Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +9,1 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024

Biodegalų ateitį ES gaubia rūkas

2023/12/14


Europos Audito Rūmai gruodžio 13 d. paskelbę specialiąją ataskaitą „ES parama tvariems biodegalams transporto sektoriuje. Neaiški perspektyva“. Pasigendama ilgalaikės perspektyvos, tai turėjo įtakos investicijų saugumui ir tvarumui, pažangiųjų degalų diegimą stabdo lenktynės dėl biomasės ir didelės sąnaudos.

Biodegalai laikomi iškastinio kuro alternatyva. Juos naudojant siekiama padėti sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje ir padidinti ES tiekimo saugumą. 2014–2020 m. laikotarpiu mokslinių tyrimų projektams ir biodegalų naudojimo skatinimui skirta apie 430 milijonų eurų ES lėšų. Tačiau perėjimas nuo pradinių laboratorinių tyrimų prie gamybos etapo gali užtrukti bent dešimtmetį. Be to, ES biodegalų politika, teisės aktai ir prioritetai dažnai keitėsi, todėl sektorius tapo mažiau patrauklus ir tai daro poveikį investuotojų sprendimams.

„Biodegalais siekiama prisidėti prie ES poveikio klimatui neutralumo tikslų ir didinti jos energetinį savarankiškumą. Tačiau įgyvendindama dabartinę biodegalų politiką, ES iriasi į priekį be žemėlapio ir rizikuoja nepasiekti savo kelionės tikslo“, – teigė auditui vadovavęs Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis.

ES auditoriai ypač atkreipia dėmesį į tai, kad nėra aiškių veiksmų gairių. Pavyzdys gali būti aviacijos sritis. Šį sektorių sunku elektrifikuoti, todėl pažangieji biodegalai galėtų būti geras būdas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. 2023 m. priimtame naujajame iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ teisės akte reikalaujama, kad tvarių aviacinių degalų (SAF), įskaitant biodegalus, lygis 2030 m. pasiektų 6 proc., t. y. apie 2,76 milijono tonų naftos ekvivalento. Tačiau esamais ES gamybos pajėgumais vargu ar įmanoma pasiekti dešimtadalį šio kiekio. Skirtingai nei JAV, ES lygmeniu vis dar nėra veiksmų gairių, kaip paspartinti gamybą. Biodegalų ateitis kelių transporto sektoriuje taip pat labai neaiški. Didelis dėmesys elektriniams automobiliams ir planuojamas naujų benzininių ir dyzelinių automobilių naudojimo nutraukimas iki 2035 m. galėtų reikšti, kad ES kelių transporto sektoriuje biodegalai neturi didelės ateities.

  • ES skyrė 430 milijonų eurų, daugiausia moksliniams tyrimams, tačiau pažangiųjų biodegalų diegimas trunka ilgiau, nei tikėtasi.
  • ES biodegalų politikai trūksta ilgalaikės perspektyvos.
  • Biodegalai vis dar nėra konkurencingi ir ne visada ekologiški, o gamyba yra ribota dėl biomasės prieinamumo problemų.

ES auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į tris pagrindines problemas, su kuriomis praktiškai susiduriama naudojant biodegalus: tvarumas, biomasės prieinamumas ir sąnaudos.

Biodegalų nauda aplinkai dažnai pervertinama. Pavyzdžiui, biodegalai iš žaliavų, kurioms auginti reikalinga žemė (o tai gali lemti miškų naikinimą), gali neigiamai paveikti biologinę įvairovę, dirvožemį ir vandenį. Neišvengiamai kyla etinių klausimų dėl degalų ir maisto prioritetų santykio.

Be to, biomasės prieinamumas riboja biodegalų diegimą. Europos Komisija tikėjosi, kad biodegalai padidins energetinę nepriklausomybę. Tačiau iš tikrųjų dėl kelerius metus iš eilės didėjančios biomasės paklausos smarkiai padidėjo priklausomybė nuo trečiųjų valstybių (pavyzdžiui, panaudoto kepimo aliejaus importas iš Kinijos, Jungtinės Karalystės, Malaizijos ir Indonezijos). Biodegalų sektorius konkuruoja su kitais žaliavų sektoriais, visų pirma su maisto sektoriumi, taip pat su kosmetikos, vaistų ir bioplastikų sektoriais.

Galiausiai, kadangi biodegalai yra brangesni už iškastinį kurą, jie dar nėra ekonomiškai perspektyvūs. Šiuo metu apyvartiniai taršos leidimai yra pigesni už išmetamo CO2 kiekio mažinimą naudojant biodegalus, kuriems ne visada palanki ES šalių fiskalinė politika.

Visa tai reiškia, kad pažangieji biodegalai diegiami lėčiau, nei tikėtasi. Kaip reikalaujama, visos ES šalys degalų tiekėjams nustatė įpareigojimus užtikrinti, kad iki 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose sudarytų bent 10 proc., o iki 2030 m. – 14 proc. visuose transporto sektoriuose. Tačiau 2020 m. dauguma ES šalių, įskaitant Graikiją, Lenkiją, Rumuniją, Prancūziją ir Ispaniją, nepasiekė savo tikslų.

Naujausioje ES atsinaujinančių išteklių energijos direktyvoje biodegalai apibrėžiami kaip „transportui skirti iš biomasės pagaminti skystieji degalai“ ir turi atitikti tam tikrus tvarumo kriterijus. 2021 m. dauguma ES suvartojamų biodegalų (daugiausia etanolis ir biodyzelinas) buvo pagaminti iš žemės ūkio kultūrų.

 

ŪP portalas su Europos Audito Rūmais

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Radviliškio rajone statys „Agrokoncerno“ fermų kompleksą – darbų vertė 52,6 mln. eurų

Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, statys modernų 52,6 mln. eurų vertės „Agrokoncerno grupės“ karvių fermų kompleksą. 53 ha ploto sklype plėtojamas kom...
2024/04/25

Vidmantas Janulevičius. Kad Rusija mūsų nepultų

Savaitgalį džiaugėmės, kad JAV Atstovų Rūmai pritarė milijardinei paramai Rusijos užpultai Ukrainai. Nepaprastai svarbus momentas Ukrainai. Ir nors skeptikai vis tiek kabinėjasi prie paramos teikimo formos, bet ne skeptikai galų gale priima pasaul...
2024/04/25

Minint Vaistinių augalų sektoriaus šimtmetį, atidaryta paroda VDU Botanikos sodo parke

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius šiemet švenčia savo šimtąsias metines. Minint šią progą, sodo parkas pasipuošė istorinių nuotraukų ir dokumentų paroda, kurioje peržvelg...
2024/04/25

Darbštūs žemaičiai po išbandymų nepasidavė

Šilalės r. Burkėnų k. ūkininkaujančių Loretos ir Vytauto Šacauskų ūkininkavimo patirtį bene geriausiai apibūdintų žinomas posakis – kai užsidaro durys, atsiveria langas. Susidūrę su sunkumais, užsispyrę darbštūs žemaičia...
2024/04/25

Panevėžio veterinarijos tarnybai gresia pardavimas

Panevėžys (JP.lt). Pažagieniuose ruošiamasi parduoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Panevėžio departamento patalpas. Bus pardavinėjami keli pastatai. Kol kas aukcionas nepaskelbtas, bet VMVT Panevėžio departamento darbu...
2024/04/25

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro balandžio 22 d. įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
2024/04/25

Europos Parlamentas supaprastino žemės ūkio politikos reikalavimus

Trečiadienį europarlamentarai patikslino ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios sumažina administracinę naštą žemdirbiams ir leidžia lanksčiau taikyti taisykles.
2024/04/25

Topinambų gumbai rūgsta stiklainiuose, o lapai džiūsta arbatėlėms

Iš tiesų džiugu, kai atsiranda į užsienio šalis išvykusių ir ten ilgokai gyvenančių lietuvių, kurie prisipažįsta: „Kai gyvenau Lietuvoje, skaičiau „Ūkininko patarėją“. Viena iš jų – Austrijoje, T...