Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024
Ashburn +32,3 °C Mažai debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

„Gyvūnų gerovės“ veiklų, susijusių su paukščiais ir kiaulėmis, taisyklių pakeitimai

2024/05/10


Žemės ūkio ministro gegužės 7 d. įsakymu pakeistos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovės“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklės. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su pakeitimais.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingų sistemų (ekologinė sistema) išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. pateikė NMA paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką, kurioje nurodė:

  • naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) pulko ar kiaulių bandos numerį;
  • pastatų (paukštidžių, kiaulidžių), už kuriuose laikomus paukščius ar penimas kiaules prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas, VĮ Registro centro suteiktus unikalius numerius ir penimoms kiaulėms, už kurias prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas, skiriamą bendrą gardų plotą (kv. m);
  • vidutinį skaičių sutartinių gyvulių (SG), už kuriuos prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas ir kurių vidutinį skaičių įsipareigojama išlaikyti nuo šių metų gegužės 16 d. iki kitų metų gegužės 15 d.

Jei pareiškėjas prašo paramos pagal Priemonės veiklą „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“, jis negali prašyti paramos už toje pačioje paukštidėje laikomus paukščius pagal abu ekologinės sistemos išmokų lygius – turi būti pasirinktas tik vienas.

Atkreipiame dėmesį, jog ekologinės sistemos išmokos pareiškėjams mokamos nuo kitų metų, nei buvo pateikta paraiška, gegužės 16 d. iki birželio 30 d.

Taisyklės papildytos nuostata, jog pareiškėjai privalo kiekvieną ketvirtį bent vieną kartą Ūkinių gyvūnų registre nurodyti priemonėje dalyvaujančių paukščių ir kiaulių skaičių.

Taip pat per vieną mėnesį nuo paraiškos pateikimo privaloma informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) el. paštu apie technologines pertraukas kiekviename tvarte (nurodyti paukštidės ar kiaulidės unikalų numerį), kuris įrašytas į priemonės paraišką, nurodant pradžios ir pabaigos laiką. Jei dėl nenumatytų priežasčių pasikeitė technologinės pertraukos pradžios ar pabaigos data, informuoti VMVT reikia per vieną darbo dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos.

Pakeisti įsipareigojimai dėl antibiotikų nenaudojimo: broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių augintojai, kurie kreipiasi dėl I–II lygio ekologinės sistemos išmokos, privalo užauginti broilerius be antibiotikų, išskyrus atvejus, kai jų naudojimas būtinas ligų protrūkių ar epizootijų atvejais siekiant sustabdyti ligos plitimą ūkyje ir juos skiria veterinarijos gydytojas, įvertinęs ligos išplitimo riziką, o antibiotikų skyrimas yra pagrįstas laboratorijoje atlikto gaišenos, patologinės medžiagos ar klinikinės medžiagos mėginio tyrimo rezultatais, kuriais patvirtinamas tikslinis patogenas ir jautrumas antibiotikams (antibiograma).

Nuo šiol pareiškėjai, kurie pateikė paraiškas pagal Priemonės veiklą „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“, apie antibiotikų panaudojimą privalės ne rečiau kaip kartą per mėnesį informuoti VMVT el. paštu – jie turės pateikti antibiotikų skyrimo pagrįstumą įrodančius dokumentus (laboratorijoje atlikto gaišenos ar patologinės medžiagos, klinikinės medžiagos mėginio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas nustatytas tikslinis patogenas, antibiograma) bei nurodyti paukštidės unikalų numerį ir paukščių, kuriems suduoti antibiotikai, skaičių.

Jei atliekant patikrinimą vietoje nustatomas antibiotikų panaudojimo faktas, tačiau nebuvo įvykdyta taisyklių 8.1.7 papunkčio nuostata dėl VMVT informavimo ar buvo pranešta pavėluotai, bus taikoma 10 proc. sankcija nuo galutinės apskaičiuotos ekologinės sistemos išmokos.

 

123rf nuotr.

Dalintis