Paneigimas dėl Vytenio Neverdausko garbės ir orumo

Vytenis Neverdauskas.

Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.e2-600-896/2019 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. lapkričio 26 d. nutartimi įsiteisėjus Kauno apygardos teismo sprendimui, nustatyta, kad Vyteniui Neverdauskui UAB „Ūkininko patarėjas“ buvusios vadovybės 2018-02-05 pateikti kaltinimai ir turtinės pretenzijos yra niekiniai.

Cituojamas Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimas:

„Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą ir jų tarpusavio ryšį, sprendžia, kad ieškovo pasirinktas įrodinėjamų nuostolių skaičiavimo metodas ydingas, nepagrįstas, skaičiuojant tokiu metodu neįvertinama dalis išlaidų, nesusijusių su leidiniu „Šeimininkė“, o taip pat neįvertinama dalis pajamų, susijusių su leidiniu „Šeimininkė“, todėl, įvertinus tai, kad ginčo laikotarpiu įmonė dirbo pelningai (l. bylos apyrašas, t. 5, b.l. 306), spręstina, kad ieškovė neįrodė, jog dėl žurnalo „Šeimininkė“ leidybos nenutraukimo įmonei padaryta žala.“

„Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovo autorinis atlyginimas už faktiškai eitas vyriausiojo redaktoriaus pareigas buvo protingas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo teigti, kad tokio dydžio autorinio atlyginimo išmokėjimas sąlygojo žalos atsiradimą ieškovei.“

„Teismas pažymi, kad ieškovė nuostolius dėl leidinio „Šeimininkė“ nenutraukimo įrodinėja remdamasi UAB „Ūkininko patarėjas“ direktoriaus Juliaus Skestenio pasirašyta pažyma, prie kurios nėra pridėti jokie apskaitos dokumentai (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 68-69).“

2018 m. vasario 8 d. laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ (vyr. redaktorius G. Misiukevičius) paskelbtame straipsnyje „Pateiktas ieškinys buvusiam ilgamečiam „Ūkininko patarėjo“ vadovui“ paskleistos šios žinios neatitinka tikrovės ir žeidžia
V. Neverdausko garbę bei orumą:

„Ieškinys prieš šiuo metu didžiausią UAB „Ūkininko patarėjas“ akcininką V. Neverdauską buvo pateiktas po to, kai 2018 10 11 išrinkta naujoji „Ūkininko patarėjo“ valdyba, kuri atšaukė V. Neverdauską iš direktoriaus pareigų, pastebėjo galimai neteisėtus buvusio vadovo veiksmus. Pasikeitus „Ūkininko patarėjo“ valdybai ir direktoriui, buvo pastebėta, kad daugelį metų ši įmonė buvo galimai virtusi asmeninių V. Neverdausko interesų tenkinimo šaltiniu – „Ūkininko patarėjas“ be jokio pagrindo, su buvusio direktoriaus V. Neverdausko parašu, jam išmokėdavo dešimtis tūkstančių eurų už neva atliktus autorinius darbus. Be to, buvo pastebėta, kad nors tam tikri UAB „Ūkininko patarėjas“ leidiniai ilgą laiką (daugiau nei 3 metus) buvo nuostolingi, V. Neverdauskas ne tik tokių leidinių leidybos nenutraukė, tačiau net nesiėmė jokių veiksmų išvengti tokiems nuostoliams. Bendrovė ne tik buvo virtusi asmeninių interesų tenkinimo šaltiniu, tačiau buvo valdoma itin neūkiškai.

Bendrovė iš buvusio vadovo V. Neverdausko teisme tikisi prisiteisti daugiau nei 500 000 Eur vien už nuostolius, padarytus Bendrovei per pastaruosius trejus metus.“

ŪP informacija

 

2021-01-28

Vytenis Neverdauskas