Ashburn +26,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 21 Geg 2024
Ashburn +26,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 21 Geg 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Kaimo bendruomenės jau gali teikti paraiškas

2024/02/08


Nuo vasario 5 d. kaimo bendruomenės jau gali teikti paraiškas dėl nacionalinės paramos vykdyti savo veiklas. Paraiškos bus renkamos iki kovo 5 d. Kaimo bendruomenių veikloms finansuoti skiriama 1,1 mln. Eur.

Parama bus administruojama ir projektai įgyvendinami pagal naujai patvirtintas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Dėl paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių. Bendruomeninė organizacija – tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.).

Kaimo bendruomenės paramą galės gauti vykdyti šias tris veiklos sritis:

  1. Kurti ir stiprinti kaimo bendruomenės materialinę bazę.

Pagal pirmąją veiklos sritį gali kreiptis pareiškėjos – naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, niekada negavusios nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai.

Didžiausia galima paramos suma – 3 500 Eur, finansuojant iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  1. Tvarkyti ir prižiūrėti kaimo vietovės viešąsias erdves, statinius, pritaikant juos kaimo gyventojų poreikiams, taip pat skatinti bendruomeninę veiklą.

Viešųjų erdvių kūrimo, gerinimo veikla gali būti finansuojama, kai ją vykdant siekiama patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius, pavyzdžiui, įkuriant ar gerinant poilsio, laisvalaikio vietas – sporto aikštynus, paplūdimius ir kt. Taip pat remiamas viešųjų erdvių, statinių, skirtų civilinei saugai, kūrimas ir pritaikymas – pavyzdžiui, patalpų pritaikymas priedangai ekstremalių situacijų metu ir pan.

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ir viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimui, kai kaimo bendruomenė perima viešosios paslaugos ar jos dalies teikimą iš biudžetinės organizacijos - t. y. kai viešosios paslaugos (socialinės, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitos įstatymų numatytos paslaugos) anksčiau buvo teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų ir yra visa apimtimi ar iš dalies perduodamos teikti kaimo bendruomenėms, arba kaimo bendruomenė organizuoja naujas viešąsias paslaugas, kurios nebuvo teikiamos jos veiklos teritorijoje, tačiau jų poreikis yra, arba viešosios paslaugos yra teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų, tačiau jų apimtys nėra pakankamos ar kokybė neatitinka vartotojų lūkesčių (poreikis grindžiamas dokumentais), ir kaimo bendruomenė imasi jas teikti). Šios viešosios paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbiamą viešųjų paslaugų sąrašą;

Pagal antrąją veiklos sritį kviečiamos kreiptis naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, per dvejus praėjusius kalendorinius metus negavusios paramos kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui pagal ankstesnių metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Didžiausia galima paramos suma – 5 500 Eur, finansuojant iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  1. Organizuoti renginius – mokomuosius renginius arba vizitus, renginius, skirtus Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginius Lietuvos Respublikos Seimo / savivaldybės paskelbtoms metų temoms minėti. Parama gali būti skirta tik vieno renginio arba vizito organizavimui.

Pagal trečiąją veiklos sritį galimos pareiškėjos – bet kokios kaimo bendruomenės arba jas vienijančios organizacijos).

Didžiausia renginiams organizuoti galima paramos suma:

  • 3 000 Eur, kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė;
  • 4 000 Eur, kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija;
  • 10 000 Eur, kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Projektai finansuojami iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos – kovo 5 d. – 24 valandos.

Dalintis
2024/05/21

Populiacijos griūtis kaimiškosioms savivaldybėms – gyvybingumo iššūkis

(VDU ŽŪA langas) Labai daug kalbama apie Lietuvos kaimo vietovių plėtrą: ES žaliojo kurso iniciatyvas, ES finansinę paramą, kaimiškųjų vietovių ir jų savivaldybių infrastruktūros gerinimą, žemės ūkio modernizavimą, verslo aplinkos gerinimas...
2024/05/21

Pirmąją balsavimo iš anksto dieną balsuoti atvyko 41,5 tūkst. rinkėjų

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia pirmosios išankstinio balsavimo dienos antrajame Respublikos Prezidento rinkimų ture aktyvumą.
2024/05/21

ŽŪM siūlo drausti iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau nei 2,8 tūkst. produktų

Seimui balandį uždraudus į Lietuvą importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija ar Baltarusija, konkretų jų sąrašą parengusi Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siūlo drausti daugiau nei 2,8 tūkst. įvairi...
2024/05/21

Kaip gimė gražiausias išeivijos leidinys – Vinco Kudirkos raštai?

Prieš 125 metus mirė Lietuvos himno autorius, rašytojas, varpininkas Vincas Kudirka (1858–1899), o prieš 115 m. pradėtas spausdinti pirmasis jo raštų rinkinys, kuris šešiais puikiai išleistais...
2024/05/21

Seimas svarstys, kaip geriau suderinti gyventojų ir vykdančių ūkinę veiklą asmenų interesus

Seimas po pateikimo pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kurios geriau suderina gyventojų ir ūkio subjektų interesus, aiškiau reglamentuoja žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdy...
2024/05/21

Lietuvoje prarasti pažymėjimą gresia 237 tūkst. sveikatos nepasitikrinusių vairuotojų

Lietuvoje nuo kitų metų sausio prarasti vairuotojo pažymėjimą gresia 237 tūkst. sveikatos nepasitikrinusių asmenų, didžioji dalis jų – 30-65 metų amžiaus, pranešė „Regitra“.
2024/05/21

Botanikas dr. M. Lapelė: „Mes pervertiname gamtos gebėjimą atsikurti“

Gegužės 21-ąją yra minima „Natura 2000“ – ambicingiausios ir didžiausio masto iniciatyvos, skirtos išsaugoti Europos gamtos paveldą – diena. Ši data pasirinkta todėl, kad 1992 m. gegužės 21 dieną buvo patvirti...
2024/05/21

Štai kaip per metus ES susitraukė gyvulininkystė

Eurostatas paskelbė duomenis, kaip 2023 m. ES pakito ūkinių gyvūnų skaičius. Palyginti su ankstesniais metais jis sumažėjo.
2024/05/21

Po svarstymo pritarta siūlymui griežtinti atsakomybę už nusikaltimus valstybei

Seimas po svarstymo pritarė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoms Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis numatoma nustatyti proporcingas bausmes už pačius pavojingiausius nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos konstitucinius pa...