Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Valstybės pagalba žemės ūkiui: Komisija siūlys pokyčius

2024/06/07


Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, ragindama visas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas dėl siūlomų tikslinių taisyklių pakeitimų, susijusių su mažomis valstybės pagalbos sumomis žemės ūkio sektoriui (Žemės ūkio de minimis reglamento). Konsultacija vyks iki liepos 21 d.

Pagal Žemės ūkio de minimis reglamentą valstybės pagalbos kontrolė netaikoma mažoms sumoms, nes manoma, kad pagalba mažomis sumomis neturi poveikio konkurencijai ir prekybai bendrojoje rinkoje. Šiuo metu valstybės narės gali skirti iki 20 000 EUR paramą žemės ūkio sektoriui vienam paramos gavėjui per trejų finansinių metų laikotarpį be išankstinio pranešimo Komisijos patvirtinimui.

Atsižvelgdama į balandžio mėnesio Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl konkurencingo, tvaraus ir atsparaus žemės ūkio sektoriaus svarbos bei didėjantį infliacinį spaudimą žemės ūkio sektoriui ir aukštas žaliavų kainas, Komisija 2024 m. gegužės 2 d., anksčiau nei planuota, pradėjo tikslinę Žemės ūkio de minimis reglamento peržiūrą.

Dabar Komisija siekia gauti grįžtamosios informacijos apie šią ankstyvą reglamento peržiūrą. Padidinus maksimalią de minimis viršutinę ribą vienai įmonei atsižvelgiant į infliaciją, siūlomais pakeitimais būtų išplėstos valstybių narių galimybės teikti paramą ūkininkams paprasčiau, greičiau, tiesiogiai ir veiksmingiau. Be to, siūlomais pakeitimais būtų sumažinta ūkininkams tenkanti administracinė našta.

Daugiau informacijos, įskaitant informaciją apie tai, kaip pateikti nuomonę, rasite čia. Komisija ketina kuo greičiau priimti Žemės ūkio de minimis reglamento pakeitimus.

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Peržiūrime taisykles dėl nedidelių pagalbos sumų žemės ūkio sektoriui, kad padėtume ūkininkams kovoti su infliaciniu spaudimu ir didelėmis žaliavų kainomis. Dėl siūlomų tikslinių pakeitimų valstybėms narėms bus lengviau ir greičiau skirti nedideles pagalbos sumas, padidinant atleidimo nuo mokesčių viršutines ribas. Taip pat siūlome centrinį registrą, kad būtų lengviau kontroliuoti de minimis pagalbą ir sumažinti ūkininkams taikomus ataskaitų teikimo įpareigojimus. Raginame visas suinteresuotąsias šalis pasidalyti savo nuomonėmis."

 

EK informacija

123rf nuotr.

Dalintis