Ashburn +9,6 °C Debesuota
Pirmadienis, 4 Kov 2024
Ashburn +9,6 °C Debesuota
Pirmadienis, 4 Kov 2024

Miškų sektoriaus organizacijų atstovai susitiko su aplinkos ministru: situacija kritinė (su AM komentaru)

2024/02/06


Šalies miškų sektorių atstovaujančių organizacijų atstovai vasario 5 d. antrąkart šiais metais susitiko su Aplinkos ministerijos vadovybe. Aptarta susiklosčiusi kritinė situacija, kai dėl Aplinkos ministerijai (AM) pavaldžių įstaigų kaltės jau trečias mėnuo trečdalyje šalies miškų yra sustoję medienos ruošos darbai.

Su AM vadovybe susitiko Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA), Lietuvos miškų ūkio rūmų, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“, Medienos perdirbimo asociacijos ir Miško darbų rangovų asociacijos atstovai. Pokalbyje dalyvavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas, viceministras Kęstutis Šetkus, AM Gamtos apsaugos politinės grupės vadovas Algirdas Klimavičius, Valstybinės miškų tarnybos (VMT) vadovas Saulius Vasiliauskas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė, taip pat ir kiti AM bei pavaldžių institucijų specialistai.

Darbai miškuose blokuojami nuo gruodžio

Ankstesniame, sausio 22 d. susitikime aplinkos ministras Simonas Gentvilas Lietuvos miškų sektoriaus organizacijų atstovams pažadėjo, kad per savaitę bus priimti sprendimai, leisiantys atnaujinti darbus miškuose, kurie nuo 2023 m. gruodžio pradžios blokuojami dėl AM pavaldžių institucijų kaltės.

Situacija tapo kritinė, kai VMT ir VSTT staiga visuotinai pradėjo taikyti neparuoštus bei miškų sektoriaus veiklos specifikai nepritaikytus, perteklinius reikalavimus leidimams miškui kirsti miškuose, į kuruos patenka „Natura 2000“ teritorijos.

Dar daugiau, VMT ėmėsi naikinti po 2023-12-06 išduotus leidimus kirsti mišką ir nebeišdavinėti naujų, stabdyti teisėtai pradėtus medžiapjūtės darbus, netvirtinti net daug anksčiau pagal tuo metu galiojančius reikalavimus parengtų vidinių miškotvarkos projektų. Neišduodami leidimai netgi sanitarinams miškų kirtimams. Dėl to sustojo iš anksto suplanuoti darbai trečdalyje šalies miškų (tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose miškuose) šiems darbams pačiu palankiausiu, žiemos, laikotarpiu. Preliminariais vertinimais, dėl to artimiausiu metu sutrikdyta galimybė paruošti ir pateikti rinkai 2–2,5 mln. ktm žaliavinės medienos (įskaitant 1,2 mln. ktm iš valstybinių miškų).

Dėl neapgalvotų valstybės institucijų veiksmų, prasto darbo ir negebėjimo vykdyti savo pareigas, dėl chaotiškų ir neaiškių reikalavimų formuojama palanki terpė korupcijos apraiškoms, iškilo reali grėsmei nepateikti medienos žaliavos pramonei, žlugdomos darbo vietos pramonės įmonėse ir miško ūkio sektoriuose.

AM šiuo metu kuriama miškų ūkinės veiklos poveikio „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo sistema yra akivaizdžiai korupcinio pobūdžio: sprendimai tenkinti ar atmesti prašymą ūkinei veiklai priimami remiantis ne patvirtintais kriterijais, taisyklėmis, teisės aktais, o asmenine ir subjektyvia atskirų tarnautojų nuomone.

Chaoso kaina

Jau trečią mėnesį užsitęsusios prastovos gresia ženkliu darbo vietų sumažėjimu, įmonių uždarymu ir pajamų į valstybės biudžetą sumažėjimu. Ypač sudėtinga situacija privačiame miškų ūkyje, kur nemažoje dalyje valdų nustatytos „NATURA 2000“ teritorijos, o savininkai neturi kitokių miškų, kad galėtų perorientuoti veiklą ir gauti pajamų būtinosioms išlaidoms padengti (darbuotojams, specializuotai technikai išlaikyti, bankų paskoloms išsimokėti).

Tiktai beveik po 2 mėnesių besitęsiančio chaoso, 2024-01-25 VMT paskelbė, kad leidimai kirsti mišką, išduoti iki 2023-12-06, nebus naikinami.

Tačiau pradžioje VMT ėmėsi naikinti po 2023-12-06 išduotus leidimus kirsti mišką ir nebeišduoti naujų, stabdyti pradėtus medžiapjūtės darbus, netvirtinti net daug anksčiau pateiktų miškotvarkos projektų.

Teisme jau pradėtos administracinės bylos

Pagal privačių miškų savininkų skundus teisme pradėtos administracinės bylos dėl VMT sprendimų panaikinti išduotus leidimus kirsti mišką „NATURA 2000“ teritorijose arba jų artimoje aplinkoje.

Pradėti ir teisiniai procesai Lietuvos administracinių ginčų komisijoje dėl VMT sprendimų atsisakyti išduoti leidimus kirsti mišką „NATURA 2000“ teritorijose arba jų artimoje aplinkoje.

Bylose bus vertinama, ar VMT, prieš išduodama leidimus, teisėtai reikalauja papildomai kreiptis į VSTT ir gauti išvadą dėl poveikio aplinkai reikšmingumo vertinimo. VMT galimai ėmėsi įstatymų leidėjo funkcijų, t. y. nesant teisės aktų pakeitimų bei nustatytų procedūrų, ėmė naikinti (arba iš viso atsisakyti išduoti) leidimus.

 

Šaltinis: LMSA (forest.lt)

Asociatyvi 123rf nuotr.

 

S. Gentvilas: Aplinkos ministerija priims sprendimus, kurie leis greičiau atnaujinti darbus miškuose

Miškų sektoriaus atstovų susitikimas AM

„Priimtas sprendimas tobulinti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą, planuojant ūkinę veiklą, kad ji vyktų optimaliau, būtų išvengta besidubliuojančių procesų“, – po susitikimo pažymėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. – Šiomis dienomis bus išleistas derinimui įsakymas dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos aprašo pakeitimų, numatantis sklandesnį procesą.“

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimuose bus aiškiai apibrėžiami atvejai, kada kartu su prašymu išduoti leidimą per ALIS informacinę sistemą bus privaloma pateikti ir užpildytą Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą.

Reikšmingumo įvertinti nebus privaloma, kai numatoma vykdyti mažareikšmius kirtimus, kuriems neprivaloma gauti leidimo miškui kirsti, pvz., jaunuolyno ugdymo ir retinimo miško kirtimus, vykdant sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės ir eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais (t. y. skubūs kirtimai, kurių tikslas – išsaugoti miškus). Taip siekiama dėmesį koncentruoti į svarbiausius ūkinės veiklos miškuose atvejus.

Reikšmingumo įvertinimas nebus privalomas ir kai numatoma vykdyti specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus Europos Bendrijos svarbos saugomų rūšių ir natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti, atkurti (t.y. kirtimai, būtini „Natura 2000“ būklei pagerinti). Arba kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis nebus reikšmingas.

Aprašo pakeitimuose numatyta, kad nustačius, jog miško kirtimas gali turėti reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijai, privaloma parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūros išvadą, kad ūkinė veikla yra leidžiama.

Pakeitimais bus vengiama procesų dubliavimosi, kurie reikalauja papildomo laiko ir eikvoja derinančių institucijų išteklius. Valstybinei miškų tarnybai pavedama užtikrinti, kad suplanuotais miško kirtimais nebus pakenkta kitoms, ne Europos Bendrijos svarbos saugomoms rūšims, ir dėl to nebus papildomai kreipiamasi į saugomų teritorijų direkcijas motyvuotų išvadų, o minėta tarnyba, naudojamasi informacinių sistemų duomenimis apie saugomų rūšių radavietes, savarankiškai priims sprendimą.

Šiais pakeitimas atliepiamas miškų sektoriaus atstovų keltas nuogąstavimas, kad po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. gruodžio 6 d. nutarties (joje konstatuota, kad prieš tvirtinant miškotvarkos projektus ir išduodant leidimams kirsti mišką, pagal kuriuos planuojama arba vykdoma miškų ūkio veikla gali padaryti poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti gautos šio poveikio reikšmingumo išvados iš atsakingų saugomų teritorijų institucijų) sustojo suplanuoti darbai maždaug trečdalyje šalies miškų ir kaip situaciją išjudinti.

Pasak miško savininkų, miško darbų rangovų, kai kuriais atvejais poveikio reikšmingumo vertinimas užtrunka pusantro mėnesio, reikalaujama pakartotinių derinimų, dėl to leidimų kirsti mišką išdavimas užstrigęs. Pagal galiojančius teisės aktus, iki kovo 15 d. medienos ruošos darbai kai kuriose saugomose teritorijose turės būti baigti. Taip pat buvo keliamas klausimas, kaip bus kompensuojami dėl to patiriami nuostoliai.

Susitikime aplinkos ministras S. Gentvilas akcentavo, kad nesant pakankamo teisinio pagrindo nebus naikinami leidimai kirsti mišką, išduoti kitiems subjektams iki 2023 m. gruodžio 6 d., kai Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė nutartį dėl Valstybinių miškų urėdijos vieno regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimo atšaukimo dėl to, kad nebuvo įvykdyta įstatymais numatyta poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo pareiga.

Taip pat ministras pristatė, kokie sprendimai jau taikomi optimizuojant miškų ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo procesą.

Pirmiausia, tai ekspertinė pagalba, paspartinanti reikšmingumo vertinimo procesą. Valstybinė miškų tarnyba jau teikia ekspertines konsultacijas dėl poveikio reikšmingumo vertinimo proceso telefonu +370 670 06211 ir elektroniniu paštu klausimai.mups@amvmt.lt.

Valstybinė miškų tarnyba kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba parengė planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą ir detalias rekomendacijas, kaip ją pildyti.

Valstybinės miškų tarnybos puslapyje nuo praėjusios savaitės kasdien atnaujinama poveikio reikšmingumo išvadų ir išduotų leidimų ūkinei veiklai privačiuose miškuose „Natura 2000“ teritorijose statistika. Skelbiami duomenys, kiek gauta prašymų pateikti poveikio reikšmingumo išvadą (miško kirtimams, vidinės miškotvarkos, miško įveisimo projektams), kiek grąžinta tikslinti, kiek išduota išvadų, kiek atvejų nustatytas galimas reikšmingas poveikis.

Be to, prašymai dėl reikšmingumo išvadų ir išvados gali būti teikiami elektroniniu būdu – per ALIS, užtikrinant „vieno langelio“ principą. Gamtinė informacija bus pateikiama ALIS sistemoje ir jos pareiškėjui pildyti nereikės.

Aplinkos ministerija nuo praėjusių metų pabaigos organizuoja reguliarius susitikimus su miškų savininkais ir kitomis sektoriaus atstovus vienijančiomis organizacijomis, siekdama bendromis jėgomis rasti kokybiškus sprendimus, kurie leistų judėti į priekį sprendžiant iškilusias problemas. Pirmasis susitikimas įvyko 2023 m. gruodžio 21 d.

 

AM informacija

Dalintis
2024/03/04

Vieni protestuoja, kiti – puotauja

Tuo metu, kai viena žemdirbių skėtinė organizacija – Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) – planavo ūkininkų protesto akcijas, kurios dabar vilnija po visą Europą, kita – Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) – ruošėsi dviejų dienų ko...
2024/03/04

Bendruomenės iniciatyva Klaipėdos rajone – pirmieji savarankiško gyvenimo namai

Klaipėdos rajone duris atveria pirmieji savarankiško gyvenimo namai. Savivaldybė jau pasirašė akreditavimo sutartį su kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“, o apgyvendinimo paslaugas pirmieji klientai čia galės gauti ...
2024/03/03

Ūkininkas V. Genys: „Turiu toliau nešti agronominę žinią“

Ukmergės krašto ūkininko Valentino Genio sėkmės paslaptis – geras derlius be plūgo ir sintetinių trąšų. Agronomo diplomą turintis žemdirbys jau 18 metų žemę dirba ekologiškai ir neįsivaizduoja kitokios ūkininkavimo krypt...
2024/03/03

Pardavęs karves braukė ašaras

Skauda širdis visiems, tik valdininkams neįdomu, kodėl nyksta pieno ūkiai. „Lietuvoje išnyks ūkiai, kuriuose yra iki 100 melžiamų karvių“, – spėja Kupiškio r. Šimonių seniūnijos Pelyšių kaimo...
2024/03/03

Prasideda sulos leidimo sezonas: ką svarbu žinoti?

Pavasarį atšilus orams, kai sulos mėgėjai pradeda leisti pirmąją sulą, Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pataria, kaip tai daryti tinkamai tiek nuosavame miške, tiek valstybei priklausančioje žemėje.  
2024/03/03

„INVL Baltic Farmland“ pelnas pernai išaugo 34 proc. iki 2,64 mln. eurų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audituotas grynasis pelnas 2023 metais siekė 2,64 mln. eurų – 34 proc. daugiau nei 2022 metais.
2024/03/03

Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos vairą perima A. Kulevičius

Kovo 1-ąją įvyko Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Rajono žemdirbiai išsirinko naujos sudėties tarybą ir pirmininką.
2024/03/03

Anestezija – tik gilus miegas ar sudėtinga medicininė procedūra?

Anestezija – tai dirbtinai sukelta būsena, kurios metu pacientui nepatiriant skausmo ar kitų nemalonių jutimų galima atlikti diagnostinius ar gydomuosius veiksmus. Pacientams dažnai kyla klausimų, kaip viskas vyksta, ar tai saugu, ar jie pra...
2024/03/03

Europos Komisija pagaliau imasi veiksmų: keis vilkų apsaugos statusą

Pastaruosius porą metų Europos Sąjungos (ES) valstybės narės garsiai nerimauja dėl vilkų ir kitų stambiųjų plėšrūnų – lokių ir lūšių – populiacijos gausėjimo. Dėl šios tendencijos kyla grėsmė taikiam sambūviui, nes...