Ąžuolinės kaimas pretenduoja tapti naujaisiais Elektrėnais

Biodujų jėgainė Ąžuolinės kaime iš paukščio skrydžio.

Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijoje esantis Ąžuolinės kaimas išskirtinis tuo, kad čia veikia šiuolaikiška biodujų jėgainė ir čia plėtojama veikla teikia platų spektrą apčiuopiamos naudos Vievio bei Elektrėnų gyventojams, aplinkai, organines atliekas generuojančioms įmonėms, taip pat ir ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms.

Atvirų durų diena

Simona Norgelienė: apie kritusį gyvūną galima pranešti telefonu, elektroniniu paštu ar internetu, sutarti dėl patogaus atvykimo laiko.

Vien užsiminus apie organinių atliekų perdirbimo veiklą tradiciškai norisi suraukti nosį. Sunku patikėti, tačiau šiuolaikinės technologijos padeda įveikti stereotipus ir patikėti mokslo bei technologijų pažanga. Pamačius, kaip tai veikia iš arti, ateina supratimas, kad žiedinė ekonomika jau veikia, yra ne vien deklaratyvūs pareiškimai politikų lūpose. O svarbiausia, kad ji yra mums visiems naudinga.

Ąžuolinės kaime veikiančioje biodujų jėgainėje surengta atvirų durų diena. Į tarptautinės atsinaujinančios energetikos įmonių grupės „Green Genius“ kvietimą atsiliepė savivaldybių, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų atstovai, ūkininkai.

Pirmasis įspūdis vos įėjus pro vartus – tvarkinga švari teritorija be nemalonaus kvapo. Net uždarose patalpose, kur vyksta pirminis atliekų apdorojimas, jaučiamo kvapo nėra ko net lyginti su tuo, kuris įprastas karvidei, o juo labiau kiaulidei. Beje, kiaulininkystės kompleksus valdanti bendrovė „Idavang“ yra nuolatinė biodujų jėgainės klientė, čia patenka srutos, kritę gyvūnai. Iš žemės ūkio bendrovių patenka nebetinkamas silosas, grūdai… Tačiau apie tai šiek tiek vėliau.

Kas ir kaip čia iš tiesų vyksta? Pagal darbo saugos reikalavimus visi užsivelkame ryškiaspalves liemenes, užsidedame apsauginius šalmus ir kelionė po įmonę prasideda.

Vienas žaliausių kaimelių Lietuvoje

Tokia atvirų durų diena platesnei visuomenei yra pirmoji ir mus svetingai pasitinka viską parodyti ir paaiškinti pasirengusi darni komanda. Nesunku buvo pajusti, kad visi šie profesionalai, pasirinkę eiti švaresnės gamtos ir tvaresnės aplinkos kryptimi, nuoširdžiai tiki tuo, ką daro.

„Sveiki atvykę į vieną žaliausių Lietuvos kaimelių“, – svečius pasveikina Arvydas Noreika, „Green Genius“ priklausančios biodujų jėgainės „Tvari energija“ Žaliavų skyriaus vadovas.

Žalia spalva čia vyraujanti – juk tai žaliosios energetikos objektas. Pūpso sodriai žalios spalvos milžiniški kupolai – 3,5 tūkst. kub. m talpos bioreaktoriai. Būtent jie ir yra biodujų jėgainės širdis.

Kalbėdamas apie kaimelio žalumą A. Noreika turi omenyje kaip tik žaliąją energetiką ir jos proveržį: pagal vienam gyventojui tenkantį čia generuojamos energijos kiekį Ąžuolinė artimiausiu metu galėtų pretenduoti perimti Elektrėnų pavadinimą.

Biodujos paverčiamos šiluma ir elektra, o artimiausiu metu bus gryninamos iki gamtinių dujų lygio, kurias planuojama tiekti į gamtinių dujų tinklus.

Įdomu, kad žaliosios energijos efektą Vievio gyventojai pajuto dar iki biodujų jėgainės pastatymo. Pagal Kazokiškių sąvartyno nudujinimo projektą išsiskiriančios metano dujos yra surenkamos ir keliauja į Vievį, ten virsta šiluma. Miestelio gyventojams reikšmingai atpigo sąskaitos už šildymą. Biodujų jėgainė leidžia užtikrinti tolimesnį pigesnės energijos tiekimą ne tik Vieviui, bet ir Elektrėnams.

Kaip išvengiama kvapų?

Paslaptis yra atliekų tvarkymo operatyvumas ir apdorojimo procesų uždarumas. Be to, yra ir galingi kvapų filtrai.

Organinės atliekos atgabenamos sandariuose automobiliuose. Sąlytį su aplinka jos turi tik tiek, kiek yra išverčiamos joms skirtoje vietoje. Apdorojimas pradedamas nedelsiant. Taip išvengiama neigiamo poveikio aplinkai.

Personalas neslepia, kad praėjusi karšta vasara buvo iššūkis, juk aukštoje temperatūroje organikos irimo procesai daug spartesni. Reikėjo sparčiau suktis.

Vystant specifinę veiklą labai svarbus bendravimas su vietos bendruomene. Būtent vietos gyventojai vieni pirmųjų lankėsi biodujų jėgainėje. Tai nebuvo vienkartinė akcija, palaikomas abipusis ryšys.

Ąžuolinės kaime veikiančioje biodujų jėgainėje surengta atvirų durų diena.

Pro skirtingus vartus

Augalinės, maisto atliekos ir šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) įmonėje nesusitinka iki pat galutinio, fermentacijos, proceso, kai automatiškai dozuojami palaikant biodujų gamybai reikalingą režimą: tam tikra dalis turi būti gyvūninės, tam tikra – augalinės kilmės. Skirtingos kilmės atliekinės žaliavos į biodujų jėgainę atgabenamos per skirtingus vartus ir nukreipiamos pirminiam apdorojimui.

Antrosios kategorijos ŠGP, vos juos iškrovus, patenka po galingais sraigtais, masė nukreipiama į sterilizavimo talpyklas. Ji apdorojama griežtai, kaip reglamentuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT): esant tam tikram slėgiui 135 laipsnių temperatūroje kaitinama 20 min. Per parą čia gali būti apdorojama 24 t ŠGP. Automobiliai po kiekvieno iškrovimo pusvalandį yra dezinfekuojami.

Įžengiame į kitą bloką – bioskaidžių medžiagų paruošimo liniją, kur atkeliauja nebetinkami vartoti produktai daugiausia iš prekybos centrų, taip pat gamybos atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Buvo gauta ir bandomoji partija iš gyventojų surinktų maisto atliekų. Šioje linijoje darbuojasi ypač modernus išpakavimo įrenginys, kuris atskiria pakuotes. Jos subadomos, turinys yra išspaudžiamas. Supresuotos pakuotės atiduodamos šių atliekų tvarkytojui. O maisto atliekos pasterizuojamos ir uždaromis sistemomis keliauja biodujų gamybai.

Galutinis produktas – energija ir trąša

Biodujų jėgainėje atliekos perdirbamos anaerobiniu būdu, be oro: natūralios uždaros fermentacijos metu mikroorganizmai suskaido organines medžiagas, proceso metu išsiskiria biodujos, kurios naudojamos elektros ir šilumos energijos gamybai.

Po fermentacijos liekantis produktas – natūralios trąšos, kuriose gausu organinių elementų. Skystosios ir kietosios frakcijos trąšos naudingos augalams bei dirvožemiui, jų tyrimai atliekami sertifikuotoje laboratorijoje Nyderlanduose.

Biodujų gamybos metu mažinamas pavojingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. anaerobinis atliekų perdirbimas sulaiko jų irimo metu išsiskiriantį metaną, kuris 25 kartus pavojingesnis atmosferai nei CO2.

Lietuvoje veikia vienuolika „Green Genius“ biodujų jėgainių. Jose per metus perdirbama 360 tūkst. t organinių medžiagų. Per praėjusios metus šios biodujų jėgainės sugeneravo 160 GWh, o kartu su saulės elektrinėmis – 310 GWh žaliosios energijos. Tai reiškia daugiau nei 280 tūkst. tonų CO2 sutaupymą. Apskaičiuota, kad tokiam kiekiui anglies dioksido sugerti reikėtų maždaug 13 mln. medžių.

Atiduodami organines medžiagas perdirbti ūkininkai, žemės ūkio bendrovės prisideda prie neigiamo atliekų poveikio mažinimo, klimato kaitos suvaldymo.

Visoje Lietuvoje

„Green Genius“ valdomos bendrovės „Tvari energija“ žaliavų tiekimo projektų vadovė Simona Norgelienė patikina: „Mes dirbame visoje Lietuvoje, turime savo transportą. Yra šalutinių gyvūninių atliekų kategorija, kuri reikalauja surinkimo termino. Vykdome savo įsipareigojimus tiek VMVT, tiek klientams.“

Tai, kad skubiu atveju galima rasti tokią pagalbą, nudžiugino Trakų r. Aukštadavario seniūnijos ūkininkę Niną Dolgovą. Atokioje vietoje gyvenanti ir ekologinį gyvulininkystės ūkį plėtojanti moteris kaip tik šią vasarą turėjo tokį skubų atvejį. Jau trisdešimt metų ūkininkaujanti Nina iki tol su tuo nebuvo susidūrusi. Karvė kažkaip nelaimingai griuvo ir pažeidė kaklo slankstelį. Buvo sekmadienis, ūkininkė nežinojo, kur kreiptis pagalbos. Guodžiasi tik tuo, kad gyvulys neilgai kankinosi. Apie tai, kad yra tokia biodujų jėgainė, ji nežinojo. Kritęs gyvulys tiesiog buvo užkastas pievoje.

Trakų r. ūkininkė bendrovės atstovo vizitinę kortelę įsidėjo į kišenę – dabar jau žinos, kaip elgtis panašiu atveju.

Pasak S. Norgelienės, apie kritusį gyvūną galima pranešti telefonu, elektroniniu paštu ar internetu, sutarti dėl patogaus atvykimo laiko.

Čia prasideda pirminis ŠGP apdorojimas: valdymo pulteliu pakėlus plieninį dangtį, atliekos sukrenta į duobę po dideliais besisukančiais sraigtais. Toliau masė sterilizuojama.

Pasitikėjimas

Tarptautinės įmonių grupės atstovė S. Norgelienė nėra kabinetinis žmogus, ji daug važinėja po Lietuvą, bendrauja su ūkininkais bei žemės ūkio bendrovėmis. Jos pastebėjimu, apie bendradarbiavimą su biodujų jėgainėmis žmonės neretai sužino vieni iš kitų. Labai svarbu yra pasitikėjimas.

Tie, kam iš arčiau teko pamatyti biodujų jėgainę, apie ją susidarė savo nuomonę ir patikėjo, jog tai yra neišvengiama ateitis.

„Šaunuoliai, gerai dirba. Taip ir toliau“, – kartu su kitais apžiūrėjęs jėgainę Ažuolinės kaime sakė Vladas Aržanauskas, neseniai pradėjęs ūkininkauti Alytaus rajone, 300 ha ūkyje auginantis grūdines kultūras. Pašnekintas vyras atviravo, kad tarptautinė atsinaujinančios energetikos įmonė „Green Genius“ sudomino dėl ūkiui tinkamų projektų: „Ūkininkaujant nenašiose žemėse, kur žemės ūkis pelningas nebus, galima skirti žemes atsinaujinančiai energijai – saulės, vėjo.“ Vyras svarsto apie saulės elektrinę, domisi, vertina galimus projektų variantus.

Bioskaidžių medžiagų paruošimo linijoje darbuojasi ypač modernus išpakavimo įrenginys.

Irma DUBOVIČIENĖ

ŪP korespondentė

Nr. 104/7

2021-10-09

Ąžuolinės kaimas; Tvari energija; Green Genius