Ashburn +23,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Geg 2024
Ashburn +23,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Geg 2024

Kredito unijų pajininkai dividendus regi sapnuose

2021/03/13


Kredito unijos žarsto pelną, kurio nė cento pajininkams neatseikėja. Ir nors skalambijama, kad kredito unijų tikslas – tenkinti savo narių poreikius, apie dividendų mokėjimą nutylima. Paprastai dividendų nemokama todėl, kad neva nariai gauna didesnę ekonominę ir moralinę naudą naudodamiesi kredito unijų paslaugomis. „Ūkininko patarėjas“ pasidomėjo valstybės įmonei Registrų centrui unijų pateiktomis finansinėmis ataskaitomis ir pamatė, kad jos ne tik nemoka savo pajininkams jokių dividendų, bet ir visą pelną sunaudoja administracijoms išlaikyti.

Įsigaliojo naujas modelis

Algimanto SNARSKIO piešinys

Naujos struktūros kredito unijų sektorius, prižiūrimas Lietuvos banko (LB), mūsų šalyje pradėjo veikti prieš trejus metus. Į šį sektorių įeina trys kredito unijų grupės: Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupė, vienijanti 45 kredito unijas, Jungtinės cent­rinės kredito unijos (JCKU) grupė „Kreda“, jungianti 11 kredito unijų, ir keturios persitvarkančios į specializuotus bankus kredito unijos. Pastarosios iki 2023 metų turi užbaigti persitvarkymo procesą.

Pasak LB atstovės Danutės Darginavičienės, centrinės kredito unijos ne tik teikia finansines paslaugas, bet ir privalo palaikyti savo narių kredito unijų likvidumą, stebėti ir tikrinti prisiimamą riziką, užtikrinti jų mokumą. Jos taip pat kaupia stabilizavimo fondų lėšas, iš kurių prireikus būtų atkuriamas kredito unijų mokumas. Stabilizavimo fonduose turi būti sukaupta ne mažiau kaip 1 proc. kiekvienos centrinės kredito unijos ir jos narių kredito unijų turto.

„Toks modelis įsigaliojo po 2016–2018 metais vykdytos šio sektoriaus reformos. Jį paskatino tai, kad kredito unijų veiklos modelis nebeatitiko kooperatinio, trūko tvaraus kapitalo, sektorius negebėjo dirbti pelningai. Veikdamos panašiai kaip ir bankai ar investiciniai fondai, kredito unijos galėjo prisiimti nepasvertai daug rizikos ir neretai bankrutuodavo. Nuo 2013 metų veiklą priverstinai baigė 13 kredito unijų, pasitaikydavo ir turto iššvaistymo atvejų“, – priminė „Ūkininko patarėjo“ pašnekovė D. Darginavičienė.

Sektorius tapo pelningas

LB atstovė tvirtino, kad sugriežtinus reikalavimus kredito unijų kapitalui ir turto kokybei pavyko pasiekti teigiamų rezultatų. Šis sektorius tapo pelningas. „Per pirmąjį praėjusių metų ketvirtį kredito unijos uždirbo 1,8 mln. Eur, per pirmąjį pusmetį – 3,4 mln. Eur, per devynis mėnesius – 5,1 mln. Eur pelno“, – teigė D. Darginavičienė. Nors šiuo metu juntamas ekonomikos sulėtėjimas, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis, jis didesnės įtakos kredito unijų veiklos rezultatams neturėjo. Visgi yra prielaidų, kad dėl vyraujančio neapibrėžtumo neigiami pokyčiai jų veiklos rezultatus gali paveikti vėliau.

Pasak D. Darginavičienės, praėjusių metų trečio ketvirčio duomenimis, didžiausią kredito unijų sektoriaus turto dalį – 73,2 proc., o antro ketvirčio – 76,8 proc. – sudarė suteiktos paskolos. „Dėl to labai svarbu, kad kredito unijos tinkamai vertintų skolininkų būklę ir paskolų užtikrinimo priemonių vertę, nes sėkminga kreditavimo veikla daro didelę įtaką kredito unijos veiklos rezultatui ir jos finansinei būklei“, – akcentavo LB atstovė. Ji paminėjo, kad populiariausiomis paslaugomis išlieka indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas bei skolinimas, taip pat ir mokėjimai.

Teigiama, kad kredito unijų sektoriaus turto apimties pokytį labiausiai lemia indėlių augimas. Praėjusių metų trečio ketvirčio duomenimis, indėliai sudarė 763,4 mln. Eur, didžiausią dalį viso indėlių portfelio – 72,3 proc. – sudarė terminuotieji indėliai.

Pelnas kasmet auga

Puikiais praėjusių metų rezultatais džiaugiasi JCKU grupė „Kreda“. 2020 metais ji uždirbo beveik 1,8 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno. Šios unijos administracijos vadovė Kristina Simonovič „Ūkininko patarėjui“ patikino, kad pelnas nuo pat grupės įsikūrimo pradžios kasmet auga. Per trejus metus grupės įstatinis kapitalas buvo padidintas 7 mln. Eur ir dabar siekia 17,2 mln. Eur.

Įstatuose numatyta, kad, pelnui didėjant, pajininkams, kurie yra unijos savininkai, pasibaigus finansiniams metams dividendų forma yra išmokama kredito unijos uždirbto pelno dalis. Todėl pasiteiravome JCKU grupės „Kreda“ administracijos vadovės, kiek dividendų buvo išmokėta pajininkams.

„Įstatuose numatyta, kad pajininkams priklauso dividendai. Tačiau jų nemokame. Pagrindinė priežastis yra ta, kad kaupiame kapitalą, norime, kad jis būtų stipresnis. Kada dividendai bus mokami – sudėtinga prognozuoti. Neaišku, kaip COVID-19 epidemiologinė situacija paveiks sektorių“, – sakė K. Simonovič.

Vienas JCKU grupės „Kreda“ pajininkas, nenorėję viešinti savo pavardės (ji redakcijai žinoma), priklausantis Akademinei kredito unijai, tvirtino norintis būti lygiaverčiu unijos savininku ir gauti tai, kas jam priklauso. „Kredito unija – tai kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai yra jos savininkai – pajininkai. Nesuvokiu, gal ten tik dirbantiesiems yra labai gerai. Kodėl mes, pajininkai, ignoruojami? Telefonu prisiskambinti nepavyksta, į elektroninius laiškus neatsako. Ką ten kalbėti apie dividendus? Kai įstojau į kredito uniją ir ėmiau paskolą, daug ir visko žadėjo, vėliau savo žodžius paneigė“, – sakė „Ūkininko patarėjo“ pašnekovas.

Dividendais nesidomi

Nors COVID-19 pandemija tapo iššūkiu, dėl sutelkto darbo visu šiuo laikotarpiu pelningai dirbo ir LCKU. Neaudituotais duomenimis, LCKU grynasis pelnas už praėjusius metus siekė 757 tūkst. Eur, o LKU kredito unijų grupės (be LCKU) grynasis pelnas – 2,58 mln. Eur.

Ar iš pelningai dirbančios LCKU dividendų nubyrėjo pajininkams, pasiteiravome Anykščių rajono žemdirbių. Vienas stambiausių anykštėnų ūkininkų Romualdas Kubaitis „Ūkininko patarėjui“ prisipažino, kad jis nėra aktyvus kredito unijos dalyvis. „Pastaraisiais metais kreditų neimu. Visuotiniame susirinkime dalyvavau prieš 5–6 metus. Mano pajinis įnašas – labai menkas, todėl dividendais nesidomiu. Kiek ten tų dividendų būtų? Gal kokie du eurai... Tai – ne rodiklis“, – sakė vyras.

Kitas to paties rajono ūkininkas Vitalijus Petronis dividendų už pajų taip pat neieško. „Apie tai net negalvoju, nekeliu tokio klausimo. Juk mano pajinis indėlis – minimalus. Jį įnešiau litais. Dabar tai būtų 30 Eur. Kiek dividendų galėčiau gauti už tokią sumą? Kelis centus! Jei šimtais tūkstančių eurų būčiau įnešęs, dividendais pasidomėčiau. Būtų gerai juos gauti“, – atviravo pašnekovas.

Anykštėnas Aurelijus Kajieta, kaip ir kiti kalbinti šio rajono ūkininkai, dividendų negauna. Pašnekovai tvirtino, kad jų atėjimo į kredito unijas tikslas – ne dividendų skaičiavimas. Jiems patogu, kad rajone yra kredito unija, kuri niekur nuo ūkininkų „nepabėgo“.

Pasmalsavus, kiek Anykščių kredito unijos pajininkams yra prikapsėję dividendų, paaiškėjo, kad jie apskritai nėra mokami. Tai „Ūkininko patarėjui“ patvirtino minėtos unijos administracijos vadovė Birutė Visminienė.

Pretenzijų neturi

Ukmergės rajono ekologinio ūkio savininkas Valentinas Genys pašmaikštavo, kad jis – ne finansininkas ir ne teisininkas, nieko apie dividendus neišmano. „Kai nusipirksiu kredito uniją, tada imsiu domėtis šia sistema, jos pelnu. Dabar tikrai nieko nežinau apie dividendus“, – šypsodamasis „Ūkininko patarėjui“ sakė ūkininkas.

Kitas to paties rajono ūkininkas – Algimantas Dubrickas – kvietimus į visuotinius susirinkimus, vykstančius Ukmergės ūkininkų kredito unijoje, gauna. Tačiau juose nedalyvauja. „Labai seniai lankiausi kredito unijoje. Aš nežinau, ar jie ką nors priskaičiuoja už pajinį įnašą. Gal koks vienas kitas euras sąskaitoje ir yra, aš nesidomėjau. Jokių pretenzijų dėl to neturiu, tegu tik dirba sėkmingai“, – tvirtino vyras.

Ukmergės ūkininkų kredito unijos, kaip ir daugelio kitų unijų, kurios priklauso (LCKU), finansinės ataskaitos pateiktos viešai, internete. Tačiau apie dividendus, išmokėtus pajininkams, ataskaitos nėra. Ukmergės ūkininkų kredito unijos vadovas Alvydas Dilys apie dividendų mokėjimą nutylėjo ir patarė „Ūkininko patarėjui“ kreiptis į LCKU.

Jos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas redakcijai sakė, kad LCKU įstatai numato, kad pelnas galėtų būti paskirstytas kredito unijos nariams – jos dalininkams. Remiantis šiais įstatais, dividendai gali būti sumokami visiems kredito unijos nariams, neišskiriant pavienių grupių – valdybos, stebėtojų tarybos ir panašiai.

„Vis dėlto nė viena LCKU kredito unija dividendų kol kas nemoka, o uždirbtas pelnas yra skiriamas rezervams bei kapitalo bazei didinti, kad kredito unijos galėtų užtikrinti savo finansinį stabilumą ir tinkamą gyventojų, verslo ir ūkio subjektų kreditavimą. Tokiu sprendimu grindžiamas ne tik pavienių kredito unijų, bet ir visos LCKU grupės stiprinimas, nuoseklus augimas bei sistemos stabilumas“, – teigė M. Vijūnas.

Pelną „suvalgo“ administracija

Paanalizavus kai kurių unijų pelno (nuostolių) ataskaitas už 2019 metus, matyti, kad nei LCKU, nei JCKU grupės „Kreda“ pajininkams dividendų nebelieka, nes visas unijos pelnas atitenka administracijos išlaidoms.

Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ 2019 metų ataskaitoje rašoma, kad jų pajamos siekė 299 tūkst. Eur. Tačiau didžiausią pinigų dalį – net 287 tūkst. Eur – „suvalgė“ bendrosios ir administracinės sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unija išlaikė 8 darbuotojus, kurių vidutinis darbo užmokestis siekė 1 283 Eur. Solidi, net 56 tūkst. Eur suma buvo skirta neįvardytoms išlaidoms. „Kupiškėnų taupos“ administracijos vadovė Diana Umbrienė „Ūkininko patarėjui“ sakė, kad biudžetą patvirtina pajininkai, kurie leidžia administracijai išlaikyti skirti nurodytą pinigų sumą. „Jei mokėtume dividendus, pajininkai gautų po vieną kitą eurą. Todėl susirinkimuose esame nusprendę šiuos pinigus skirti unijoms stiprinti ir stabilumui užtikrinti“, – aiškino D. Umbrienė.

„Kupiškėnų taupos“ valdybos pirmininkė Aušra Petronytė patikino, kad pajininkai niekada nekėlė klausimo dėl dividendų, kurie sudarytų kelis centus, išmokėjimo. Ji neatmetė galimybės, kad ateityje šis klausimas galėtų būti svarstomas.

Šakiuose įsikūrusios kredito unijos Zanavykų bankelio bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms ataskaitiniu 2019 metų laikotarpiu buvo išnaudoti 404 tūkst. Eur! Todėl grynojo pelno beliko tik... 30 tūkst. Eur. „Kartą buvome atlikę dividendų skaičiavimą. Neturime didelio pelno. Todėl dividendai yra labai menki, su jais neapsimoka žaisti ir jų dalyti“, – „Ūkininko patarėjui“ aiškino Zanavykų bankelio administracijos vadovė Meilė Mikelionienė.

Vienas iš Zanavykų bankelio įkūrėjų Juozas Bertašius šiuo metu neužsiima aktyvia kredito unijos veikla. „Nuo pat įkūrimo nemokėjome už pajus dividendų, nes investavome į ateitį. Pajininkai kredito unijose gauna didesnę ekonominę naudą ir žmogiškąjį atsaką. Juk esmė – ne dividendai, o pagalba, kuri suteikiama bet kuriuo metu“, – gynė bankelio politiką J. Bertašius.

Jei dirbs pelningai...

Joniškio kredito unijos bend­rosios administracinės sąnaudos 2019 metais buvo tokios didelės, kad net viršijo pajamas. Administracinėms išlaidoms buvo atriekta 154 tūkst. Eur. Šios unijos valdybos pirmininkas Romas Karužna prisipažino, kad praėjusių metų finansinė situacija buvo kur kas geresnė. „Kodėl administracinės išlaidos tokios didelės? Atsakymas paprastas: šiandieną atrasti kompetentingų darbuotojų ir tokių, kurie nevogtų, yra sudėtinga. Tokios pačios kvalifikacijos darbuotojai, dirbantys banke, uždirba 3–4 kartus didesnį atlyginimą. Tai yra graudu. Todėl ir mes, norėdami išlaikyti darbuotojus, privalome jiems kelti atlyginimus, nes nebus kam dirbti. Šiuo metu ieškome vieno darbuotojo, niekas neina dirbti, nes atlyginimas yra nepatrauklus“, – ūkišką požiūrį „Ūkininko patarėjui“ išsakė R. Karužna. Jis mano, kad investicija į darbuotojus ateityje atsipirks, unija turės pelno.

Pašnekovas tvirtino, kad jam gėda prisipažinti, kad jis pats, būdamas valdybos pirmininku, dirba už dyką, negauna jokios algos. Todėl daugelis tuo abejoja. „Pajininkai neturi būti nuskriausti. Dividendai jiems turėtų būti mokami. Jei pelningai dirbsime, galbūt tai pavyks padaryti jau ir šiais metais“, – teigė Joniškio kredito unijos valdybos pirmininkas.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

ŪP korespondentė

2021-03-13

Dalintis
2024/05/23

Ne medžioklės sezono vilkams nebūna

Gyvenimas sukasi nenutrūkstamu ratu – ūkininkai augina gyvulius, o vilkai, pasitaikius progai, juos pjauna. To negali sustabdyti nei padidintos medžioklės kvotos, nei probleminių vilkų paėmimas iš gamtos, nei elektrinės tvoros. Pasitv...
2024/05/23

Patikrinome žievėgraužio tipografo gaudykles. Skaičiuojame laimikį

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai patikrino žievėgraužio tipografo gaudykles.
2024/05/23

„Elektrum“ ir „Enefit“ gaminantiems vartotojams kompensuos 2,5 mln. eurų

Didžiausiai Lietuvos elektros tiekėjai „Ignitis“ paskelbus apie 5 mln. eurų kompensacijas gaminantiems vartotojams už jų nesuvartotą elektrą, kiti du rinkos dalyviai pranešė klientams skyrę iš viso 2,5 mln. eurų.
2024/05/23

Aplinkos ministerija nori paskatinti jaunimą rinktis karjerą miškininkystės sektoriuje: skyrė 21 stipendiją

Nuo rudens 21 miškininkystės studijas Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje pasirinkęs pirmakursis gaus skatinamąsias stipendijas – 250 eurų per mėnesį. Stipendijas, skatindama jaunimą ...
2024/05/23

Siuntimai pas gydytojus specialistus: ką reikia žinoti?

Ligonių kasos gyventojams primena šiais metais įsigaliojusias siuntimų pas gydytojus specialistus išdavimo naujoves: prasiplėtė siuntimus išduodančių gydytojų ir kitų specialistų ratas, daugėja išimčių, kai siuntimo kon...
2024/05/23

Europos ūkininkai augina sveiką maistą: ekspertai ragina jiems netrukdyti

Europos Sąjungoje auginamas maistas yra vienas saugiausių pasaulyje, patvirtino Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) metinė ataskaita. 2022 m. ištyrus rekordinį maisto mėginių, nustatyta, kad didžioji dalis jų neviršijo nustatytų pe...
2024/05/23

LSA patvirtino siūlymus rinkimams besiruošiančioms šalies politinėms partijoms

Gegužės 23 dieną, ketvirtadienį, Raudondvaryje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavime šalies savivaldybėms atstovaujantys vietos savivaldos politikai patvirtino strateginius savivaldos siūlymus šalies politinėm...
2024/05/23

Prekyba dujomis mažeikiškius atvedė į teisiamųjų suolą

Teismą įtikino Šiaulių apygardos prokuratūros argumentai – trys mažeikiškiai ir du juridiniai asmenys pripažinti kaltais dėl finansinių nusikaltimų padarymo ir privalės į valstybės biudžetą bendrai sumokėti 100 tūkst. eurų baudų.
2024/05/23

Biotechnologijos – vienas iš pasaulio ekonomikos augimo variklių

„Šiandien biotechnologijos yra vienas iš Europos ir pasaulio ekonomikos augimo variklių: 2023 metais pasaulinės biotechnologijų rinkos dydis siekė net 1,55 trilijonų JAV dolerių. Jų pritaikymas itin platus – nuo naujų, sv...