Dzūkai rėžia išsijuosę

Vladas KASPERAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Kombainininkas Bronius Gliebus šypsosi, nes žino, kad vargo šioje javapjūtėje tikrai nebus.

Vakar buvo šv. Rokas – sodiečiams ši diena yra kaip atskaitos taškas vertinant derliaus nuėmimo ir žiemkenčių sėjos tempus. Nuo seno buvo žinoma, kad šiuo metu javapjūtė turi būti baigta ir prasidėti žieminių grūdinių kultūrų sėja. Deja, šiemet Lietuvoje javapjūtė vėluoja. Kai kur nuimta pusė, kai kur tik trečdalis derliaus. Tačiau dzūkai dėl darbų tempų nedejuoja.

Vakar iki vidurdienio Varėnos rajone, Puodžiuose, įsikūrusios žemės ūkio bendrovės „Tėviškė“ technikos kieme nesijautė tikro darbymečio šurmulio, tvyrojo apgaulinga ramybė.
„Iki dvyliktos valandos laukiame, kol nukris rasa, viskas deramai sutvarkyta, tad nuo vidurdienio ims suktis darnus javapjūtės mechanizmas“, – pasakojo bendrovės pirmininkas Vytautas Ramanauskas.

Jūratė Kvaraciejienė atsakinga už grūdų džiovinimą.

ŽŪB „Tėviškė“ žemdirbiai iki Žolinės jau buvo nukūlę rugius, kvietrugius, žirnius ir rapsus. Iš 293 hektarų rugių prikulta 1 013 tonų grūdų, 101 ha kvietrugių atseikėjo 367,5 tonos. Gerai byrėjo žirniai – iš 14 ha šių ankštinių kultūrų net 57,8 tonos. Kiek kuklesnis rapsų derlius, tačiau svarbiausia, kad šiandien rugiai, kvietrugiai, žirniai ir rapsai jau nukulti.

Dabar penkių kombainininkų brigada kulia avižas. Iš 355 ha apsėtų šių skandinaviškos veislės plotų jau nurėžta 70 hektarų. Byra po 3,5 tonos iš hektaro, todėl nemaži avižų plotai ir jų derlius turėtų būti svari pelno dalis, nes visos avižos bus parduotos dribsniams gaminti.

Dar savo eilės laukia 116 ha vasarinių kviečių, 81 ha mišinių, 13 ha lubinų ir 264 ha grikių. Visos šios kultūros bus kuliamos eilės tvarka.

Ši vyrų ketveriukė – Gintaras Paškevičius, Vytautas Karčiauskas, broliai Jonas ir Vytas Šmigelskai – pagrindiniai javapjūtės kombainininkai.

Pasak ŽŪB „Tėviškė“ vadovo, jo kolektyvo vyrai labai atsakingai pasirengė javapjūtei, dirba susikaupę ir darniai, todėl viskas vyksta sklandžiai. V. Ramanauskas atskirai papasakojo apie du Bronius. Jiedu turi tokią pat pavardę – Gliebus, nors nėra giminaičiai. Vienas Bronius yra kombainininkas, o kitas daugiau sukasi apie dirbtuves. Šis auksarankis mechanizatorius gali greitai pašalinti technikos gedimus, ištekinti reikiamą detalę. Kai nėra skubių darbų, nuo ankstyvo ryto jis skuta pievas, ruošia jas arimui. Šis B. Gliebus yra rajone pripažintas artojas.

Kitas B. Gliebus kulia javus su „New Holland“ kombainu, o su juo po laukus sukasi du „Don“ ir du „Vector“ rusiški kombainai. Jais dirba Gintaras Paškevičius, broliai Jonas ir Vytas Šmigelskai, Vytautas Karčiauskas.

Visi grūdai būtinai džiovinami, tuo rūpinasi Jūratė Kvaracie­jienė. Ji atsakingai darbuojasi grūdų džiovykloje, nes nuo kokybiškai išdžiovintų ir išvalytų javų priklauso ir pardavimo kaina.
ŽŪB „Tėviškė“ pirmininkas V. Ramanauskas neslėpė džiaugsmo, kad dzūkams ši vasara tikrai palanki. Pakako šilumos ir drėgmės, smėlingose dirvose pasėlių nesujaukė viesulai.

ŽŪB „Tėviškė“ pirmininkas Vytautas Ramanauskas ir mechanizatorius Bronius Gliebus jau planuoja darbus skutamų ražienų lauke.

Visi javapjūtės darbai vyksta kompleksiškai. Šiaudai sukami į ritinius, o ražienos skutamos arimui ir žiemkenčių sėjai.

Autoriaus nuotraukos