Ashburn +15,2 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023
Ashburn +15,2 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023


Dainius ŠEPETYS
ŪP korespondentas
 

Lietuvos miškai: kaip sugrūsti juos į GAR rėmus?

2023/07/23


Europos Parlamentui patvirtinus eurokomisaro Virginijaus Sinkevičiaus inicijuotą Gamtos atkūrimo reglamentą (GAR), kuriuo bus siekiama didinti biologinę ekosistemų įvairovę ir padidinti nevienodo amžiaus miškų dalį, „Ūkininko patarėjas“ aiškinosi, kokiais būdais tai būtų daroma ir kokių pokyčių mūsų giriose galima tikėtis.

Galimybės – ribotos

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius redakcijai sakė, kad kiekviena Europos Sąjungos šalis GAR įgyvendinti turės parengti nacionalinius teisės aktus, kuriuose bus numatyta, kokiomis priemonėmis, kokia apimtimi ir kaip turėtų būti įgyvendinama nuostata dėl įvairiaamžių medynų ploto miškuose didinimo. „Jau dabar yra diskutuojama dėl teisės aktų pakeitimų, kuriais numatomos priemonės, lemsiančios nevienodo amžiaus medynų ploto dalies didėjimą“, – kalbėjo A. Kasperavičius.

Pasirodo, Lietuvoje vienaamžių medynų dalis yra didžiausia (61 proc.), o įvairiaamžių (trijų ar daugiau kartų) medynų tėra 6 proc. „Prielaidų tipingiems įvairiaamžiams medynams formuotis turime nedaug, nes nėra daug medžių rūšių, kurios augtų antrame arde, jau nekalbant apie trečią ar ketvirtą ardus“, – aiškino specialistas, pabrėždamas, kad faktiškai turime tik vieną tik-
rai unksminę medžių rūšį – eglę (medynuose dažniausiai skiriami du ardai: pirmasis (vyraujantis, viršutinis) ardas – vyrauja pagrindiniai aukščiausi medžiai. Antrasis ardas (žemutinis) – tai žemiau pirmojo ardo augantys medžiai. Paprastai antrajame arde auga ūksmę pakenčiantys ir jauname amžiuje lėčiau augančių rūšių medžiai – aut. past.).

Dar viena ūksminių medžių rūšis – liepa, bet jos ūkinė vertė maža. Prie ūksminių medžių dar galima pridėti ir skroblą, buką (savaime auga Šilutės, Jurbarko apylinkėse), skirpstą, guobą (šie kenčia nuo ligų), priskirtinas ir klevas bei dar kelios rūšys. Bet realiausias pretendentas į įvairiaamžių medynų formavimą – eglė.

Vienodo amžiaus medynai – produktyvesni

Lietuvoje grynų medynų, t. y. tokių, kur vyraujanti medžių rūšis sudaro daugiau kaip 85 proc. medyno tūrio, yra apie 27 proc. Mišrūs, su antru ardu medynai sudaro 25 proc., o daugiausia yra mišrių vienaardžių medynų – 48 proc. „Reikšmingas grynų medynų kiekis nulemtas pakankamai didelio neturtingų augaviečių ploto, ypač Dzūkijoje, kur paprastai vyrauja gryni pušynai“,– aiškino A. Kasperavičius .

Pasak specialisto, įvairiaamžiai medynai savo produktyvumu ir anglies absorbcija negali prilygti vienaamžiams. Taip yra dėl šių priežasčių: vienaamžiai medynai trumpiausiu laiku suformuoja ištisinę medžių lajų dangą, užtikrindami intensyviausią fotosintezę ir aukštą produktyvumą. Tokiuose medynuose palyginti nesudėtingai galima reguliuoti tarprūšinius medžių, esančių vienoje lajų plokštumoje, santykius ugdomųjų kirtimų būdu.

Tipiškuose įvairiaamžiuose medynuose medžių lajos išsidėsto keliose plokštumose (arduose), kur jų tarpusavio santykiai ir jų reguliavimas yra žymiai sudėtingesni. „Priklausomai nuo kartų skaičiaus, susidarys gerokai ilgesnis mažai produktyvus laikotarpis, reikalingas skirtingų kartų medžių lajų ištisinei dangai skirtingose plokštumose susiformuoti“, – medynų auginimo procesus komentavo VMT direktoriaus pavaduotojas. Anot jo, čia bus patiriami laiko nuostoliai, kol atskirų ardų ar grupių medžiai išsprendžia tarpusavio konkurencinius santykius ardo ar medžių grupės viduje. Tokie medynų formavimosi ypatumai gali nulemti visu trečdaliu mažesnį įvairiaamžių medynų produktyvumą, palyginti su vienaamžiais medynais.

Avantiūra, kuri padidins medienos kainas

„Turime įvertinti ir tai, kad Lietuvos sąlygomis neturime pakankamai medžių rūšių, galinčių produktyviai augti kitų medžių polajyje, ypač mažesnio našumo augavietėse“, – kalbėjo A. Kasperavičius, akcentuodamas, kad, nepaisant praktikoje taikomų atrankinių kirtimų, Lietuvoje nėra tipiškų įvairiaamžių etaloninių medynų.

Pasak pašnekovo, čia pavyzdžiu neturėtume imti Vakarų Europos, kur yra įvairiaamžių medynų, bet ten auga bukai, kėniai, pocūgės su palyginti vienoda auginimo trukme bei gerai prisitaikantys prie įvairaus laipsnio šviesos nepritekliaus. Kad būtų išvengta klaidų, siūloma patvirtinti ilgalaikę mokslinių tyrimų programą ir organizuoti tyrimus, siekiant atrankiniais kirtimais formuoti įvairiaamžius medynus.

Pasiteiravome, kaip nevienodo amžiaus miškų auginimas paveiks medienos kainą, ir sužinojome, kad įvairiaamžio medyno auginimas yra sudėtingesnis, reikalaujantis žymiai aukštesnės kvalifikacijos specialistų, turinčių didesnę patirtį. Tačiau tokio medyno našumas (išaugintas medienos tūris ploto vienete per laiko tarpą, sukauptas CO2 kiekis ir pan.) ir medžių prieaugis yra mažesni nei vienaamžių medynų auginimo atveju. Taigi, šios aplinkybės lems aukštesnę medienos, išaugintos ivairiaamžiame medyne, savikainą ir galų gale produkcijos kainą (jei įvairiaamžių medynų auginimas nebūtų valstybės remiamas).

Albertas Kasperavičius teigė, jog tam, kad būtų išvengta klaidų, reikia patvirtinti ilgalaikę mokslinių tyrimų programą, siekiant atrankiniais kirtimais formuoti įvairiaamžius medynus.

Miške procesai trunka šimtmečius

Lietuvos miškų savininkų asociacijos (LMSA) vadovas Algis Gaižutis, komentuodamas redakcijai šią situaciją, juokaudamas retoriškai klausė: „Kiek anksčiau iš lyg ir patikimų šaltinių buvo pasirodžiusi informacija, kad vieno kėkšto nauda vienam hektarui miško yra vertinama 8 tūkst. eurų, tai ar galima tuo patikėti?“ Pasak pašnekovo, noras atkurti tai, kas buvo prieš 100 metų, yra toks pat, kaip kad dabar senutė pareikštų, jog ji vėl nori būti mergaite.

„Daugiau medžių rūšių, didesnio miškų atsparumo negandoms, žinoma, reikia, kaip ir sveikos ekosistemos yra labai sveikintinas dalykas, tačiau reglamente pateikiami įgyvendinimo būdai – grynas absurdas“, – kalbėjo LMSA vadovas, teigdamas, kad iki vykdymo tokie planai neprieis. Anot jo, žemės ūkyje galima vienus metus sėti rapsus, kitus – kviečius, trečius – dar ką nors, o miške taip padaryti neįmanoma, nes čia viskas užtrunka dešimtmečius ar šimtmečius.

Algis Gaižutis griežtai sukritikavo GAR projektą.

„Matyčiau tokį atkūrimą tik degradavusiose žemėse, ir tai reikia viską detaliai įvertinti, apskaičiuoti, kokio dydžio kompensacijos turės tekti žemių savininkams už atimtą teisę naudotis savo turtu, nes čia, kaip ir žemės ūkyje – jei dirbamą lauką paversime šlapyne, juo naudotis nebebus galimybių“, – savo pastebėjimus dėstė A. Gaižutis, pridurdamas, kad, matyt, nenorima visko paversti pūvančia aplinka ir balansas privalo išlikti.

Darant prielaidą, kas būtų jeigu būtų, pašnekovo klausėme, o kaip gamtos atkūrimas paveiktų medienos kainas? „Medienos kaina priklausys nuo apribojimų ir reikalavimų“, – sakė A. Gaižutis, primindamas, kad kiekviena veikla, kuri reikalauja papildomų kaštų, didina galutinę produkcijos kainą.

 

Algio GAIŽUČIO, Valstybinės miškų tarnybos ir redakcijos  nuotraukos

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/02

Žemdirbys ar žemsaugys?

Nuo žemės ūkio iki kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių – taip keičiasi rajonų savivaldybių administracijų padalinių, kurie padeda įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros srityse, pavadinimai. Iš jų t...
2023/10/02

Angelai sargai su šaulio uniforma

Tiek tarpukariu, tiek atgavus nepriklausomybę Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) šauliai talkino įvairioms valstybės institucijoms, tarp jų – ir policijai. Vis dėlto tai, kas vyksta Vilniuje – unikalu: jau bene de&scar...
2023/10/02

Didiesiems prekybininkams atsisakius rusiškų trąšų jos vis dar keliauja į Lietuvą

Nepaisant Rusijos pradėto karo Ukrainoje ir Lietuvos draudimo vežti baltarusiškas kalio trąšas, kai kurios Lietuvos įmonės vis dar importuoja tūkstančius tonų rusiškų trąšų – joms Europos Sąjungos (ES) sankcijos t...
2023/10/02

„Žemaitijos pienas“: grynasis pelningumas didėjo sumažinus veiklos sąnaudas

AB „Žemaitijos pienas“ per Vilniaus vertybinių popierių biržą pranešė šių metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatus. Sumažinus gamybos sąnaudas, padidėjo grynasis pelningumas. Pelnas viršijo 7 mln. eurų ir buvo &sca...
2023/10/02

Vijoklinės pupelės – margos it putpelių kiaušinukai

Kaunietė Vilija Bacevičienė šį rugsėjį galėjo džiaugtis gražiu vijoklinių margaspalvių pupelių ‘Borlotto Lingua di Fuoco 2’ derliumi, subrandintu Dzūkijoje. Nors šių pupelių vegetacijos periodas ilgokas, pastaroji vasara ...
2023/10/02

ES ir Japonija: dar 42 abiejų šalių saugomos geografinės nuorodos

Pagal ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą abi šalys suteikė apsaugą dar 42 geografinėms nuorodoms (GN), tokioms kaip sūris „Raclette de Savoie“, šerio actas „Vinagre de Jerez“ (ES) ar Japonijos ...
2023/10/02

Juridiniai asmenys vėl kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įrengti

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė antrą kvietimų etapą juridiniams asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį jų įrengiamų elektromobilių privačių įkrovimo prieigų išlaidų. Finansavimas skiriamas pagal Energetikos minister...
2023/10/01

Maisto produktų ženklinimas ES: ar vartotojai yra gerai informuoti?

ES taiko pažangią ir sudėtingą maisto produktų ženklinimo sistemą, kuri apima tiek privalomą, tiek neprivalomą informaciją, teiginius apie sveikumą ir tvarumą, taip pat įvairias programas ir logotipus. Europos Audito Rūmai ką tik pradėjo naują aud...
2023/10/01

„East West Agro“ darbuotojams nemokamai skyrė 1,66 proc. įmonės akcijų

Žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos prekybos bendrovė „East West Agro“ su savo darbuotojais sudarė opcionų sutartis, pagal kurias jie nemokamai galės įgyti 1,66 proc. bendrovės akcijų.