Pirmas žingsnis gausesnio derliaus ir didesnio pelningumo link…

Andrius Lukoševičius, AB „Linas Agro“ technologijų plėtros ir sėklų prekybos vadovas, ragina ūkininkus naudoti daugiau sertifikuotų sėklų, nes jomis apsėti pasėliai būna gerokai derlingesni.

Kiekvieno pasėlio pradžia ir pagrindas yra kokybiškos sėklos. Tačiau dauguma ūkininkų didžiąją pasėlių dalį apsėja savomis, ūkyje ruoštomis sėklomis. Lietuvoje sertifikuotų lauko augalų sėklų naudojimas yra labai žemo lygio ir ši situacija mažai keičiasi jau dešimtmečius. Kodėl?

Lietuvoje sertifikuotomis sėklomis apsėjamas pasėlių plotas yra tik 10-20 proc. Tuo tarpu Europos sąjungoje sertifikuotomis sėklomis vidutiniškai apsėjama 60-70 proc. visų pasėlių ploto. Lietuvos sėklininkystės asociacijos duomenimis, pernai paruoštomis sertifikuotomis javų sėklomis būtų galima apsėti 19 proc. visų šalies pasėlių, nors paprastai šis rodiklis neperlipdavo 15 procentų.

„ES remiamos ūkių modernizavimo programos kardinaliai pakeitė situaciją Lietuvoje. Šiuo metu dauguma verslinių augalininkystės ūkių yra apsirūpinę pažangia technika, talpiais sandėliais. Daugelis žemdirbių įdiegė intensyvias auginimo technologijas, kurios padeda mūsų ūkiams didinti veiklos pelningumą ir  konkurencingumą visos Europos mastu. Tačiau, kodėl modernėjančiuose Lietuvos ūkiuose, kurie daugeliu atžvilgių jau nenusileidžia net stipriausių Europos šalių ūkiams, nedidėja sertifikuotų sėklų naudojimas? Dažniausiai ūkininkai pateikia argumentą, kad sertifikuotos sėklos per brangios. Tačiau visoje Europoje ūkininkaujantys ūkininkai taip pat puikiai moka skaičiuoti. Jiems visiškai suprantama, jog grūdų kaina sudaro tik apie 40 proc. sertifikuotų sėklų kainos. Likusius sėklų gamybos kaštus sudaro sėklinių pasėlių aprobavimas, sėklinės žaliavos valymas, rūšiavimas, sėklų beicavimas, taravimas, sertifikavimas, licencinis mokestis už naujausias veisles, fabriko amortizacija ir šioje veikloje dirbančių žmonių darbo užmokestis, – teigia AB „Linas Agro“ technologijų plėtros ir sėklų prekybos vadovas Andrius Lukoševičius.

Ar verta ūkininkui už visa tai mokėti? „Atsakymas labai paprastas – taip, jei įvertiname sertifikuotų sėklų naudą“, – teigia A. Lukoševičius.

Kokybiškų sertifikuotų sėklų privalumai:

  • sėklos ruošiamos tik iš aukščiausios kokybės grūdų, kurie buvo užauginti pagal specialią technologiją, aprobuotuose, neišgulusiuose pasėliuose;
  • sertifikuotos sėklos ruošiamos tik iš vienodos frakcijos grūdų, todėl pasėliai sudygsta tolygiai, augalai mažiau konkuruoja tarpusavyje;
  • pažangiame sėklų fabrike atliekamas aukštos kokybės sėklos beicavimas, t.y. iki beicavimo atskiriamos įvairios šiukšlės ir priemaišos, prieš beicavimą nusiurbiamos dulkės, beicu sėklos padengiamos naudojant naujausias technologijas ir visada pasirenkamos efektyviausios veikliosios medžiagos;
  • įvairių bandymų rezultatais mokslininkai ne kartą įrodė, kad sertifikuotomis sėklomis apsėtuose pasėliuose derlingumas būna didesnis ne mažiau kaip 15 proc. ir šis derliaus priedas su kaupu atperka didesnes išlaidas sėkloms;
  • ūkininkai kasmet gali pasirinkti perspektyviausias veisles ir aukščiausios kokybės sėklas, nes nėra „pririšti“ prie ūkyje užaugintų grūdų, vertinant tiek augalų veisles, tiek derliaus kokybę.

Lentelė. Sertifikuotų ir ūkyje paruoštų vasarinių kviečių sėklų išlaidos

Sėklų kainos struktūra Ūkyje ruošiamos sėklos, Eur/t Sertifikuotos sėklos, Eur/t
Extra klasės grūdų kaina 155,0
Beicas, beicavimo darbai 45,0
Rūšiavimas, taravimas 15,0
Paruoštų sėklų kaina 215,0 345,0

Sėklų kaštai, Eur/ha

Selekcinis užmokestis 2,6
Išlaidos sėkloms 50,4 76,7
Ekonominis įvertinimas, sėjant ūkyje ruoštas ir sertifikuotas sėklas
Derliaus priedas (15 proc.), kg/ha 0,0 88,0-113,0
Papildomos pajamos, Eur/ha 0,0
Papildomas pelnas, Eur/ha
750,0-900,0
0,0 115,0-140,0

Išvados

  • Išlaidų suma pasėliams apsėti sertifikuotomis kviečių sėklomis yra didesnė tik 26,3 Eur/ha, lyginant su ūkyje ruoštomis sėklomis;
  • Sėjant kokybiškas, antros reprodukcijos (C2) sertifikuotas sėklas, net ir vidutinio derlingumo laukuose (5-6 t/ha), gaunamas apie 15 % derliaus priedas, arba fiziniu svoriu – 750-900 kg/ha grūdų, kurių vertė siekia 115-140 Eur/t;
  • Sėjant sertifikuotas sėklas, kurioms reikia palyginti nedidelės papildomos investicijos, gaunamas pelnas dėl didesnio grūdų derliaus siekia 88-113 Eur/ha;
  • Lietuva yra parengusi 2017-2020 metų susietosios Europos Sąjungos paramos projektą, pagal kurį už javų plotų, apsėtų sertifikuotomis sėklomis, auginimą numatyta parama. Tiesa, ji dar nėra patvirtinta Europos Komisijos. Jeigu ši parama bus patvirtinta, tai ūkių, įsigijančių ir naudojančių serfifikuotas sėklas, išlaidos joms dar labiau sumažėtų. O išlaidų skirtumas, sėjant ūkyje ruoštas sėklas ir sertifikuotas sėklas, sudarytų tik apie 8 Eur/ha.

AB „Linas Agro“ informacija