Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

2024/07/03


2024 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki liepos 1 d. Tačiau nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) galėjo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas, pildyti paraiškų duomenis, skelbia Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC).

Numatyta žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia buvo nukelta dviem savaitėmis vėliau – nuo gegužės 2 d., nes nebuvo gautas Europos Komisijos formalus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimo patvirtinimas.

Strateginio plano keitimai buvo atlikti siekiant palankesnių sąlygų ūkininkams. Vienas jų – susijęs su daugiamečių pievų ir ganyklų referencinio dydžio perskaičiavimu.

Pareiškėjai, kurie laukų negalėjo deklaruoti dėl to, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (NŽT) nebuvo panaikinusi laikinų leidimų naudotis valstybine žeme, nors jau yra registruota ilgalaikė valstybinės žemės nuoma, paraiškos duomenis gali keisti PPIS dar 10 kalendorinių dienų po deklaravimo pabaigos (po liepos 1 d.) ir apie tokius pakeitimus turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

Paraiškos dar gali būti pateiktos nuo 2024 m. liepos 2 d. iki spalio 1 d., kai vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės (paramos gavėjo mirtis, ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas ir kt.).

Pareiškėjai, pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui, iki kitų metų kovo 1 d. gali patys arba seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą pataisyti einamaisiais metais patvirtintoje paraiškoje esančias akivaizdžias klaidas, kurias, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažino NMA, arba deklaruoti pagal ekologinę gamybą sertifikuojamus laukus.

Taip pat Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pareiškėjai nuo einamųjų metų pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpio pabaigos iki rugsėjo 15 d. gali atsisakyti paramos už lauką arba keisti Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą.

Paraiškų teikimo sunkumai ir iššūkiai

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė ūkininkai ir savivaldybių darbuotojai paraiškų teikimo metu, – tai valstybinės žemės deklaravimas ir 4 Geros agrarinės būklės reikalavimo („Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“) įgyvendinimas, paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų (pagriovių) deklaravimas.

Valstybinės žemės plotai, esantys miestų ir miestelių teritorijose ir kurie iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo naudojami pagal NŽT išduotą leidimą laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, nuo 2024 m. galėjo būti deklaruojami tik turint naujo patikėtinio – savivaldybės – sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais patvirtinančius rašytinius dokumentus. Todėl ūkininkai turėjo papildomai kreiptis į savivaldybes, kad gautų sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais patvirtinančius rašytinius dokumentus ir išduoto dokumento numerį galėtų įvesti į PPIS deklaruojamo lauko informacijos lentelę.

Taip pat buvo susiduriama su sunkumais ir trukdžiais deklaruojant valstybinės žemės plotus, kuriems išduotas NŽT laikinas leidimas vienam asmeniui, o ilgalaikės valstybinės žemės nuoma sudaryta ir VĮ Registrų centre registruota kito asmens vardu. Tokiais atvejais NŽT turėjo patikslinti laikinų leidimų naudotis valstybine žeme grafinius duomenis ir perduoti juos valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui (ŽŪDC). ŽŪDC darbuotojai gautus duomenis sutvarkydavo, įkeldavo į PPIS ir apie tai informuodavo pareiškėjus, kad jie pagal ilgalaikės nuomos sutartį valdomus valstybinės žemės plotus jau gali deklaruoti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, apraše (4 GAAB standartas „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“) nustatyta, kad paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas. Ūkininkai ir savivaldybių darbuotojai susidūrė su iššūkiais, įbraižydami pagriovius prie deklaruojamų laukų, kurie ribojasi su melioracijos grioviais (išskyrus ekologinius laukus). Jiems kilo daug klausimų, kokiais atvejais reikia braižyti pagriovį, kaip jį identifikuoti, kokius braižymo įrankius naudoti, kokiais kodais deklaruoti.

Paraiškų priėmimo rezultatai

Šiemet iš viso buvo pateikta 112 960 paraiškų, deklaruotas 10 188,92 ha didesnis plotas nei 2023 m., t. y. iš viso deklaruota 2 914 264 ha.

Didžioji paraiškų dalis (106,9 tūkst.) pateikta su savivaldybių darbuotojų pagalba.

Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti Kėdainių r. (109 256,93 ha), Panevėžio r. (108 401,28 ha), Raseinių r. (99 315,13 ha), Šakių r. (97 348,86 ha), Radviliškio r. (95 981,11 ha), o daugiausia paraiškų pateikta Šilalės r. (4 634 vnt.), Alytaus r. (4 348 vnt.), Šilutės r. (4 072 vnt.), Raseinių r. (3 717 vnt.), Kelmės r. (3 751 vnt.) savivaldybėse.

2024 m. daugiausia deklaruota žieminių kviečių – 729 016,96 ha, žieminių rapsų – 325 318,16 ha, vasarinių miežių – 12 6961,8 ha, vasarinių kviečių plotų – 12 4450,88 ha.

Daugiamečių pievų buvo deklaruota 537 603,67 ha plotas, kurį deklaravo 81 835 pareiškėjai.

Kraštovaizdžio elementus iš viso deklaravo 26 804 pareiškėjai, bendras jų deklaruotas plotas – 130 10,97 ha.

Detalesnė paraiškų teikimo informacija rengiama.

 

ŽŪDC informacija

123rf nuotr.

Dalintis