Liūtys ir vėtros braižo savo javapjūtės žemėlapį

Egidijaus Černiaus ūkio žieminiai kviečiai, nukulti Skapiškio seniūnijoje, dar padžius sandėlyje.

Virginija JUŠKIENĖ
„ŪP“ korespondentė

„Šiaurės Lietuvoje trumpai palis…“. Tokios sinoptikų prognozės pastarosiomis dienomis stipriai keičia ūkininkų javapjūtės planus netgi artimiausioje kaimynystėje. Štai Kupiškio krašte praėjusio savaitgalio lietūs nepiktai palijo, o Biržų pusėje pasiautėjo, išguldė nemažai žieminių rapsų ir kviečių plotų. Tuo tarpu rokiškėnai pernelyg nenukentėjo, ruožais nulijo, tik naktys visur vėsios, ilgai besilaiką rytiniai rūkai trukdo kuo greičiau imtis darbų.

Kupiškio seniūnijoje augalininkystės ūkį turintis Albertas Šlapelis, su žmona dirbantis apie 500 ha plotus, labiausiai nerimauja dėl vėlyvo darbymečio: „Jau po Žolinės, o dar žieminių kviečių nekūlėm, nepribrendę buvo, vėlyva ‘Skageno’ veislė, tik šiomis dienomis pradėsim. Kvietrugius nukūlėm, gana drėg­ni, 16–19 proc., po liūčių neseniai buvo. Žirnių iš 105 ha nuėmėm apie 30 ha, kai kurie plotai dar irgi nepribrendę. Labai saviti šie metai, susigrūs visi darbai, ir javapjūtės, ir rudens sėjos. Vasarinius kviečius kulti galėsim, ko gero, rugsėjo pradžioje“.

Anot ūkininko, užtektų ir darbininkų, ir technikos, naują kombainą „Claas“ šiam darbymečiui įsigijo, iš viso jų trys laukuose dirba, tik giedros dienų betrūksta, normalaus oro tik ši savaitė pagaliau davė. O jeigu neduos ir vėl?.. „Lėksim žiemkenčių sėti“, – jau suplanavęs ūkininkas išeitį ir tokiu atveju.

Kelis tūkstančius hektarų drauge su seserimi dirbantis ūkininkas Egidijus Černius „Ūkininko patarėjui“ teigė darbymetį laukuose pradėjęs rugpjūčio 6 dieną, apie 60 proc. žieminių kviečių jau nuėmė, prieš kelias dienas ėmėsi žirnių. Dalis plotų ekologiški, taigi drėgmė didesnė, 18–20 proc. siekia. Jokių grūdų ūkininkas neparduoda tiesiai iš lauko, jie valomi ir džiovinami sandėliuose, džiovyklose. „Kai patys susitvarkom, pajamos gerokai didesnės“, – trumpai paaiškino.

Šiemet ūkininkai apie derlingumą nekalba konkrečiai, tik sako esant jį neblogą. Egidijaus ūkyje ekologiški kviečiai byra apytikriai po 2 tonas iš hektaro, chemizuotai auginami duoda 4–5 tonas iš hektaro. Pasak ūkininko, dar anksti spręsti apie derlių, daug nenuimta javų. Ir dar nežinia, ką atiduos gamta, artimiausių dienų orų prog­nozės nėra itin palankios.
Kad lietingi orai nepaverstų niekais žemdirbio triūso, reikia ne tik kantrybės, technikos, bet pravartu turėti ir derliaus džiovyklas.

LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius pats praktiškai išbandė derliaus rūšiavimo gudrybes: „Vežėm parduoti nedžiovintus ir išdžiovintus grūdus, pastaruoju atveju kokybė šoktelėjo aukštyn iki dviejų klasių. Civilizuotos užsienio šalys nustato kokybę tik išdžiovintam grūdui, pas mus kokybė ir pajamos nubyra su šiukšlėmis, įteisinta neteisyb

Ūkininkas Albertas Šlapelis šiam darbymečiui įsigijo naują kombainą „Claas“, dabar darbai sparčiau juda, tik reikia giedros.

ė“, – įsitikinęs Kupiškio ūkininkų sąjungos lyderis.

Taigi reikia ūkininkams savų džiovyklų. Kupiškėnas A. Šlapelis sakė, kad kitais metais jau numatyta tokia ūkio investicija, reikia kaupti lėšas. Kad sukauptum, reikia nuimti ir pelningai parduoti derlių.

To siekia ir dabar prie elevatorių stoviniuojantieji, tie, kurie turi mažus sandėlius ar visai jų neturi. Kurie mažiau žemės dirba, po kelias dešimtis ar kelis šimtus hektarų javų augina. Derliaus supirkėjai dėl jų dėmesio, atrodo, šiemet stipriai varžosi…

Ketvirtadienį vakarop pasižvalgius Kupiškio pakraštyje, kur įsikūrusios trys derlių superkančios bendrovės ir pastaruoju metu rikiuojasi grūdų vežėjų eilės, prie kelių sklandė linksmesnės nuotaikos.

„Jeigu dar kiek šiluma, saulė ir vėjelis nesitrauktų, užbaigsim kulti, ne didžiažemiai čia stovim. Derlius visai neblogas, gerai byra. Ir drėgmė per šias dienas nuo 20 proc. sumažėjo iki normos, 14 proc. Palaukti kelias valandas tenka, vakare vėlai atvažiavus, kartais ir iki ryto. Bet niekis. Belaukiantiems eilutėje pasiūlo atsigerti vandens ar kavos“, – pasakojo būrin suėję vyrai.

„Nakčiai pasiliekantiesiems galėtų ir brendžio prie kavos duoti“, – dar pašmaikštavo kažkuris.

Nuėjusi iki supirkėjų būstinės, sulaukiau pakvietimo atsigaivinti vandeniu ar kavos iš automato išgerti, šį sezoną tokią dovaną kai kurie derliaus supirkėjai siūlo. Patys ūkininkai, sulaukę savo eilės, išpylę grūdus ir gavę laboratorijos pažymas, nebegaišo, skubinosi kuo greičiau namo, sakė jau anksčiau spėję atsigaivinti.

Derliaus, kaip praneša duomenis renkantys seniūnijų specialistai, iš viso šiame regione tenuimta apie 30 ar 40 proc., taigi iki darbymečio pabaigos dar toloka.

Autorės nuotraukos