Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +20,4 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Susietosios paramos už plotą reikalavimai

2024/04/19


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į svarbiausius susietosios paramos už plotą reikalavimus.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotą, galės prašyti paramos už vaisius, uogas ir riešutus, daržoves ir baltyminius augalus, už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, ir už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už vaisių, uogų ir riešutų auginimą atvirajame grunte, privalo:

 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha vaisių, uogų, riešutų ar daržovių atvirajame grunte plotą;
 • daugiamečius sodinius išlaikyti nuo paraiškos pateikimo visus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška, o tais atvejais, jei daugiamečiai sodiniai neišlaikomi iki metų pabaigos, per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas;
 • įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo užtikrinti, kad vyrautų auginamos daržovės;
 • deklaruodami bendrai 2 ha ir didesnį vaisių, uogų, daržovių atvirame grunte ar 1 ha ir didesnį moliūgų ar riešutų plotą likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 d., per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose), privalo:

 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha uždarame grunte auginamų daržovių plotą;
 • šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėn. per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose – gamybinės veiklos pradžia yra nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą NMA ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos, apie kurią likus ne vėliau kaip prieš 5 d. d. pareiškėjas raštu informuoja NMA;
 • gamybinės veiklos laikotarpiu realizuoti užaugintą produkciją – pareiškėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 dienos turi NMA pateikti informaciją apie realizuotą produkciją;
 • turėti veikiančias stacionarias (nuolatinę, ilgalaikę sistemą, kuri užtikrintų tolygų šilumos paskirstymą visame šiltnamyje) šildymo ir automatines laistymo sistemas;
 • šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre iki lapkričio 15 d.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, privalo deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų, kuriuose azotą kaupiantys augalai yra vyraujantys, t. y. kuriuose šių augalų lauke yra daugiau kaip 50 proc., plotą.

Pareiškėjai, kurie yra įtraukti į Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) administruojamą Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, gali gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, jei:

 • deklaruoja ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginamos sėklinės bulvės;
 • įsipareigoja VAT nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves – reikalavimo įgyvendinimas įvertinamas pagal VAT NMA pateiktą informaciją apie ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. išduotus sėklinių bulvių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, privalo:

 • deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginami cukriniai runkeliai;
 • su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti.

 

123rf nuotr.

Dalintis