Po mokslinių tyrimų finansavimo priedanga – ŽŪR ausys?

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) yra tarsi dosni karvutė, kurią sėkmingai melžia Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), laimėdami mokslinių tyrimų konkursus, kurių temos galėjo būti specialiai parinktos. Tokie įtarimai kilo Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) nariams, išanalizavusiems ŽŪM užsakomuosius mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje.

Orientacija į potencialų laimėtoją

Kaip teigė KRK pirmininkas Viktoras Pranckietis, stebina, kad ŽŪM skelbiamos užsakomųjų darbų temos kai kada yra pasikartojančios – panašaus pobūdžio tyrimai jau vykdyti praeityje, tačiau jų rezultatai nėra suskaitmeninti ir guli kažkur giliai stalčiuose, o praėjus keletui metų vėl grįžtama prie tos pačios temos. „Kyla įtarimas, kad bandoma išrasti tai, kas jau seniai išrasta“, – KRK posėdyje stebėjosi V. Pranckietis.

KRK pirmininkas abejojo ir kai kurių temų formulavimu, jų pagrįstumu. Esą tokie projektai kaip „Tvaraus dirvožemio panaudojimas“, kuriam skirta 530 tūkst. Eur, ar „Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės sistemos sukūrimas…“, kuriam skirta 181 tūkst. Eur (o šiuos mokslinių tyrimų konkursus laimėjo ŽŪR), verčia abejoti pasirinktos tematikos pagrįstumu. „Ar tai yra palaikomoji tematika kokiai nors įstaigai, ar žemės ūkio srities problemų paieška?“, – retoriškai klausė parlamentaras.

V. Pranckiečio nuomone, mokslinių tyrimų temų parinkime galėtų dalyvauti kuo platesnis ne tik ŽŪM socialinių partnerių ratas, bet ir tie, kurie tų tyrimų rezultatais naudotųsi. Jie galėtų net finansiškai prisidėti prie tyrimų – skirtų gal iki 10 proc. reikalingų lėšų. Esą tuomet temos būtų atrenkamos tokios, kurios iš tiesų būtų aktualios ir reikalingos šalies žemės ūkiui, o ne tokios, kurios reikalingos tik numanomiems mokslinių tyrimų konkursų laimėtojams.

Gyvulininkystei – ašaros 

KRK posėdyje pristatyta, kiek ir kokių užsakomųjų mokslo darbų atlikta 2020–2021 metais. Šie duomenys KRK nariui Vigilijui Juknai sukėlė nuostabą. Pasak parlamentaro, keista, bet iš 44 ŽŪM užsakytų mokslinių tyrimų tik 6 susiję su gyvulininkyste, o tarp šiems metams užsakytų temų nebuvo nė vienos, susijusios su gyvulininkystės sektoriumi, be to, jaunieji mokslininkai iš viso neturi galimybės dalyvauti konkursuose. „Plačiai kalbame apie būtinybę patiems apsirūpinti maisto produktais, kalbama apie gyvulininkystės skatinimą, bet iš darbų to visiškai nematyti“, – tvirtino V. Jukna. Tačiau ŽŪM Strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žoštautienė KRK posėdyje aiškino, jog pernai pateikti 6 užsakymai gyvulininkystei nėra mažai, nes Lietuvos žemės ūkis yra daugiašakis ir temos yra parenkamos iš įvairių žemės ūkio sričių.

Lietuvos mokslo tarybai (LMT) atstovavęs prof. Pavelas Duchovskis, tarsi pritardamas ŽŪM valdininkei, tikino, jog bent jau LMT finansavimo neskirsto pagal sritis – konkurse mokslinio projekto finansavimui gauti gali dalyvauti visi, kas laimi – esą projektus vertina tarptautinių ekspertų grupė.

Tačiau V. Juknos pastebėjimu, vertinimai ne visuomet gali būti objektyvūs, nes projektus vertinantys mokslininkai negali likti nešališki, kadangi taip rizikuotų pasibaigus kadencijai likti be darbo.

ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė parlamentarams aiškino, kad trišaliuose projektuose jie dažniausiai dalyvauja kaip konsultavimo institucija. „Mokslo institucija mes niekada nepretendavome tapti, o kaip konsultavimo institucija mūsų kompetencija, tikiuosi, niekas neabejoja, nes turime ir ilgametę patirtį, ir reikalingas akreditacijas“, – aiškino A. Žliobaitė.

Peni gausiai

ŽŪM Seimo nariams pateikė piniginių lėšų, skirtų socialiniams partneriams, duomenis. Pagal juos didžiausias paramos gavėjas yra ŽŪR. ŽŪM kancleris Valdas Aleknavičius KRK narius informavo, kad ŽŪR 2020 ir 2021 metams pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ buvo skirta po 364 tūkst. Eur. Taip pat pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Žinių sklaida žemės ūkio sektoriuje“ papriemonę „Parama žemdirbių konsultavimui“, ŽŪR 2020 m. skirta 418 tūkst. Eur, 2021 m. – 413 tūkst. Eur.

Beje, pagal šią papriemonę itin plačiai žemdirbių konsultavimu užsiimančiai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai 2020 m. skirta 399,99 tūkst. Eur, 2021 m. – 413 tūkst. Eur, o mokslininkams – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijai – šiems metams buvo skirta tik 9 tūkst. Eur.

2021-12-20

ŪP vyr. redaktoriaus pavaduotojas Kazys KAZAKEVIČIUS

Redakcijos nuotrauka

ŽŪR, užsakomieji mokslo darbai, Vigilijus Jukna, Kazys Kazakevičius, Ūkininko patarėjas