Lietuvos žemės ūkio tarybos renginiai

Lietuvos žemės ūkio taryba kviečia dalyvauti ūkininkus ir kitus suinteresuotus asmenis trijuose aktualiuose renginiuose:

  • 2022 m. liepos 14 d. 14 val.  Pasuosių k. 4, Kupiškio r.

„Naujojo 2021–2027 metų programinio laikotarpio iššūkiai ir nauji aplinkosauginiai reikalavimai“.

  • 2022 m. liepos 15 d. 10 val. J. Basanavičiaus g. 17, Varėna

,,Naujų ekoschemų pritaikymas nederlingose žemėse“.

  • 2022 m. liepos 26 d. 10 val., Seinų g. 1, Lazdijai

,,Naujos KPP įgyvendinimas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse“.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė LR žemės ūkio ministerija.