tokius kambarius. Blogiau miestuose, teko girdėti apie Alytaus mokyklas, tai palyginus su jais, pas mus yra ramu.

Ir mano, ir bendruomenės narių nuomone, esame prieš narkomanų kambarius. Teko skaityti spaudoje, kad tarp jaunuolių ir taip jau yra pusantro karto padidėjęs narkotikų vartojimas, nei buvo anksčiau. Įsteigus tokius kambarius, man atrodo, neužkirsime kelio, tai blogybei neužbėgsime už akių, tik labiau pateisinsime, paskatinsime narkotikų vartojimą. Gal suaugę žmonės yra senesnių pažiūrų, gal jaunimas kitaip galvoja, bet mes esame prieš.“

2022-01-30

ŪP korespondentas Stasys BIELSKIS

Algimanto SNARSKIO piešinys

narkotikų vartojimo kambariai, psichotropinių medžiagų vartojimas, Algimantas Snarskis, Edvardas Lukošius, Stasys Bielskis, Ūkininko patarėjas