Kulkosvaidžiai šaulių namuose – rusams pagąsdinti?

Algimanto SNARSKIO piešinys

Seimas svarstys siūlymą kariams savanoriams ir šauliams leisti namie laikyti automatinius ginklus. Pagal pataisas kariai savanoriai ir šauliai galėtų įsigyti ir namuose laikyti asmeninį A kategorijos ginklą ir šaudmenis, taip pat namuose laikyti tarnybinį ginklą, o asmeninį ginklą naudoti kaip tarnybinį. Tokioms „valstiečių“ Kęstučio Mažeikos ir Jono Jaručio inicijuotoms Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisoms 55 balsais „už“, 11 balsų „prieš“ ir 18 parlamentarų susilaikius po pateikimo pritarta Seime.

Šiuo metu šauliai ir kariai savanoriai gali įsigyti ir namie laikyti pusiau automatinius, B ir C kategorijos ginklus. A kategorijos ginklai civilinėje apyvartoje draudžiami – tai raketos su sprogstamais užtaisais, automatai, kulkosvaidžiai, šaudmenys su šarvamušiais, sprogstamais ar padegamais sviediniais. Pažymėtina, kad Seimas yra atmetęs 30 tūkst. medžiotojų prašymą leisti naudoti A klasės naktinius taikiklius.

Vieni Seimo nariai teigia, jog leidimas šauliams, kariams savanoriams namuose laikyti A kategorijos ginklus prisidėtų prie valstybės saugumo. Kiti Seimo nariai priminė liaudies išmintį, jog ir šluota per metus kartą iššauna. Ar neatsitiks kažkas panašaus šaulių ar karių savanorių namuose? Ar nepasigirs šūvių mokyklose, baruose ir restoranuose, kaip už Atlanto? Dabar projektą svarsto Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK).

Šiandien „Ūkininko patarėjas“ savo pašnekovų klausia: ar bus saugiau piliečiams, jei šauliai ir kariai savanoriai namuose laikys automatinius ginklus?

Kęstutis MAŽEIKA, Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys: „Įstatymo projekto rengimą paskatino Baltarusijos pasienio migrantų krizė, teroristiniai išpuoliai įvairiose Europos vietose bei Rusijos karinė invazija į Ukrainos Krymo pusiasalį. Tai rodo, kad būtina visokeriopai ir kuo sparčiau stiprinti Lietuvos Respublikos  gynybinius pajėgumus – tiek karines struktūras, tiek savanoriškąjį pagrindą. Karinių veiksmų tikimybę sumažintų grėsmių atveju pilietinei gynybai išdalintos rizikos, apie kurias būtų žinoma ir galimam agresoriui. Vienas tokių rizikų išdalinimo būdų – suteikta galimybė Lietuvoje registruotų sukarintų organizacijų (Krašto apsaugos savanorių pajėgos, Lietuvos šaulių sąjunga) nariams laikyti namuose ir A kategorijos ginklus bei jų šaudmenis. Preliminariais duomenimis, įstatymo pataisos paliestų apie 10 tūkst. žmonių. Lietuvos karys savanoris ir šaulys, prieš pradėdamas tarnybą, prisiekia laikytis LR įstatymų, kartu ir medžioklės įstatymo, kuriuose draudžiama naudoti tokius ginklus medžioklėje. Visgi net ir šiuo metu pasitaiko brakonieriavimo atvejų, kurių vykdytojai nėra susiję su krašto apsaugos sistema, o prie to labiausiai prisideda neefektyvi aplinkos apsaugos kontrolė, kurią vykdo įstaiga, kurią dabartinis ministras Simonas Gentvilas metų pradžioje paliko be vadovo. Esu įsitikinęs, kad, siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugos pažeidimų kontrolę ir prevenciją, būtina ne tik didinti finansavimą aplinkosaugininkams, bet ir kuo greičiau suteikti įgaliojimus neetatiniams inspektoriams, medžioklės plotų naudotojams saugoti gamtos išteklius.“

Gintautas RIMŠA, Ginklų pirklių asociacijos (GPA) prezidentas: „Bet kuris žmogus negali nusipirkti nei A klasės ginklo, nei naktinio taikiklio. Pastarąjį leidžiama įsigyti šauliams, savanoriams. Turėti ir naudoti – du atskiri dalykai. Aplinkosaugos tarnybos kovoja su brakonieriais. Jeigu kažkas turi nelegalų A kategorijos ginklą ar taikiklį, jis turi būti baudžiamas. Tą turėtų atlikti atitinkamos institucijos (aplinkosaugos, policijos pareigūnai). Iš tikrųjų šis taikiklis nėra blogas, nes medžiotojas su juo užtikrins kokybiškesnį šūvį, nesužeis žvėries. Sunku pasakyti, ar leidimas šauliams ir savanoriams turėti A klasės ginklus padidins saugumą visuomenėje. Pats esu šaulys, medžiotojas, bet nesu įsigijęs pusiau automatinio ginklo. Šauliai, kaip ir medžiotojai, privalo laikyti egzaminą ir paisyti atitinkamų reikalavimų. Šauliai turi įsigiję pusautomačius ginklus, važiuoja į pratybas ir t. t. Nežinau nė vieno incidento dėl to. Ar automatinį ginklą laikyti namuose – negalėčiau pasakyti.“

Juozas OLEKAS, Europos Parlamento (EP) narys, EP socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija: „Nemanau, kad leidimas šauliams, kariams savanoriams namuose laikyti A kategorijos ginklus prisidėtų prie valstybės saugumo. Labai svarbu žmonių parengimas ir apmokymas. Šauliai, savanoriai turėtų baigti kursus, nes ginkluotė įvairi. A kategorijos šaunamieji automatiniai ginklai turi būti gerai saugomi, užtikrinamas jų neprieinamumas. Kita vertus – jų turėjimas būtų kaip atgrasymas, kalbant apie šalies gynybą. Nelaimingų atsitikimų pasitaiko, kai ginklai laikomi namuose. Mano pozicija – ginklų saugumą turėtų užtikrinti kariuomenė, ginklų apsauga turėtų būti centralizuota. Tie patys savanoriai priklauso ginkluotosioms pajėgoms, ten yra ginklų laikymo vietos. Kilus pavojui šalyje, savanorius būtų galima operatyviai aprūpinti visomis reikalingomis priemonėmis.“

Saulius SKVERNELIS, Seimo NSGK narys: „Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo teikiamas pataisas aš vertinu neigiamai, esu neabejotinai prieš. A kategorijos ginklai yra koviniai, padidinto pavojingumo, juos reikia ypač saugoti, nekalbant apie tai, kad jie gali patekti ir į svetimas rankas. Tie patys žmonės, kurie galėtų turėti A kategorijos ginklus, privalėtų turėti gerai įrengtas jų saugyklas, žinoti, kada galima naudoti tuos ginklus. Todėl tikrai nėra būtinumo kulkosvaidžių laikyti namuose – yra saugyklų infrastruktūra, susidarius ekstremaliai situacijai tą ginklą savanoriai ar šauliai gali operatyviai gauti.“

Parengė ŪP korespondentas Justinas ADOMAITIS

2021-10-10

 

 

 

 

 

A kategorijos ginklai; Saulius Skvernelis; Seimo NSGK