LIETUVOS PAUKŠTININKYSTĖS ASOCIACIJA

Susirūpinimą dėl maisto produktų gamybos mažėjimo ir kainų augimo išsakiusius LPA narius ministras išvadino demagogais ir išėjo neatsisveikinęs.

Lietuvos paukštininkystės asociacijos (LPA) nariai dalyvavo pasitarime Žemės ūkio ministerijoje ir tikėjosi sužinoti ŽŪM požiūrį į maisto gamybos savikainos augimą, mažėjančias gamybos apimtis. Asociacijos prezidentas Vytautas Tėvelis pristatė situaciją, informavo žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką, kad neišvengiamai mažės gamybos, o jas atstatyti bus sunku dėl tėvinio pulko sunaikinimo. Asociacijos tarybos narys kooperatyvo „Aograves“ vadovas Jonas Jagminas išvardijo šimtais procentų išaugusių žaliavų ir energetikos kaštų dedamąsias ir klausė, kokia yra valstybės politika dėl apsirūpinimo maistu, nes prie tokių savikainų ūkius reikia uždaryti ir tai lems maisto trūkumą. Ministras K. Navickas jau iš pradžių nebuvo draugiškai nusiteikęs, įėjęs su niekuo nepasisveikino ir nutraukęs p. Jagminą išvadino paukštininkus demagogais ir neatsisveikinęs išėjo. Asociacijos nariai ir ūkininkai liko šokiruoti tokio elgesio. Ypač nepriimtina, kad žmogus, kuris turėtų išklausyti argumentus ir į juos atsakyti, tiesiog viešai pademonstravo tiek žemės ūkio neišmanymą, tiek nepagarbą asociacijos nariams. Po šio incidento LPA abejoja, kad Žemės ūkio ministerija tinkamai atstovauja sektorių.

 

2022.03.17

LPA prezidentas habil. dr.  Vytautas TĖVELIS