Šiemet krito daugelio žemės dirbimo paslaugų kainos

Lietuvos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis, palyginti su 2020-aisiais, šiais metais vidutinė dirvų skutimo kaina sumažėjo 21,2 proc., dirvų ruošimo sėjai kombinuotu padargu – 27,7 proc., lėkščiavimo – 7,0 proc., volavimo – 24,6 proc., o arimo padidėjo 2,7 proc.

Dirvų arimo paslaugų kainos atskiruose Lietuvos regionuose 2020 metais skyrėsi 2,2 karto. Šiais metais už dirvos hektaro suarimą buvo prašoma 50,0–110,0 Eur. Dirvų skutimo paslauga šiais metais vidutiniškai kainavo apie 43,0 Eur už ha. Atskiruose Lietuvos regionuose dirvų skutimo darbų kainos skiriasi daugiau kaip du kartus. Tris kartus atskiruose Lietuvos regionuose 2021 metais skyrėsi ir dirvų ruošimo sėjai kombinuotu padargu kainos. Paruošti sėjai vieną hektarą dirvų kainavo 16,0–50,0 Eur. 2021 metais už dirvų hektaro lėkščiavimą buvo prašoma 22,5–70,0 Eur. Atskiruose regionuose dirvų lėkščiavimo paslaugų kainos šiais metais skyrėsi tris kartus. Dirvų volavimo paslauga šiemet vidutiniškai kainavo apie 15,8 Eur už ha. Atskiruose regionuose dirvų volavimo darbų kainos 2021 metais skyrėsi apie 3,7 karto.

Grūdinių augalų sėjos paslaugų kainos, palyginti su 2020 metais, šiemet padidėjo 19,7 proc. Apsėti grūdinių augalų hektarą 2021 metais kainavo 28,5–70,0 Eur. Cukrinių runkelių sėjos paslaugų kainos, palyginti su praėjusiais metais, šiemet padidėjo 104,5 proc. Apsėti cukrinių runkelių hektarą 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 67,5 Eur. Kukurūzų sėjos paslaugos, palyginti su praėjusiais metais, vidutiniškai pabrango 65,6 proc. Apsėti kukurūzų hektarą 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 53,0 Eur. Bulvių sodinimo paslaugos, palyginti su praėjusiais metais, šiemet vidutiniškai pabrango 2,6 proc. Pasodinti bulves vieno hektaro plote 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 166,7 Eur.

Mineralinių trąšų barstymo darbai, palyginti su praėjusiais metais, vidutiniškai atpigo 31,2 proc. Mineralinėmis trąšomis patręšti vieno hektaro plotą 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 11,0 Eur. Organinių trąšų iškratymas šiemet vidutiniškai kainavo 43,7 Eur už ha. Tai yra vidutiniškai 4,0 proc. daugiau negu pernai. Srutų laistymas šiemet vidutiniškai kainavo apie 25,0 Eur už ha.

Pesticidų purškimas šiemet vidutiniškai kainavo apie 14,6 Eur už ha. Palyginti su praėjusiais metais, pesticidų purškimo paslaugų kainos 2021 metais sumažėjo 18,9 proc.

Žolės pjovimo paslaugų kainos, palyginti su praėjusiais metais, 2021 metais padidėjo 9,1 proc. Nupjauti žolę vieno hektaro plote 2021 metais kainavo 20,0–50,0 Eur.

Šieno vartymo ir grėbimo darbų kainos, palyginti su praėjusiais metais, 2021-aisiais sumažėjo 27,0 proc. Išvartyti šieną ir jį sugrėbti vieno hektaro plote 2021 metais vidutiniškai kainavo 14,6 Eur. Šieno arba šiaudų presavimas 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 88,7 Eur už ha. Žolės arba kukurūzų smulkinimo paslauga 2021 metais vidutiniškai kainavo 68,7 Eur už ha, arba
40,2 proc. daugiau negu pernai.

Ritinių apvyniojimas plėvele, palyginti su praėjusiais metais, šiemet atpigo 12,0 proc. Vieną ritinį apvynioti plėvele 2021 metais vidutiniškai kainavo apie 8,8 Eur.

Javų derliaus nuėmimas, palyginti su praėjusiais metais, šiemet vidutiniškai gali atpigti 8,0 proc. Nukulti javus vieno hektaro plote 2021 metais vidutiniškai gali kainuoti apie 72,7 Eur.

Bulvių kasimas 2021 metais vidutiniškai gali kainuoti 146,7 Eur už ha, arba 43,4 proc. mažiau negu pernai. Cukrinių runkelių nuėmimas šiemet vidutiniškai gali kainuoti apie 190 Eur už ha, arba 3,1 proc. mažiau negu pernai.

ŽŪIKVC informacija

Redakcijos nuotraukos

2021-07-16

 

 

 

 

 

 

žemės dirbimo paslaugų kainos, mineralinių trąšų barstymo darbai